BULLETIN  SEAH

11 / 2002

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno

 

         Vážení a milí přátelé, členové SEAH a zájemci o elektroakustickou hudbu,

            jedenáctým číslem našeho bulletinu pokračujeme v informacích a sděleních, určených především našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránce SEAH Hudebního informačního střediska pod adresou: http://musica.cz/seah/index.htm, kde už je také umístěna stránka naší soutěže Musica Nova ( http://musica.cz/musnova/indexcz.htm ).
   V bulletinu již tradičně uvádíme aktualizovaný seznam všech členů SEAH, výsledky poslední soutěže "MUSICA NOVA 2001", vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA 2002", informace o koncertech i aktivitách našich členů, zařazujeme zprávy z jednání výboru a valné hromady SEAH apod.

   Poslední úpravu výše členských příspěvků, které slouží především k financování vydání tohoto bulletinu a jiných materiálů SEAH i k úhradě zvýšených poštovních poplatků, stanovil již vloni výbor: členové 200,- Kč, studenti 100,- Kč s možností dobrovolného zvýšení příspěvku. Na podkladě zájmu některých členů rozhodlo vedení SEAH umožnit uhradit trvalý členský příspěvek (obdobně jako některé jiné spolky, zejm. v zahraničí) ve formě desetinásobku ročního příspěvku, tj. 2000,- Kč. Příspěvky je vhodné uhradit bankovním převodem na nový účet naší SEAH: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, a.s., Koněvova 4, PRAHA 3. Na tento účet mohou zasílat příspěvky v cizí měně také zahraniční členové (swift code CSPOCZPP).

 

   V každém čísle bulletinu připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, pro přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich zařazování na přednášky, konference a semináře, vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech o nové skladby. Požadované údaje můžete zasílat poštou - písemně nebo na disketách, příp. i elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové a R.Růžičky.

    Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU:                              

 

Lenka Dohnalová, tajemník SEAH                 Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH

Praha dne 15. června 2002.

 

 

 

Adresář členů SEAH k 1.6.2002

 

Čestní členové SEAH

Eduard Herzog            in memoriam

Karel Odstrčil             in memoriam

Jiří Hanousek              A.Bebel Str. 7, D-63486 Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/06181/76782, hanousek@t-online.de

Miroslav Hlaváč           Zelenečská 26, 198 00 Praha 9, tel.02/81860588

Alois Piňos                  Borodinova 12, 623 00 Brno, tel.05/47382301, 0603/110156, lidpinos@volny.cz

 

Řádní členové SEAH

Rafael Brom                Kloboukova 2203, 143 60 Praha 4

Daniel Brožák             Leustetten 17, D-83416 Saaldorf, BRD, tel.0049/8682/7299, brozak@t-online.de

Taťána Bublíková       Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 02/4014083

Karel Cón                    Kamenná čtvrť 20, 620 00 Brno 

Zdeňka Čechová         Litvínovská 520, 190 00 Praha 9, tel.02/885907

Dan Dlouhý                 Berkova 35, 612 00 Brno-Královo Pole, tel.05/41247180

Wanda Dobrovská      Laudova 1018, 163 00 Praha 6, tel.02/3011589, wdobrovs@cro.cz

Lenka Dohnalová        Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.02/22540809, 0603/584218, dohnalova@email.cz

Jarmila Doubravová    Počernická 82, 108 00 Praha 10, tel.02/774974

Aleš Dvořák                Uralská 3,160 00 Praha 6, tel.02/3124409, mobil 0602/316329

Juraj Ďuriš                   Švabinského 16, 851 01 Bratislava, SR, tel. 00421/7/825527, duris@mbox.bts.sk

Stanislav Filip              Cejl 90, 600 00 Brno, tel.05/45215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov            Svojšovická 2876/32, 140 00 Praha 4, tel.02/766276

Daniel Forró                Luční 40, 616 00 Brno, tel.05/41243076, 0602/754583, danfor@jamu.cz   

Jozef  Gahér                Solivarská 4, 821 03 Bratislava, SR, tel.00421/7/43333955, gaher@stv.sk

Miloš Haase                V Olšinách 2012, 100 00 Praha 10, tel.02/74819719, 0602/322612, milos.haase@spojprojekt.cz   

Radomil Hertl              U svobodárny 7/1071, 190 00 Praha 9

Jan Jára                       Lesní 1675, 370 06 České Budějovice, tel.0603/456765, jara@pf.jcu.cz   

Marta Jiráčková          Ve Střešovičkách 2294/45, 169 00 Praha 6, tel.02/24324096,   0606/390320

