BULLETIN  SEAH

10 / 2001

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno

 

         Vážení a milí přátelé, členové SEAH a zájemci o elektroakustickou hudbu,

            jubilejním desátým číslem našeho "BULLETINU SEAH", které vydáváme jako první v novém tisíciletí, pokračujeme v informacích a sděleních, určených především našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránce SEAH http://www.cibulka.cz/SEAH/SEAH/htm, v dohledné době plánujeme umístit stránky na server Hudebního informačního střediska  pod adresu: http://musica.cz/seah, kde už je také umístěna stránka naší soutěže Musica Nova (http://musica.cz/musnova).

 

   V bulletinu již tradičně uvádíme aktualizovaný seznam všech členů SEAH, výsledky poslední soutěže "MUSICA NOVA 2000", vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA 2001", informace o koncertech i aktivitách našich členů, zařazujeme zprávy z jednání výboru a valné hromady SEAH apod.

   Poslední úpravu výše členských příspěvků, které slouží především k financování vydání tohoto bulletinu a jiných materiálů SEAH i k úhradě zvýšených poštovních poplatků, stanovil již vloni výbor: členové 200,- Kč, studenti 100,- Kč s možností dobrovolného zvýšení příspěvku. Příspěvky je vhodné uhradit bankovním převodem na nový účet naší SEAH: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís.  účtu 14045349/0800, Česká spořitelna,a.s., Koněvova 4, PRAHA 3. Na tento účet mohou zasílat příspěvky v cizí měně také zahraniční členové (swift code CSPOCZPP).

 

   V každém čísle bulletinu připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, pro přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich zařazování na přednášky, konference a semináře, vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (pokud možno na CD, DAT, event. i kazetu) s dokumentací, aby bylo možní inovovat repertoár na koncertech o nové skladby. Požadované údaje můžete zasílat poštou - písemně nebo na disketách, příp. i elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové a R.Růžičky. Na adresu naší kanceláře na Radlické nic neposílejte.

    Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU:                   

         

          Lenka Dohnalová, tajemník SEAH                        Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH   

Praha dne 15. června 2001.

*  *  *

 

 

Adresář  členů  SEAH  k  1.6.2001

 

Čestní  členové  SEAH

Eduard Herzog            in memoriam

Karel Odstrčil             in memoriam

Jiří Hanousek             A.Bebel Str. 7, D-63486 Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/06181/76782

Miroslav Hlaváč          Zelenečská 26, 198 00 Praha 9, tel.02/81860588

Alois Piňos                  Borodinova 12, 623 00 Brno, tel.05/47382301, mobil: 0603/110156

 

Řádní  členové  SEAH

Rafael Brom               Kloboukova 2203, 143 60 Praha 4 

Daniel Brožák             Leustetten 17, D-83416 Saaldorf, BRD, tel.0049/8682/7299, brozak@t-online.de

Taťána Bublíková       Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 02/4014083

Karel Cón                     Kamenná čtvrť 20, 620 00 Brno 

Zdeňka Čechová         Litvínovská 520, 190 00 Praha 9, tel.02/885907

Dan Dlouhý                 Berkova 35, 612 00 Brno-Královo Pole, tel.05/41247180

Wanda Dobrovská      Laudova 1018, 163 00 Praha 6, tel.02/3011589, wandacz@iname.com

Lenka Dohnalová        Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.02/6279198, mobil: 0603/584218, dohnalova@email.cz

Jarmila Doubravová    Počernická 82, 108 00 Praha 10, tel.02/774974

Aleš Dvořák               Uralská 3,160 00 Praha 6, tel.02/3124409, mobil 0602/316329

Juraj Ďuriš                   Švabinského 16, 851 01 Bratislava, SR, tel. 00421/7/825527, duris@mbox.bts.sk

Stanislav Filip              Cejl 90, 600 00 Brno, tel.05/45215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov            Svojšovická 2876/32, 140 00 Praha 4, tel.02/766276

Daniel Forró                Luční 40, 316 00 Brno, tel.05/41243076, mobil 0602/754583, danfo@jamu.cz   

Jozef  Gahér                Solivarská 4, 821 03 Bratislava, SR, tel.00421/7/43333955

Miloš Haase                 V Olšinách 2012, 100 00 Praha 10, tel.02/7819719, mobil 0602/322612, milos.haase@spojprojekt.cz   

