BULLETIN  SEAH

12 / 2003

 

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno

 

         Vážení a milí přátelé, členové SEAH a zájemci o elektroakustickou hudbu,

            dvanáctým číslem našeho bulletinu pokračujeme v informacích a sděleních, určených především našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránce SEAH v HIS pod adresou: http://www.musica.cz/seah .

 

   V bulletinu již tradičně uvádíme aktualizovaný seznam všech členů SEAH, výsledky poslední soutěže "MUSICA NOVA 2002", vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA 2003", informace o koncertech i aktivitách našich členů apod.

   Výše členských příspěvků, které slouží především k financování vydání tohoto bulletinu a jiných materiálů SEAH i k úhradě zvýšených poštovních poplatků: členové 200,- Kč, studenti 100,- Kč s možností dobrovolného zvýšení příspěvku. Je možné uhradit trvalý členský příspěvek (obdobně jako některé jiné spolky, zejm. v zahraničí) ve formě desetinásobku ročního příspěvku, tj. 2000,- Kč.

Příspěvky je vhodné uhradit bankovním převodem na nový účet naší SEAH: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, a.s., Koněvova 4, PRAHA 3. Na tento účet mohou zasílat příspěvky v cizí měně také zahraniční členové (swift code CSPOCZPP).

 

   V každém čísle bulletinu připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, pro přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich zařazování na přednášky, konference a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech o nové skladby. Požadované údaje můžete zasílat poštou - písemně nebo na disketách, příp. i elektronickou poštou na

e-mailové adresy L.Dohnalové a R.Růžičky.

 

  V blízké době je potřeba urychleně svolat valnou hromadu, protože poslední se konala v r. 2002 a funkční období zvoleného předsednictva je dva roky. Abychom mohli žádat o granty, je potřeba schválit stanovy a volené orgány. Členové společnosti budou informováni emailem a písemně o termínu.


    Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU:                             

          Lenka Dohnalová, manažerka SEAH                    Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH   

Praha dne 15. června 2003.

 

 

*   *   *

 

 

Adresář členů SEAH k 1.6.2003

Čestní  členové  SEAH

Eduard Herzog          in memoriam

Karel Odstrčil           in memoriam

Jiří Hanousek           A.Bebel Str. 7, D-63486 Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/06181/76782, hanousek@t-online.de

Miroslav Hlaváč        Zelenečská 26, 198 00 Praha 9, tel.281860588

Alois Piňos                Borodinova 12, 623 00 Brno, tel.547382301, 603110156, lidpinos@volny.cz

 

Řádní  členové  SEAH


Daniel Brožák           Leustetten 17, D-83416 Saaldorf, BRD, tel.0043/664/4948299, brozak@t-online.de

Taťána Bublíková     Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 24014083

Karel Cón                 Kamenná čtvrť 20, 620 00 Brno 

Zdeňka Čechová       Litvínovská 520, 190 00 Praha 9, tel.2885907

Wanda Dobrovská    Laudova 1018, 163 00 Praha 6, tel.23011589, wdobrovs@cro.cz

Lenka Dohnalová      Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.222540809, 603584218, dohnalova@email.cz

Jarmila Doubravová  Počernická 82, 108 00 Praha 10, tel.2774974

Aleš Dvořák             Uralská 3,160 00 Praha 6, tel.23124409, mobil 602316329

Juraj Ďuriš                Švabinského 16, 851 01 Bratislava, SR, tel. 00421/2/825527, duris@mbox.bts.sk

Stanislav Filip            Cejl 90, 600 00 Brno, tel.545215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov         Svojšovická 2876/32, 140 00 Praha 4, tel.2766276

Daniel Forró             Luční 40, 616 00 Brno, tel.541243076, 602754583, danfor@jamu.cz   

Jozef  Gahér             Solivarská 4, 821 03 Bratislava, SR, tel.00421/2/43333955, gaher@stv.sk