Jan Jirásek                 Kytínská 1188, 102 00 Praha 10, tel.02/74863588, 0777/237733, jirasek@uochb.cas.cz

Čestmír Kadlec            Český rozhlas, Nám.Míru 10, 320 70 Plzeň, tel.019/523027, 0603/966209, ckadlec@volny.cz

Afrodita Katmeridu     Sokolovská 230, 190 00 Praha 9, tel.02/6830955, katmeridu@hotmail.com

Petr Klán                     Herčíkova 11, 620 00  Brno                                            

Ivan  Klúčovský          Kamínky 15, 603 00 Brno, tel.05/47218411, 0603/276245, michaal.mays@volny.cz   

Jaroslav Kolda             Valtická 38, 691 41 Poštorná

Jiří Kollert,                  Voskovcova 1075/51, 152 00 Praha 5, tel.02/5817689, kollert@h.amu.cz

Pavel Kopecký            Střížkovská 80, 180 00 Praha 8, tel.02/83842482, kopecky@f.amu.cz

Michal Košut               Třískalova 10, 638 00 Brno-Lesná, tel.05/48520860, 0732/716317, kosut@jumbo.ped.muni.cz

Jaroslav Krček            Nad Bertramkou 4, 150 00 Praha 5, tel.02/542437

Milan Křivohlavý        Egyptská 649, 160 00 Praha 6, tel.02/368932

Petr Křížek                 Krajánkova 6, 141 00 Praha 4, mobil 0603/776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera            Jižní II. 778, 141 00 Praha 4, tel.02/766326

Ivan Kurz                    Drtinova 26, 150 00 Praha 5, tel.02/551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov              Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová            V Olšinách 2012, 100 00 Praha 10, tel.02/7819719, loudova@h.amu.cz

Zdeněk Lukáš             Murmaňská 13, 100 00 Praha 10, tel.02/743294

Peter Machajdík         Hagarova 13, 831 01 Bratislava, SR, tel.00421/7/281173

Josef Marek                Kováků 11, 150 00 Praha 5, tel.02/535149

Zbyněk Matějů            Kloboukova  2163, 149 00 Praha  4, tel.02/7932533

Vlastislav Matoušek    Jagellonská 21, 130 00 Praha 3, tel.02/6270163, 0732/272217, matousek@h.amu.cz

Ivo Medek                  Sirotkova 67, 616 00 Brno, tel.05/49249840, medek@jamu.cz

Bohdan Mikolášek      Milchbuckstr.57, CH-8057 Zürich, Schweiz, tel.0041/1/3611146, mikolasek@swix.ch        

Vojtěch Mojžíš            Pod vlastním krovem 23, 182 00 Praha 8, tel.02/86884295, mojzisovi@centrum.cz

Lubomír Müller           U dálnice 157, 664 81 Ostrovačice, tel.0502/427293

Jaroslav Mužík            Poljanovova 3158, 143 00 Praha 4, tel.02/4014064

Tomáš Odstrčil           Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 02/4014083

Otakar Olšaník            Kosmákova 30, 615 00 Brno, tel/fax 05/538894

Mikuláš Piňos              Borodinova 12, 623 00 Brno, 05/47382301

Miroslav Pudlák           HIS, Besední 3, 118 00 Praha 1, tel.02/57312422, his@vol.cz

Petr Randula               Kunická 33, 102 00 Praha 10, tel.02/71961253, 0602/313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek             Badeniho 5, 160 00 Praha 6, tel.02/33321299, 0603/417932, rejsek@cro.cz

Vlado Rusko               Plavecká 3, 120 00 Praha 2, tel.02/2422175

Rudolf Růžička            Šeříková 32, 637 00 Brno, tel.05/41220174, ruzicka@fi.muni.cz

Kateřina Růžičková     Kounicova 42, 602 00 Brno, tel.05/49251361, 0603/568845

Václav Rysl                 Valentova 1729, 140 00 Praha 4, tel.02/7924551

Milan Slavický             Lukešova 39, 142 00 Praha 4, tel.02/44471567, milan.slavicky@iol.cz

Eduard Spáčil               Litohlavy 15, 337 01 Rokycany, tel.0181/725227, 0603/418130, edys@atlas.cz

Václav Syrový             U smaltovny 20, 170 00 Praha 7, tel.02/800080, syrovy@h.amu.cz

Karel Šimandl              Slovanská 106, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice, tel.017/3332646

Miloš Štědroň              Marešova 10, 602 00 Brno, tel.05/787571

Jaroslav Šťastný          Osvobození 3, 679 04 Adamov 3, tel.0506/447314

Emil Viklický               Letohradská 36, 170 00 Praha 7, tel.02/378051, emil@ph.ipex.cz

Tomislav Vitchev         Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria

Ivo Vítek                     Chmelová 2812/5, 106 00 Praha 10, tel/fax 02/72651030

Petr Wajsar                 Luční 298, 252 43 Průhonice, tel.02/6775064

Libor Zajíček               Běhounkova 2306, 155 00 Praha 5

Vít Zouhar                   679 07 Kotvrdovice 175, tel.0506/442858, zouhar@risc.upol.cz

 

   Pokud  došlo u některého z našich členů ke změně adresy, telefonního čísla nebo elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat.