Radomil Hertl              U svobodárny 7/1071, 190 00 Praha 9

Jan Jára                       Lesní 1675, 370 06 České Budějovice, tel.0603/456765, jara@pf.jcu.cz   

Marta Jiráčková         Ve Střešovičkách 2294/45, 169 00 Praha 6, tel.02/24324096, mobil 0606/390320

Jan Jirásek                 Kytínská 1188, 102 00 Praha 10, tel.02/7863588

Čestmír Kadlec           Český rozhlas, Nám.Míru 10, 320 70 Plzeň, tel.019/523027, mobil 0603/966209

Miroslav Kaduch          Ludvíka.Podéště 1886, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.069/6955404

Afrodita Katmeridu      Sokolovská 230, 190 00 Praha 9, tel.02/6830955

Petr Klán                    Herčíkova 11, 620 00  Brno                                            

Ivan  Klúčovský         Kamínky 15, 603 00 Brno, tel.05/47218411, michaal.mays@volny.cz   

Jaroslav Kolda             Valtická 38, 691 41 Poštorná

Jiří Kollert,                  Voskovcova 1075/51, 152 00 Praha 5, tel.02/5817689

Pavel Kopecký           Střížkovská 80, 180 00 Praha 8, tel.02/83842482, kopecky@f.amu.cz

Michal Košut              Třískalova 10, 638 00 Brno-Lesná, tel.05/45222325

Jaroslav Krček            Nad Bertramkou 4, 150 00 Praha 5, tel.02/542437

Milan Křivohlavý        Egyptská 649, 160 00 Praha 6, tel.02/368932

Petr Křížek                 Krajánkova 6, 141 00 Praha 4, mobil 0603/776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera             Jižní II. 778, 141 00 Praha 4, tel.02/766326

Ivan Kurz                    Drtinova 26, 150 00 Praha 5, tel.02/551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov              Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová             V Olšinách 2012, 100 00 Praha 10, tel.02/7819719, loudova@h.amu.cz

Zdeněk Lukáš             Murmaňská 13, 100 00 Praha 10, tel.02/743294

Peter Machajdík         Hagarova 13, 831 01 Bratislava, SR, tel.00421/7/281173

Josef Marek                Kováků 11, 150 00 Praha 5, tel.02/535149

Zbyněk Matějů            Kloboukova  2163, 149 00 Praha  4, tel.02/7932533

Vlastislav Matoušek   Jagellonská 21, 130 00 Praha 3, tel.02/6270163, matousek@h.amu.cz

Ivo Medek                  Sirotkova 67, 616 00 Brno, tel.05/749840, smmed@fce.vutbr.cz

Bohdan Mikolášek     Milchbuckstr.57, CH-8057 Zürich, Schweiz, tel.0041/1/3611146, mikolasek@swix.ch       

Vojtěch Mojžíš            Pod vlastním krovem 23, 182 00 Praha 8, tel.02/821424

Lubomír Müller           U dálnice 157, 664 81 Ostrovačice, tel.0502/427293

Jaroslav Mužík             Poljanovova 3158, 143 00 Praha 4, tel.02/4014064

Tomáš Odstrčil           Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 02/4014083

Otakar Olšaník           Kosmákova 30, 615 00 Brno, tel/fax 05/538894

Marian Palla

Mikuláš Piňos              Borodinova 12, 623 00 Brno, 05/47382301

Miroslav Pudlák          HIS, Besední 3, 118 00 Praha 1, tel.02/57312422, his@vol.cz

Petr Randula               Kunická 33, 102 00 Praha 10, tel.02/71961253, mobil 0602/313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek             Badeniho 5, 160 00 Praha 6, tel.02/33321299, rejsek@cro.cz

Vlado Rusko               Plavecká 3, 120 00 Praha 2, tel.02/2422175

Rudolf Růžička            Šeříková 32, 637 00 Brno, tel.05/41220174, ruzicka@fi.muni.cz

Katřina Růžičková       Kounicova 42, 602 00 Brno, tel.05/746975, katerina­-ruzickova@czech-tv.cz

Václav Rysl                 Valentova 1729, 140 00 Praha 4, tel.02/7924551

Milan Slavický             Lukešova 39, 142 00 Praha 4, tel.02/4714589

Eduard Spáčil              Litohlavy 15, 337 01 Rokycany, tel.0181/725227, mobil 0603/418130