Miloš Haase              V Olšinách 2012, 100 00 Praha 10, tel.274819719, 602322612, milos.haase@spojprojekt.cz   

Radomil Hertl           U svobodárny 7/1071, 190 00 Praha 9

Jan Jára                    Lesní 1675, 370 06 České Budějovice, tel.603456765, jara@pf.jcu.cz   

Marta Jiráčková       Ve Střešovičkách 2294/45, 169 00 Praha 6, tel.224324096, 606390320

Jan Jirásek               Kytínská 1188, 102 00 Praha 10, tel.274863588, 777237733, jirasek@uochb.cas.cz

Čestmír Kadlec         Český rozhlas, Nám.Míru 10, 320 70 Plzeň, tel.603966209, ckadlec@volny.cz

Afrodita Katmeridu   Sokolovská 230, 190 00 Praha 9, tel.603182679, katmeridu@volny.cz

Petr Klán                  Herčíkova 11, 620 00  Brno                                            

Ivan  Klúčovský       Kamínky 15, 603 00 Brno, tel.547218411, 603276245, michaal.mays@volny.cz   

Jaroslav Kolda          Valtická 38, 691 41 Poštorná

Jiří Kollert,               Voskovcova 1075/51, 152 00 Praha 5, tel.25817689, kollert@h.amu.cz

Pavel Kopecký         Střížkovská 80, 180 00 Praha 8, tel.283842482, 721913063, kopecky@f.amu.cz

Michal Košut            Třískalova 10, 638 00 Brno-Lesná, tel.548520860, 732716317, kosut@jumbo.ped.muni.cz

Jaroslav Krček          Nad Bertramkou 4, 150 00 Praha 5, tel.2542437

Milan Křivohlavý      Egyptská 649, 160 00 Praha 6, tel.2368932

Petr Křížek               Krajánkova 6, 141 00 Praha 4, mobil 603776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera          Jižní II. 778, 141 00 Praha 4, tel.2766326

Ivan Kurz                  Štefánikova 50, 150 00 Praha 5, tel.2551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov            Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová          V Olšinách 2012, 100 00 Praha 10, tel.274819719, 607272869, loudova@h.amu.cz

Zdeněk Lukáš           Murmaňská 13, 100 00 Praha 10, tel.2743294

Peter Machajdík       Hagarova 13, 831 01 Bratislava, SR, tel.00421/2/44881173, peter@machajdik.de

Josef Marek             Kováků 11, 150 00 Praha 5, tel.251566314, 606523499, josef.marek@sendme.cz

Zbyněk Matějů         Kloboukova  2163, 149 00 Praha  4, tel.27932533

Vlastislav Matoušek Jagellonská 21, 130 00 Praha 3, tel.26270163, 732272217, matousek@h.amu.cz

Ivo Medek               Sirotkova 67, 616 00 Brno, tel.549249840, medek@jamu.cz

Bohdan Mikolášek   Milchbuckstr.57, CH-8057 Zürich, Schweiz, tel.0041/1/3611146, mikolasek@swix.ch          

Vojtěch Mojžíš          Pod vlastním krovem 23, 182 00 Praha 8, tel.286884295, mojzisovi@centrum.cz

Lubomír Müller         U dálnice 157, 664 81 Ostrovačice, tel.546427293

Jaroslav Mužík          Poljanovova 3158, 143 00 Praha 4, tel.24014064

Tomáš Odstrčil         Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 24014083

Otakar Olšaník         Kosmákova 30, 615 00 Brno, tel/fax 5538894

Mikuláš Piňos            Borodinova 12, 623 00 Brno, 547382301

Miroslav Pudlák        HIS, Besední 3, 118 00 Praha 1, tel.257312422, 220610193, his@vol.cz

Petr Randula             Kunická 33, 102 00 Praha 10, tel.271961253, 602313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek           Badeniho 5, 160 00 Praha 6, tel.233321299, 603417932, rejsek@cro.cz