 

*   *   *

 

Připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují

 

45 let: L.Dohnalová     50 let: J.Šťastný     55 let: D.Brožák  I.Kurz  M.Slavický

60 let: M.Štědroň     70 let: M.Jiráčková

 

*   *   *

Dva členové uzavřou manželství - 8. srpna 2002 zahájí společnou životní pouť Kateřina Růžičková a Mikuláš Piňos. Přejeme jim mnoho společných spokojeně prožitých let.

 

*   *   *   *   *

 

        Na podzim loňského roku proběhla mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2001". Přetiskujeme pro informaci výsledný protokol:

 

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

Ministry of Culture, Foundation Czech Music Fund, Music Foundation OSA

Under the auspices of Czech Music Council

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA 2001

JURY: Rainer Bürck, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš, Jan Jirásek, Pavel Kopecký, Rudolf Růžička, Milan Slavický

63 pieces were considered from 21 countries

 

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)

First Prize  Natasha Barrett (England) Industrial Revelations

 

Honorary Mention  Hans Tutschku (Germany) Migration pétrée

Honorary Mention  Ian Stewart (Canada) Phosphor Bronze

 

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

First Prize & Special Prize for Composition by a Young Composer

Dagmara Jack (Poland) Raasz II

 

Honorary Mention  Massimo Carlentini (Italy) Recycled

 

Special Prize for Czech Composition I. Karel Šimandl Dreamming

Special Prize for Czech Composition II. Alois Piňos Zimní slunovrat

Special Prize for Czech Composition III. Michal Rataj ...per saecula saeculorum...

 

Praha - Prague, November 11, 2001

 

     Společnost elektroakustické hudby uspořádala dne 17. prosince 2001 v koncertním sále Deylovy konzervatoře slavnostní předání cen s přehrávkou vítězných skladeb soutěže MUSICA NOVA 2001 za přítomnosti oceněných skladatelů, sponzorů a představitelů naší kultury. Při té příležitosti byly autorům předány kompaktní disky s nahrávkami vítězných děl a CD-R se skladbami finalistů.  Všechny snímky účastníků soutěže MUSICA NOVA 2001 byly uloženy v archivu pražského Hudebního informačního střediska na Besední 3.

     Vítězné skladby MUSICA NOVA 2001 doplněné dalšími úspěšnými skladbami ze soutěže byly vysílány v Českém rozhlase na 3.programu (stanice "Vltava") ve dnech 18., 19., 22. a 23. března 2002 v samostatných pořadech s odborným komentářem Lenky Dohnalové a Rudolfa Růžičky. Ze skladeb českých účastníků soutěže, členů naší SEAH, zazněly kompozice M.Jiráčkové, M.Křivohlavého, A.Piňose, V.Ruska, I.Klúčovského, M.Piňose, M.Rataje a K.Šimandla.

 

     V rámci jubilejní XV. Expozice Nové Hudby při Mezinárodním hudebním festivalu Brno dne 20. května 2002 v brněnském planetáriu byla uvedena úspěšná díla soutěže MUSICA NOVA 2001 - elektroakustické skladby N.Barrettové, D.Jackové, A.Piňose, M.Rataje a K.Šimandla.

 

*   *   *

 

Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2002", která se nyní stává stěžejním pracovním programem naší Společnosti. Na realizaci soutěže jsme obdrželi příspěvky Ministerstva kultury ČR a Odboru kultury pražského magistrátu; požádali jsme také Nadaci ČHF, HN OSA a Open Society Fund.

        Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli zúčastnit především naši členové. Podmínky jsou také zveřejněny na internetové stránce soutěže http://www.musica.cz/musnova .

Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady
vyhlašuje
mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž

MUSICA NOVA  2002

1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.1999.

3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby, elektroakustický doprovod bez části instrumentální bude vyřazen ze soutěže).

5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9. Autor zašle do 31.října 2002 (razítko pošty) na adresu:

MUSICA NOVA 2002, HIS – Besední 3, 118 00 PRAHA 1

a) soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DAT-kazetě ve stereofonním záznamu s lokalizací indexovým číslem nebo časovým údajem (absolute time),

b) místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.),

c) datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora.