Václav Syrový             U smaltovny 20, 170 00 Praha 7, tel.02/800080, syrovy@h.amu.cz

Miloš Štědroň              Marešova 10, 602 00 Brno, tel.05/787571

Jaroslav Šťastný          Osvobození 3, 679 04 Adamov 3, tel.0506/447314

Emil Viklický               Letohradská 36, 170 00 Praha 7, tel.02/378051, emil@ph.ipex.cz

Tomislav Vitchev         Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria

Ivo Vítek                     Chmelová 2812/5, 106 00 Praha 10, tel/fax 02/72651030

Petr Wajsar                 Luční 298, 252 43 Průhonice, tel.02/6775064

Libor Zajíček               Běhounkova 2306, 155 00 Praha 5

Vít Zouhar                   679 07 Kotvrdovice 175, tel.0506/442858, zouhar@risc.upol.cz

 

   Pokud  došlo u některého z našich členů ke změně adresy, telefonního čísla nebo elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat.

 

*  *  *

 

            Na tomto místě v bulletinu vždy připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují

 

40 let: Aleš Dvořák   60 let: Ivana Loudová, Čestmír Kadlec, Rudolf Růžička

75 let: Jiří Hanousek

 

*  *  *

 

   Na podzim loňského roku proběhla mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2000". Přetiskujeme pro informaci výsledný protokol:

 

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

Ministry of Culture, Foundation Czech Music Fund, Music Foundation OSA

Under the auspices of Czech Music Council

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

 

MUSICA NOVA 2000

JURY: Reiner Bürck, Wanda  Dobrovská, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš, Miroslav Kaduch, Rudolf Růžička, Milan Slavický

 

88 pieces were considered from 27 countries

 

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)

First Prize  Matthew Burtner (U.S.A.) Fern

 

Honorary Mention  Robert Normandeau (Canada) Malina

Honorary Mention  Mario Valenti (Italy) Luke 2,1-7

 

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble&electroacoustic media)

First Prize & Special Prize for Composition by a Young Composer

Shintaro Imai (Japan) La Lutte bleue

 

Honorary Mention  Brett Dean (Australia) Game over

 

Special Prize for Czech Composition I. Dan Dlouhý Sublimace

Special Prize for Czech Composition II. Pavel Kopecký Noc Trifidů

Special Prize for Composition by a Woman  not awarded

 

Decision of the jury is final

  Lenka Dohnalová                                 Rudolf Růžička

Secretary of the Competition                                                Chairman of the Jury

MUSICA NOVA 2000, SEAH - Praha, Czech Republic

http://www.cibulka.cz/musnova/compet.htm

Praha - Prague, November 12, 2000

 

   Společnost elektroakustické hudby uspořádala dne 8.prosince 2000 v koncertním sále Deylovy konzervatoře slavnostní předání cen s přehrávkou vítězných skladeb soutěže MUSICA NOVA 2000 za přítomnosti oceněných skladatelů, sponzorů  a představitelů naší kultury. Při té příležitosti byly autorům předány kompaktní disky s nahrávkami vítězných děl ve formátu Audio CD a CD-ROM se skladbami, které se dostaly do finále soutěže ve formátu MP3 (ještě je 7 ks k dispozici u L.Dohnalové). Všechny snímky účastníků soutěže MUSICA NOVA 2000 byly uloženy v archivu pražského Hudebního informačního střediska na Besední 3.

   Vítězné skladby MUSICA NOVA 2000 doplněné dalšími úspěšnými skladbami ze soutěže byly vysílány v Českém rozhlase na 3.programu (stanice "Vltava") ve dnech 28. - 30.března 2001 vždy od 19:08 hod. ve třech samostatných, téměř hodinových pořadech s odborným komentářem Lenky Dohnalové a Rudolfa Růžičky. Ze skladeb českých účastníků soutěže a členů naší SEAH zazněly kompozice D.Dlouhého, P.Kopeckého, M.Košuta, V.Matouška, M.Mayse (I.Klúčovského), M.Piňose, M.Rataje a R.Rejška.

 

   V rámci Expozice Nové Hudby při Mezinárodním hudebním festivalu Brno dne 22. května 2001 v brněnském Domě umění byla uvedena úspěšná díla soutěže MUSICA NOVA 2000 - elektroakustické skladby M.Burtnera, S.Imaie, R.Rejška, M.Rataje, M.Mayse a D.Dlouhého.