Vlado Rusko             Plavecká 3, 120 00 Praha 2, tel.224222175

Rudolf Růžička         Šeříková 32, 637 00 Brno, tel.541220174, ruzicka@fi.muni.cz

Kateřina Růžičková  Kounicova 42, 602 00 Brno, tel.549251361, 603568845

Václav Rysl              Valentova 1729, 140 00 Praha 4, tel.27924551

Milan Slavický          Lukešova 39, 142 00 Praha 4, tel.244471567, milan.slavicky@iol.cz

Eduard Spáčil            Litohlavy 15, 337 01 Rokycany, tel.371725227, 603418130, edys@atlas.cz

Václav Syrový           U smaltovny 20, 170 00 Praha 7, tel.2800080, syrovy@h.amu.cz

Karel Šimandl           Slovanská 106, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice, tel.353332646, k.simandl@centrum.cz

Jaroslav Šťastný        Osvobození 3, 679 04 Adamov 3, tel.516447314, p.graham@email.cz

Miloš Štědroň           Marešova 10, 602 00 Brno, tel.541247122, stedron@phil.muni.cz

Emil Viklický            Letohradská 36, 170 00 Praha 7, tel.2378051, emil@qph.ipex.cz

Tomislav Vitchev      Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria

Ivo Vítek                  Chmelová 2812/5, 106 00 Praha 10, tel/fax 272651030

Petr Wajsar               Luční 298, 252 43 Průhonice, tel.26775064

Libor Zajíček            Běhounkova 2306, 155 00 Praha 5

Vít Zouhar                679 07 Kotvrdovice 175, tel.516442858, zouhar@risc.upol.cz

 


Pokud  došlo u některého z našich členů ke změně adresy, telefonního čísla nebo elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat.

 


*   *   *

 

 

        Připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují

 

 

 

45 let:   D.Forró   Z.Matějů   

55 let:   M.Haase   J.Marek   V.Matoušek   E.Viklický

75 let:   Z.Lukáš        80 let:  čestný člen SEAH  M.Hlaváč


*   *   *

 

Připomínáme si také výročí zakladatelských osobností české a slovenské elektroakustické hudby, kteří už nejsou mezi námi

Miloslav Kabeláč by se dožil 95 let,   Miloš Ištvan 75 let,   Jozef Malovec 70 let
*   *   *   *   *        Na podzim loňského roku proběhla mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2002". Přetiskujeme pro informaci její výsledný protokol:

 

 

 

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

Ministry of Culture, Municipal Authorities of Prague, Foundation Czech Music Fund

Under the auspices of Czech Music Council


FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA 2002


Jury:
Rainer Bürck, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš, Jan Jirásek, Pavel Kopecký, Rudolf Růžička, Milan Slavický

 

125 pieces were considered from 30 countries

 

 

Category A

(compositions of autonomous art electroacoustic music)


First Prize
& Special Prize for Composition by Young Composer

Ka-ho Cheung (China) Lost Souls Sketches

 


Honorary Mentions

Mathew Adkins (Great Britain) Aerial  &  Mario Valenti (Italy) VocaliCategory B

(compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

 


First Prize

Mario Marcelo Mary (Argentine) Aarhus


Honorary Mentions

Michele Biasutti (Italy) Ricercare  &   Kotoka Suzuki (Japan) Slipstream

 

 

Special Prize for Czech Composition

Ondřej Adámek Střepy z Kibery

 

 

Lenka Dohnalová                                    Rudolf Růžička

director of the competition                                          president of the jury

 

 

MUSICA NOVA 2002, SEAH - Praha, Czech Republic

http://www.musica.cz/musnova

Praha - Prague, November 10, 2002*   *   *     Společnost elektroakustické hudby uspořádala Koncert laureátů soutěže MUSICA NOVA 2002 za přítomnosti oceněných autorů dne 16.prosince 1992 v 19:30 hod. v divadle Inspirace – HAMU, v Lichtenštejnském paláci v Praze s průvodním slovem ředitelky soutěže dr.Lenky Dohnalové. Při této příležitosti byly autorům předány kompaktní disky s nahrávkami vítězných děl a CD-R se skladbami finalistů. Všechny nahrávky, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2002 byly uloženy v kanceláři SEAH na Radlické 99 v Praze.