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu (účastnický poplatek může být na žádost autora ze sociálních důvodů snížen nebo prominut). Poplatek je třeba zaslat na bankovní účet:  Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3  a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli. 

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit. 

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.2002.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2002 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem, archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.


INFORMACE:  Společnost pro elektroakustickou hudbu, tajemnice soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 02/22540809, mobil: 0603-584218, e-mail: mailto:dohnalova@email.cz  

*    *    *

     V archivu Hudebního informačního střediska v Praze je v současné době uložena většina nahrávek s popisy skladeb účastníků soutěží MUSICA NOVA od vzniku soutěže v r.1969 do současnosti,*/ aby mohly sloužit k propagaci, poslechu i ke studiu nejen našim členům, ale všem zájemcům o tuto soutěž i o elektroakustickou hudbu.
*/  při povodních v srpnu 2002 byl archiv částečně zničen, v současné době je nepřístupný

    Na internetových stránkách Slovenského rozhlasu v Bratislavě http://www.radioart.sk byly zásluhou našeho člena J.Ďuriše umístěny detailní údaje o soutěži Musica Nova s řadou nahrávek celých skladeb účastníků soutěže, rozhlasové pořady o elektroakustické a počítačové hudbě a také díla českých a slovenských skladatelů elektroakustické hudby.

    Před vánocemi loňského roku byl po mnoha překážkách v omezeném počtu 100 ks vydán kompaktní disk "Česká elektroakustická hudba 2" s elektroakustickými skladbami našich členů a s vloženým kvalitně vytisknutým bukletem. Všichni autoři obdrželi sadu CD k propagaci svých skladeb.

 

*     *     *

 

SEAH kromě uvedeného CD nabízí našim a zahraničním zájemcům kvalitní nahrávky elektroakustických skladeb ze soutěží MUSICA NOVA a databázi českých skladatelů:

 

        1. Mezinárodní soutěž elektroakustické hudby "Musica nova"

 

    Audio CD s oceněnými skladbami

z r. 1997 (M.Clarke, J.L.Drever, J.Hyde, M.Košut, J.Lee, K.Odstrčil)

z r. 1998 (M.Jiráčková, F.Dhomont, B.Thigpen, R.Normandeau, S.L.Miller, R.Dodd, K.Růžičková)

z r. 1999 (R.Bürck, J.L.Drever, C.Bestor, G.Mendy, E.Hoffman, Y.Takenava)

z r. 2000 (M.Burtner, R.Normandeau, M.Valenti, S.Imai, B.Dean, D.Dlouhý, P.Kopecký)

z r. 2001 (N.Barrett, H.Tutschku, I.Stewart, D.Jack, M.Carlentini, K.Šimandl, A.Piňos, M.Rataj)

 

    CD-R s hudbou finalistů ve formátu mp3 (s originálním přehrávačem a seznamem)

z r. 2000 (M.Burtner, R.Normandeau, M.Valenti, M.Adkins, T.Todoroff, S.Barroso, J.Nordin, M.Verandi, I.Zavada, S.Imai, B.Dean, D.Dennehy, F.M.Maier, D.Dlouhý, P.Kopecký, I.Klúčovský, M.Piňos)

z r. 2001 (N.Barrett, H.Tutschku, I.Stewart, F.Dhomont, M.Jean, P.Kokoras, D.Jack, M.Carlentini, A.J.Garavaglia, G.Gobeil, A.Parra, B.Dean, R.Sigal, K.Šimandl, A.Piňos, M.Rataj)

 

    OBJEDNÁVKA:  Cena CD nebo CD-R  -  1 kus ................ 150,- Kč + poštovné a balné

 

        2. CD-R databáze České elektroakustické hudby

Obsahuje detailní informaci (název, podtitul, názvy částí, datum vzniku, realizace, provedení, obsazení, forma, sémantický záměr, literatura) o více než 500 českých elektroakustických autonomních skladbách se zvukovými incipity ve formátu mp 3 se začleněným originálním přehrávačem formátu.

Nová koncepce podrobného hudebního katalogu v databázi Delphi, české a anglické verzi. Pro Windows 95, 98, 2000, NT, XP. Doplněno studií o historii a estetice České elektroakustické hudby.

Autor: Dr. Lenka Dohnalová, Ph.D., Praha 2002, zpracováno jako projekt vědy a výzkumu MK ČR.