 

*   *   *

 

Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2001", která se nyní stává stěžejním pracovním programem naší Společnosti. Na realizaci soutěže jsme obdrželi příspěvky Ministerstva kultury ČR, Nadace ČHF a předpokládáme také získání dotací od Hudební nadace OSA a Odboru kultury pražského magistrátu.

 

   Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli zúčastnit především naši členové. Podmínky jsou také zveřejněny na internetové stránce soutěže  http://www.musica.cz/musnova.

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady                         

vyhlašuje                                                                                                                                                                                               

mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž

MUSICA NOVA  2001

 

1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.1998.

3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby, elektroakustický doprovod bez části instrumentální bude vyřazen ze soutěže).

5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9. Autor zašle do 10. října 2001 (razítko pošty) na adresu:                                                                   

MUSICA NOVA 2001, HIS – Besední 3, 118 00 PRAHA 1                                                                      

a) soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DAT-kazetě ve stereofonním záznamu s lokalizací indexovým číslem nebo časovým údajem (absolute time),                                                                          

b) místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.),                                                                                              

c) datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora.

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu (účastnický poplatek může být na žádost autora ze sociálních důvodů snížen nebo prominut). Poplatek je třeba zaslat na bankovní účet:  Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3  a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny ve výši: I. cena: 15.000 Kč, dále budou udělena čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli. 

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit. 

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.2001.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2001 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem, archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

 

INFORMACE: Společnost pro elektroakustickou hudbu - tajemnice soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 02-6279198, mobil: 0603-584218, e-mail: mailto:dohnalova@email.cz      

*    *    *

   V archivu Hudebního informačního střediska v Praze plánuje vedení SEAH uložit všechny nahrávky skladeb účastníků soutěží MUSICA NOVA od vzniku soutěže v r.1969 do současnosti, aby mohly sloužit k propagaci, poslechu i ke studiu nejen našim členům, ale všem zájemcům o tuto soutěž i elektroakustickou hudbu. V současné době jsou utříděny, archivovány a založeny v databázi HIS první ročník soutěže a poslední dva ročníky. Dokončení archivace plánujeme na podzim tohoto roku.

 

*   *   *

 

Po jednáních vedení SEAH s Nadací ČHF, kdy ředitelství NČHF pochopilo naši složitou situaci, popsanou v minulém čísle bulletinu, se podařilo přemístit kancelář SEAH ve stejné budově na Radlické do nových prostor ve 4.poschodí, kde sídlí i obdobné hudební organizace ( např. AHUV a Hudební mládež ).

 

   Vedení SEAH ve spolupráci s revizní komisí SEAH a daňovou poradkyní vyřešilo letitý problém nedostatečného vykazování a kontroly hospodaření, požadovaného některými sponzory ( bylo podáno daňové přiznání za rok 2000 na Finanční Úřad Prahy 5 ). Současné hospodaření SEAH vedou a podpisové právo k disponování s účtem SEAH mají dr.L.Dohnalová, ing.M.Haase a Mgr.R.Růžička.

*    *    *

 Předpokládáme, že v dohledné době (do konce června) - bude po mnoha překážkách v omezeném počtu konečně vydán kompaktní disk "Česká elektroakustická hudba 2" s elektroakustickými skladbami našich členů. Realizace tohoto vydání otevře SEAH cestu k získání grantů pro plánované vydávání dalších CD se skladbami zakladatelů české elektroakustické hudby a s novými skladbami našich členů.

 

 

*   *   *

 

      Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů

 

 

   V rámci Expozice Nové Hudby při Mezinárodním hudebním festivalu Brno se uskutečnil dne 5.října 2000 samostatný Koncert elektroakustické hudby v osvědčených prostorách brněnského planetária. Na programu byly uvedeny vítězné skladby v soutěži "MUSICA NOVA 99" Flautando R.Bürcka a  Les moirures du temps F.Dhomonta. Zazněly také skladby našich členů M.Košuta, M.Piňose, R.Růžičky a K.Růžičkové.

 

   Nově vytvářená Expozice Nové Hudby v jarním termínu obsahovala dne 22.května 2001 Koncert elektroakustické hudby v nových prostorách brněnského Domu umění. Mj.byly provedeny úspěšné skladby českých skladatelů v soutěži MUSICA NOVA 2000, členů naší SEAH D.Dlouhého, M.Mayse, M.Rataje a R.Rejška. Koncert také připomněl významné životní jubileum R.Růžičky.

 

   V Salónu Z.Podhajské ve spolupráci s Uměleckou besedou plánujeme sérii koncertů elektroakustické hudby spolu se skladbami instrumentálními a vokálními. Na koncertech chceme zařazovat kromě nejnovější elektroakustické tvorby také elektroakustická díla našich klasiků elektroakustické hudby Miloslava Kabeláče a Zbyňka Vostřáka. 

*    *    *

Koncerty v jednání:

 

   ČR ve spolupráci s Francií pořádá celoroční kulturní prezentaci pod názvem Sezóna 2002 ve Francii. Členy odborné komise jsou také dva členové SEAH – L.Dohnalová a I.Loudová. L.Dohnalová podala nabídku na realizaci koncertu české elektroakustické hudby. Z podnětu sekretariátu Sezóny 2002 (dr.I.Žádná) pak L.Dohnalová připravila nabídkové demo CD se skladbami  M.Hlaváče Fontana cantans, R.Růžičky Crucifixion I., M.Haaseho Ormai a D.Dlouhého Sublimace s anglickými texty. Francouzská strana projevila zájem. Je potřeba dále jednat.

 

   Vedení SEAH začalo jednat o možnosti uspořádat společný koncert DEGEM a SEAH. Německá strana navrhla program své části. L.Dohnalová podala v této věci žádost na zahraniční odbor MK ČR. Tento grant nebyl přijat. Německá strana nadále projevuje zájem o společný koncert. Wilfried Jentzsch z Drážďan navrhuje uspořádat koncert v r. 2002 v rámci německo-českého hudebního festivalu, který se koná každoročně v Sasku. O koncertu se bude dále jednat.

*    *    *

   V Českém rozhlase na 3. programu (Vltava) byl dne 7.5.2001 v rámci cyklu pořadů "Musica moderna plus" vysílán téměř hodinový rozhovor hudebního redaktora Michala Rataje s Rudolfem Růžičkou pod názvem "Rudolf Růžička - skladatel mezi kilobajty a poezií. Zamyšlení u příležitosti autorových 60.narozenin". Hlavní náplní rozhovoru byly mj. údaje o vzniku elektroakustické hudby u nás, o činnosti SEAH a o soutěži MUSICA NOVA i o současné české tvorbě elektroakustických a počítačových děl.

 

*   *   *

 

Protože stále považujeme za hlavní činnost naší společnosti pořádání koncertů elektroakustické hudby, žádáme opětovně všechny členy, aby vyvíjeli větší snahu podílet se na organizování těchto koncertů. Zejména vhodné, kvůli propagaci a nižším nákladům, je začleňování elektroakustických skladeb do programů hudebních festivalů nebo cyklů koncertů ve spolupráci s jinými hudebními organizacemi a institucemi. Osobní angažovanost každého člena v tomto směru je velice potřebná.

 

 

*   *   *

 

Dr.Lenka Dohnalová vydala disertaci na PF UK pod názvem Estetické modely evropské EAH a EAH v ČR (Praha 2001, 236 s., ISBN 80-7290-047). Odbyt zajišťuje pí dr.Liprtová z PF UK, tel. 21900147. Publikaci je možné zakoupit v prodejně PF UK (přímo v budově PF UK v ul. D.Rettigové v Praze, tel. 21900286), cena knihy je 259,- Kč. Na vyžádání u autorky k ní lze přiložit databázi české elektroakustické hudby.  Autorka vlastní pouze 3 autorské výtisky, takže není možné uspokojit odborný zájem specializovaných kolegů touto cestou. Recenze vyjde v Opus musicum č. 3/2001.

Obsahem knihy je v první části estetická a teoretická problematika (pojmy, typologie, stručný popis vývoje, aktuální teoretické a estetické otázky). Evropský kontext je modelově podrobně zpracován na osobnostech P.Schaeffera, K.Stockhausena, I.Xenakise a P.Bouleze (až do současnosti). V části věnované české elektroakustické hudbě je zpracován historický a kulturně-politický kontext, technologické determinace, další kapitoly jsou věnovány analýze a tématické profilaci.

 

   L.Dohnalová prosí kolegy nadále o spolupráci na CD-R katalogu české elektroakustické hudby. Grant musí být odevzdán do konce r. 2001.