 

    OBJEDNÁVKA:  Cena CD-R  -  1 kus .......... 250,- Kč + poštovné a balné

Kontakt pro objednávky CD:  Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3,

tel.02/22540809, 0603/584218, mailto:dohnalova@email.cz

 

*   *   *

    Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů

 

   V Salónu Z.Podhajské ve spolupráci SEAH s Uměleckou Besedou se 23.října 2001 uskutečnil koncert spolu se skladbami instrumentálními a vokálními a elektroakustickými díly M.Kabeláče, J.Kapra a Z.Vostřáka.

  Na koncertu Dnů soudobé hudby 2001 byly dne 13.listopadu v sále konzervatoře J.Deyla provedeny elektroakustické skladby M.Hlaváče Chimérion a R.Růžičky Aranea se saxofonovým sólem v interpretaci J.Hlaváče.

  Workshopu  EAH v bratislavském rozhlase, který se konal ve dnech 26. – 29.11.2001, se zúčastnili O. Adámek, L. Dohnalová a M. Rataj.

   V rámci úspěšně pokračující spolupráce SEAH s Uměleckou Besedou se v Salónu Z.Podhajské 2.dubna 2002 uskutečnil koncert elektroakustické hudby, na kterém se podíleli svými skladbami naši členové P.Graham (J.Šťastný), P.Kopecký, K.Odstrčil a R.Růžička.

   Jubilejní XV. Expozice Nové Hudby v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Brno realizovala dne 20.května 2002 Koncert elektroakustické hudby v prostorách brněnského planetária. Mj. byly provedeny skladby členů naší SEAH M.Košuta, A.Piňose, M.Piňose, M.Rataje, K.Růžičkové a K.Šimandla. Program byl doplněn multimediálními díly, vzniklými volným obrazovým vyjádřením pocitů jejich autora Petra Barana, které byly inspirovány elektroakustickými hudebními skladbami.

 

   Mezinárodní festival elektroakustické hudby konaný IMEB (Institut International de Musique Electroacoustique de Bourges) ve francouzském Bourges s názvem "Synthèse 2002" se uskutečnil 4.června v Maison de la culture v rámci cyklu "Séries électroacoustiques" oficiální koncert "Fédération Tchéquie" se skladbami členů SEAH P.Kopeckého, M.Košuta a M.Pudláka.

 

   Sasko-český hudební festival uspořádal samostatný koncert elektroakustické hudby 19.června 2002 v Drážďanech v neobvyklých prostorách Hochspannungsversuchshalle Technické univerzity pod názvem "RAUMKLANG - KLANGRAUM" z děl našich, německých a norských skladatelů. Českou republiku reprezentovali Marta Jiráčková svou skladbou "Pura sub nocte", Radek Rejšek s "Carmen campanarum" a Rudolf Růžička kompozicí "Aranea" pro sopránový a altový saxofon s doprovodem elektroakustických zvuků v interpretaci Jiřího Hlaváče. Koncert byl reprizován následující den ve Společenském sále teplického sanatoria "Beethoven" pod názvem "PROSTOR PRO ZVUK - ZVUK PRO PROSTOR" s průvodním slovem moderátora Jiřího Vejvody.

 

Koncerty v jednání:

 

   Plánujeme pravidelně dvakrát v roce pokračovat v pořádání společných koncertů ve spolupráci s Uměleckou besedou, na kterých také zazní elektroakustické skladby našich členů.

  

   Koncert EAH plánovaný v Inspiraci (HAMU) ve spolupráci se Studiem N a katedrou skladby HAMU 7. a 14. října od 17 hod. ze skladeb ze soutěže Musica nova, našich autorů a studentů.

7.10. - (W. Eldridge - Silver Wind (čes. premiéra), R.Růžička - Crucifiction I., M. Nejtek - Foucaultovo kyvadlo a J. Juza - Fluidace 1, 2 - s taneční kreací M. Hanušové (koncertní premiéra)

14.10. – H. Tutschku – Migration petrée (čes. premiéra), A. Piňos – Adorace, M. Rataj – Oratorium elektronicum (svět. premiéra, skladba z r. 2002),  O. Adámek – Střepy z Kibery (svět. premiéra, skladba z r. 2002) s komentářem dr.L.Dohnalové.

 

   Na koncertu dne 13. listopadu v rámci festivalu Dny soudobé hudby 2002 se opět objeví elektroakustické skladby členů SEAH.

 

   Na festivalu nové hudby "Arena" v litevské Rize se uskuteční 3.11.2002 ve spolupráci s pořadatelem Latvian New Music Association koncert elektroakustické hudby s účastí skladeb českých autorů.

 

*   *   *

 

          Protože stále považujeme za hlavní činnost naší společnosti pořádání koncertů elektroakustické hudby, žádáme opětovně všechny členy, aby vyvíjeli větší snahu podílet se na organizování těchto koncertů. Kvůli snazší propagaci a nižším nákladům je zejména vhodné začleňovat elektroakustické skladby do programů hudebních festivalů nebo cyklů koncertů ve spolupráci s jinými hudebními organizacemi a institucemi. Osobní angažovanost každého člena v tomto směru je velice potřebná.

 

 

*   *   *

 

Upřesnění a doplnění textové přílohy v Bulletinu č. 9/2000, str. 12 o první soutěži Musica Nova o materiály, které dodatečně našel ing.Č.Kadlec v archivu plzeňského rozhlasu (doslovný přepis původních textů):

 

MUSICA NOVA 1969 - propozice

Redakce hudebního vysílání Čs. rozhlasu v Plzni vyhlašuje soutěž o nejlepší skladbu v oboru konkrétní a elektronické hudby a k této soutěži stanovuje tato pravidla:

Pravidla soutěže:

1. Do soutěže se přijímají skladby z oboru konkrétní a elektronické hudby
2. Komposice se přijímají v partituře nebo jiném předběžném autorském záznamu (projektu), detailně vypracovaném, s přiloženým popisem prací, předpokládaných pro realisaci.
3. Partitura je vytvořena s ohledem na možnosti Laboratoře pro konkrétní a elektronickou hudbu v Plzni. Informace o vybavení laboratoře zašle na požádání hudební redakce Čs. rozhlasu v Plzni
4. Předpokládaná stopáž skladby nesmí být kratší než 3 minuty.
5. Do soutěže nemohou být přijaty skladby, které již byly v některém studu v ČSSR nebo v zahraničí realisovány.
6. Autor může do soutěže přihlásit až tři skladby, které budou hodnoceny nezávisle na sobě.
7. Soutěž není anonymní.

Pravidla účasti a průběh soutěže:

1. Za přihlášku do soutěže se pokládá partitura (viz bod 2. předchozího článku) se jménem a adresou autora, zaslaná do 31.3.1969 na adresu:
Čs. rozhlas, hudební redakce, soutěž MUSICA NOVA, Nám. Míru 4, Plzeň
2. Přijaté skladby budou realisovány v Laboratoři pro konkrétní a elektronickou hudbu v Plzni za přítomnosti autora.
3. Laboratoř a technický personál jsou autorovi k disposici zdarma.
4. Autor má právo vyžádat si kopii vyrobené skladby.
5. Originál vyrobené skladby a partitura zůstává majetkem Čs. rozhlasu.
6. Redakce hudebního vysílání si vyhražuje právo k vysílání soutěžních skladeb.
7. Realisované komposice budou posouzeny odbornou porotou, jmenovanou redakcí hudebního vysílání a odměněny čtyřmi peněžními cenami.
Ceny soutěže: I. 4000,- Kčs, II. 3000,- Kčs, III. 2000,- Kčs, IV. 1000,- Kčs.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny do konce roku 1969.
8. Pořadatelé soutěže si vyhražují právo některou z cen neudělit.
9. Kromě soutěžní poroty bude realisované skladby posuzovat i hudební dramaturgie Čs. rozhlasu a vybraná díla odmění autorským honorářem.

 

 

MUSICA NOVA 1969 - soupis přihlášených autorů a skladeb 

(celkem 22 skladeb, skladba Jana Břečky vrácena - pořadí podle data přihlášky)

 

Dieter Salbert          Ormuzd und Ahriman

Jan Břečka              Klaun

J.J.Wolf                  Configurazioni III

Rudolf Kříž             Studie                                        

                               Sciara del Fuoco                        

                               Torrione di Ponente                    

Rudolf Růžička        Elektronia C                           

                               Gurges

Karel Odstrčil         Gándhí

Jan Málek               Invence I.

Miroslav Hlaváč      Biochronos

 

 

Arnošt Parsch         Poetica č.5

J.F.Novák               Holohlavý člověk a moucha

                               Spektrální variabilní ornament

Jan Žižka                 Komorní hudba

Oliver Rožek           Maxwellův démon

Václav Kučera        Kinechromie

Miloš Haase            16. I. 1969

                               Per aspera ad astra

                               Projekt 1.

J.J.Wolf                  Transzendenz IV.                       

Miloš Štědroň         BIS

 

MUSICA NOVA 1969 - složení poroty 

 

předseda:  Dr. Eduard Herzog

členové:  zasl.um. Miloslav Kabeláč, l.s.c., doc.Dr. Antonín Špelda, CSc., Dr. Vladimír Lébl, Zdeněk Barborka

poradci:  Ing. Čestmír Kadlec, Václav Ježek

 

MUSICA NOVA 1969 - výběr skladeb pro realizaci

(vybráno 9 skladeb z 21, pořadí určeno porotou v zápisu z jednání dne 18.4.1969)

 

Rudolf Růžička                 Gurges

Miloš Štědroň                   BIS

Jan Málek                         Invence I.