 

             

*   *   *

 

Na závěr bulletinu uvádíme tradiční textovou přílohu:

 

IREM – Punto de Encuentro 2000

8. Mezinárodní tribuna elektroakustické hudby

Madrid 9. – 11. října 2000

 

Wanda Dobrovská

 

Delegáti deseti rozhlasových společností vyposlechli během dvoudenního sezení v madridském Sálu Manuela de Fally celkem 32 skladeb vytvořených převážně ve speciálních rozhlasových studiích. Nejvyšším počtem bodů oceněno, a jako „vybrané“ tedy označeno bylo dílo polského skladatele Michala Talma-Sutta Light and Shade, jako díla takzvaně doporučená byly vyhodnoceny skladby Jonase Broberga (La fenetre vers les memoires), Mariana A. Fernandéze (Refugio y temblor), José Halace (The breaking of the stream) a Hanse Tutschku (Epexergasia). Skladba argentinského tvůrce Mariana A. Fernandéze byla současně vybrána jako nejlepší v kategorii děl autorů do třiceti let. Dosud mělo umístění v tribuně pro autora i dílo vždy pouze čestnou formu plus bonus povinného odvysílání úspěšných skladeb všemi zúčastněnými rozhlasovými společnostmi, letos hlavní organizátoři – Mezinárodní hudební rada se sídlem v Paříži spolu s Mezinárodní konfederací EA hudby – poprvé udělili autorům vybraných a doporučených, tj. vítězných skladeb symbolickou cenu – medaili.

 

Tribuna elektroakustické hudby je každé dva roky jakousi malou bilancí vývoje, trendů, aktuální úrovně elektroakustické hudby v posledním období. Ukazují se na ní nejen priority dané oblasti, nýbrž i její bolavá místa. Letos například drtivá většina zaslaných skladeb byla nejspíše jakýmisi zvukovými studiemi, někdy velmi apartními, ale přece jenom etudami. Fennesz Bruckmayer, Anna Zawadska-Golosz, Hans Tutschku, Adolfo Nunez, Jonas Broberg, Alejandro Martinez – ale i Radek Rejšek a Rudolf Růžička, jejichž díly byla na tribuně reprezentována česká EA hudba, jako by si na začátku vytkli jedinou myšlenku, zakotvenou v povaze zvoleného zvukového materiálu, a celou skladbu pak orientovali pouze na vytěžení maxima jejích možností – bez transformace nebo vstupu nových (nebo do nových) souvislostí. Je paradoxní shledávat se u tak progresivního média, jakým je elektroakustická hudba, s konzervatismem, ale mnohé indicie právě takovému ustrnutí nasvědčují. Tvůrci se drží prvotního ideálu zvukové čistoty, nosným formotvorným principem zůstává fragmentace. Občas se objevuje vpád nového myšlení, souvisejícího s mohutným proudem repetitivní hudby (systémová hudba, minimal music apod.) – např. ve skladbě Bély Faraga Pattern modulations, to se však zase nezdá padat na úrodnou půdu u porotců. Ojedinělá díla, v nichž dominovalo zřetelné sepětí s rockovým zázemím (Graz od rakouského skladatele Fennesze Dafeldeckera) nebo v nichž byly uměleckým způsobem integrovány sériové syntetizérové efekty, zůstala daleko mimo pozornost účastníků tribuny. Poměrně výrazně z řady unifikovaných produktů vybočila skladba argentinského tvůrce José Halace – afektem a akčností blízká multimediálnímu způsobu myšlení či představivosti. Dílčím způsobem do této oblasti pronikaly i jiné skladby, zároveň se však ukázala i hlavní brzda vývoje EA hudby: zdá se, EA hudba si postupem času bude moci stále méně vystačit sama o sobě a jako funkční médium se bude uplatňovat spíše v koexistenci s jinými druhy uměleckých projevů. V tomto bodu je také obsažena osudová výzva rozhlasu – rozhlas byl dosud vzhledem k EA hudbě „nejautentičtější“ realitou její existence. Zatímco v reprodukci koncertních a studiových výkonů a záznamů byl, je a bude vždycky krok za koncertní síní, jejíž atmosféru nikdy neobsáhne v úplnosti, pro EA hudbu byl a stále je jedinečným médiem, pokud jde o tvůrčí proces i recepci. Jistěže po světě fungují skupiny hudebníků, kteří pracují s EA hudebním médiem na jiné než rozhlasové bázi – mají vlastní studia, jejichž součástí jsou speciálně dimenzované koncertní síně. Umění těchto skupin má však mnohem menší akční rádius nežli  umění šířené rozhlasem. Pokud jde o hudbu, je právě EA hudba vlastním rozhlasovým – hudebním – uměním, nikoliv studiová výroba skladeb, které mohou docela dobře a vlastně lépe fungovat na koncertním pódiu a rozhlasový záznam v jejich případě plní spíše archivní roli. Přímým nástupcem či konkurentem tohoto typu umění bude zřejmě umění generované novým typem – internetového – myšlení. Dokud nicméně bude rozhlas rozhlasem, bude mít EA hudba v něm své místo a její komunikační možnosti zdaleka ještě nejsou vyčerpány.