Arnošt Parsch                   Poetica č.5

Oliver Rožek                    Maxwellův démon

Miloš Haase                     Per aspera ad astra

Karel Odstrčil                   Gándhí

Václav Kučera                  Kinechromie

Miroslav Hlaváč                Biochronos

 

MUSICA NOVA 1969 - výsledný protokol 

(ceny a čestné uznání z rozhodnutí poroty v lednu 1970) 

 

Rudolf Růžička: Gurges  -  1. cena

Karel Odstrčil: Gándhí  -  2. cena

Miroslav Hlaváč: Biochronos  -  3. cena

Arnošt Parsch: Poetica č.5 (Transposizioni II)  -  4. cena

Miloš Haase: Per aspera ad astra  -  zvláštní uznání  

 

MUSICA NOVA 1969 - koncert vítězných skladeb se konal pod patronací Tvůrčího centra KO Svazu českých skladatelů, Parku kultury a oddechu a redakce hudebního vysílání Čs. rozhlasu v Plzni v pondělí 9. února 1970 v 19.30 hodin v Hudebním studiu Čs. rozhlasu v Plzni pod názvem KONCERT z produkce STUDIA EXPERIMENTÁLNÍ HUDBY s programem:

Miloš  H a a s e :                     Per aspera ad astra

Arnošt  P a r s c h :                  Trasposizioni II.

Miroslav  H l a v á č :               Biochronos

Karel  O d s t r č i l :                Gandhi - z cyklu Kabinet voskových figur

Rudolf  R ů ž i č k a :               Gurges

Průvodní slovo:  Zdeněk  B a r b o r k a

Technická spolupráce:  Ing. Čestmír  K a d 1 e c   a   Václav  J e ž e k

 

*   *   *

 

Na závěr bulletinu uvádíme tradiční textovou přílohu, týkající se všeobecné problematiky elektroakustické hudby a především členů naší SEAH:

 

Wanda Dobrovská:  Mezinárodní tribuna EA hudby 2002


Mezinárodní tribuna EA hudby (IREM) je pořádána každé dva roky, v roce 2002 se konal její devátý ročník. Hlavním pořadatelem IREM je Mezinárodní hudební rada (ISCM) v součinnosti s rozhlasovou společností hostitelské země, tentokrát se o toto poslání podělily Dánský rozhlas a Švédský rozhlas. Poslechová sezení poroty probíhala v Kodani, přičemž místní organizátoři současně uspořádali dva festivaly EA hudby - "Music Bridge" (Hudební most) v sálech Dánského rozhlasu a kulturního střediska v Lyngby v Kodani a "Electric Weekend" (Elektrický víkend) v Malmö. Patronát nad akcí má UNESCO, v jejímž zájmu je podporovat vzájemnou kulturní výměnu v mezinárodním měřítku, proto také je IREM spíše přehlídkou a nikoliv soutěží. Výsledkem hlasování mezinárodní poroty o přihlášených dílech nejsou skladby „vítězné“, nýbrž takzvané „vybrané“ a „doporučené“. Boduje se ve dvou kategoriích, v kategorii hlavní a v kategorii skladatelů pod třicet let. Vybraným dílem v hlavní kategorii se letos stala kompozice italského autora Emanuela Casala "Studio 2" pro flétnu a pás, která se shodou okolností umístila i jako vybrané dílo v kategorii skladatelů pod třicet let. Jako doporučená díla vzešly z hlasování porotců kompozice norské autorky Nataschy Barrett "...the fetters of a dream" (toto dílo se zároveň stalo "doporučeným" rovněž v kategorii skladatelů pod třicet let), italského skladatele Luigiho Ceccarelliho "In die Resurrectionis", argentinského autora Pedra Ochoy "El caminante" a dánského tvůrce Wayna Siegela "Burning River".