 

Tribuny se letos nezúčastnili delegáti rozhlasových společností z Francie, Itálie, Velké Británie, Kanady – zemí, v nichž má EA hudba velkou tradici a bylo s podivem, proč se na tomto fóru neobjevila. Příčiny absence jsou zřejmě individuální případ od případu – z rozhovorů s delegáty například ze Slovinska, Polska, Maďarska, Nizozemí, Švédska se dalo pochopit, že v každé zemi má EA jiné podmínky a odlišný kredit. Zástupce hostitelské Společnosti EA hudby (Asociación de Música Electroacústica de Espaňa) například tvrdil, že ve Španělsku je EA hudba blízka zániku, a přitom oba koncerty, které španělská společnost nabídla jako doprovodný program tribuny, byly na velmi dobré úrovni a nadměrně navštíveny očividně zájmuplným – mladým – publikem.

 

Oba české příspěvky – skladby Radka Rejška (Moffetes) a Rudolfa Růžičky (Aranea) – zůstaly v konečném bodování hodně vzadu, což ovšem neznamená, že by mělo jít o díla špatná. Rejškova skladba je příkladnou zvukovou studií, což na ní také delegáti oceňovali – včetně její sympatické délky (3:37). Růžičkovo dílo – na rozdíl od Rejškova – několik bodů přece jen získalo. Zajímavé bylo, že všechny pocházely od jediného porotce – osobně mi to přineslo jisté zadostiučinění, protože až teprve v kontextu ostatních děl na tribuně jsem si uvědomila, že Aranea není jen řemeslně perfektně vykalkulovanou strukturou, nýbrž že je v ní současně i velmi silná rezonance s dobou a místem vzniku. Kdo ví, třeba ke svým bodům přišla právě od někoho, kdo má k našemu středoevropskému prostoru a času blízko.

 

Považuji na tomto místě za účelné upozornit na ne příliš utěšený stav EA hudební tvorby u nás. K výběru do tribuny jsme měli jen pár skladeb z rozhlasové produkce, která je v posledních letech dost chudá. Do tribuny přitom můžeme nabízet i díla realizovaná v jiných studiích – ve zvukových laboratořích hudebních škol, ve studiích různých produkčních společností i v domácích studiích samotných tvůrců. Filosofií tribuny je výměna informací a zkušeností s cílem dodávat – samozřejmě dobrou – EA hudbu do rozhlasového vysílání. Proto také v porotě zasedají vždy editoři rozhlasových společností, neboť mezi nimi a programem nejsou už žádné mezičlánky. Závěrem čistě praktické doporučení: nemusíte být členy Společnosti elektroakustické hudby a nemusíte svou EA skladbu realizovat v rozhlasovém studiu k tomu, abyste ji mohli, ať už ji vytvoříte v Bourges, na AMU nebo doma, nabídnout rozhlasu. Neříkám tím, že ji rozhlas automaticky odvysílá, ale někdo se jí bude zabývat (aby to nepůsobilo tak anonymně, mohu s určitou rezervou zaručit, že se jí budu zabývat já – když už si to takhle vymýšlím). Jsem totiž přesvědčena, že přestože to vypadá, že EA hudba je u nás prakticky na lopatě, je to přece jen perspektivní hudební médium a mnoho autorů s ním pracuje – jen se možná jejich cesty a cesty takových příležitostí, jakou je mimo jiné i tribuna IREM, míjejí. A to je škoda.

 

*   *   *

 

Bulletin SEAH, číslo 10 / 2001

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,  

Radlická  99,  150 00 PRAHA 5 - Smíchov, Česká republika