Podle pravidel IREM mají rozhlasové společnosti všech zúčastněných zemí povinnost alespoň jedenkrát zařadit do svého vysílání obě vybraná a všechna doporučená díla, přičemž mohou odvysílat i kterékoliv další z děl zadaných do tribuny. V případě EA hudby jsou jak toto pravidlo, tak tato možnost mimořádně důležité, protože pro prezentaci EA hudební tvorby je rozhlas nejpřirozenějším a často koneckonců i jediným médiem, zprostředkujícím ji případným posluchačům. Od koncertní prezentace EA hudby bez live složky (na IREM jsou zadávána díla jak s live složkou, tak čistě akusmatická) se už téměř upustilo a mnohdy pak nastává situace, že třeba i výborné a umělecky hodnotné dílo nemají možnost slyšet posluchači jinde než v domovské zemi tvůrce (v národním rozhlasovém vysílání) – EA hudba je tak nucena fungovat uvnitř nezasloužených hranic, což je absurdní – díky tendenci ke globalizaci a přirozenému nadjazykovému charakteru hudby má právě hudební umění nejlepší dispozice k tomu, aby bylo šířeno a přijímáno po celém světě, a EA hudba, která je v progresivních tendencích na špičce, má tímto směrem dveře jakoby zabouchnuté. Proto je IREM tak důležitá – jako platforma pro předávání vzájemných informací a jako prostředek k rozšíření oblasti, z níž je možné obracet se k potenciálním adresátům tohoto typu současné hudby.


Devátého ročníku IREM se zúčastnilo celkem dvacet zemí s 57 skladbami. Znamená to, že některé z prezentovaných skladeb mají šanci být vysílány dvaceti rozhlasovými stanicemi na světě (včetně Kanady, Argentiny a Izraele). Českou EA hudební tvorbu reprezentovala díla Pavla Kopeckého (Noc trifidů), Michala Košuta (Concertino pro flétnu) a Ondřeje Adámka (Dech, puls, světlo). Z nich se velmi dobrého přijetí dostalo Adámkově skladbě, a přestože její bodové ohodnocení nestačilo k tomu, aby se dostala mezi doporučená díla, jsem přesvědčena, že se objeví ve vysílání řady rozhlasových stanic, protože během neformálních diskusí o ni projevilo zájem mnoho delegátů. Všichni přítomní delegáti měli možnost odvézt si kopii všech tří českých skladeb, stejně tak i já jsem měla možnost přivézt kopie prakticky všech prezentovaných skladeb.

 

Pokud jde o podoby EA hudební tvorby (což je také jeden z aspektů setkávání na podobných tribunách), přetrvávají stávající trendy, tj. vedle akusmatických, hodně technologicky orientovaných  kompozic (tradičně na tribuně vysoce hodnocených), se objevuje stále více skladeb tzv. „sound artu“ (ars acustica) a dále se rozšiřuje okruh live electronics od tradičně koncipovaných děl pro živě hrajícího interpreta s doprovodem pásu nebo EA složky zpracovávané v reálném čase (přijímaných poměrně bez zájmu) až po zvukové instalace, zvukové složky multimediálních kompozic či záznamy rozmanitých improvizačních projektů.

Čím více je skladba vzdálena tradičnímu pojetí formálně fixovaného hudebního díla, tím větší potíže nastávají s jejím přijetím jako díla čistě hudebního (a je-li jako takové dílo prezentována, obvykle nebudí velký zájem, přestože může v původním anebo svém autentickém kontextu fungovat zdařile). Avšak i tato – velmi rámcová – diferenciace je v našich podmínkách poněkud náročná, protože česká EA hudební tvorba, zdá se, jakoby ztratila dech. Ondřej Adámek je, pokud vím, jediný skladatel své generace (nar. 1979), který se EA hudbě věnuje kreativně, nikoliv pouze jako studijnímu úkolu. Je na rozhlase a na AMU, aby mladé skladatele motivovaly k produkci EA hudebních děl – pokud ovšem o to tyto instituce stojí, tj. pokud to jejich kompetentní představitelé považují za účelné. Osobně jsem přesvědčena, že to účelné je – každé dva roky na IREM je vidět, že o EA hudbu se zajímají významní světoví skladatelé (a věnují se jí), mnozí z delegátů jsou zároveň pořadateli specializovaných festivalů a jiných akcí, kde EA hudba tvoří důležitou součást uměleckého a kulturního modu vivendi současné Evropy a současného světa. Česká participace na těchto aktivitách je méně než periferní, neboť se tu většinou o nich ani neví, pomyšlení na nějakou srovnatelnou tuzemskou iniciativu je zřejmě zcela iluzorní.


Závěrem podotýkám, že se mi dobře osvědčila výzva, kterou jsem z tohoto místa adresovala českým skladatelům před dvěma roky, a sice aby své nové kompozice s EA hudební složkou nabídli na tribunu, i když je vytvořili jinde než v rozhlasovém studiu - z nabídky, kterou jsme měli k dispozici před IREM 2002, nakonec vybrala místní ad hoc porota tři výše zmíněná díla, z nichž ani jedno nepochází z rozhlasové produkce. Tato cesta je samozřejmě otevřená i nadále.

 

*   *   *

Bulletin SEAH, číslo 11 / 2002

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Radlická 99, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov, Česká republika