     Vítězné skladby MUSICA NOVA 2002 doplněné dalšími úspěšnými skladbami ze soutěže byly vysílány v Českém rozhlasu na 3.programu (stanice "Vltava") ve dnech 12. až 16. května 2003 v pěti samostatných pořadech s odborným komentářem Lenky Dohnalové a Rudolfa Růžičky. Ze skladeb českých účastníků soutěže, členů naší SEAH, zazněly kompozice O.Adámka, D.Dlouhého, A.Piňose, I.Klúčovského (M.Mayse) a M.Rataje.    

     V rámci XVI. Expozice Nové Hudby při Mezinárodním hudebním festivalu Brno dne 16. května 2003 v brněnském planetáriu byla také uvedena úspěšná díla ze soutěže MUSICA NOVA 2002 - elektroakustické skladby K.Chuenga, M.Maryho, O.Adámka, A.Piňose a M.Rataje.

 

 

*   *   *

 

Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2003". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli zúčastnit především naši členové. Podmínky jsou také zveřejněny na internetové stránce soutěže http://www.musica.cz/musnova/indexcz.htm .


Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady

vyhlašuje

mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž

MUSICA NOVA  2003

1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2000.

3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9. Autor zašle do 10. října 2003 na adresu:

MUSICA NOVA 2003, HIS – Besední 3, 118 00 PRAHA 1

a) soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DAT-kazetě ve stereofonním záznamu s lokalizací indexovým číslem nebo časovým údajem (absolute time),

b) místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.),

c) datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora.

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu (účastnický poplatek může být na žádost autora ze sociálních důvodů snížen nebo prominut). Poplatek je třeba zaslat na bankovní účet:  Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3  a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli.

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.2003.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2003 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.


INFORMACE:
Společnost pro elektroakustickou hudbu
ředitelka soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218,
e-mail:
dohnalova@email.cz ,  http://www.musica.cz/musnova/index.cz

                                                                            *    *    *

     Na internetových stránkách Slovenského rozhlasu http://www.radioart.sk/proj/musicanova byly zásluhou člena jury J.Ďuriše umístěny detailní údaje o všech soutěžích Musica Nova od r.1969 dosud  včetně kompletních nahrávek vítězných skladeb účastníků soutěže. Dále je zde uvedena řada nahrávek rozhlasových pořadů o elektroakustické a počítačové hudbě a také díla českých a slovenských skladatelů elektroakustické hudby.

     Do srpna loňského roku byly v archivu HIS uloženy nahrávky, partitury a popisy skladeb účastníků soutěží MUSICA NOVA od vzniku soutěže v r.1969 do současnosti. O osudu archivu Musica Nova vypovídá textová příloha tohoto bulletinu.

 

 

*     *     *SEAH doplňuje nabídku CD s kvalitními nahrávkami elektroakustických skladeb ze soutěží MUSICA NOVA:

 


Audio CD s oceněnými skladbami

z r. 2002 (K.Cheung, M.Adkins, M.Valenti, M.Mary, M. Biasutti, K.Suzuki, O.Adámek)

 


CD-R s hudbou finalistů
ve formátu mp3 (s originálním přehrávačem a seznamem)

z r. 2002 (K.Cheung, M.Adkins, M.Valenti, M. Fisher, Ch.Chen, S. Trevisi, T.Rogers, P.Shih, S.Kim, R.Thompson, V.Ivanova, A.Pinos, M.Mary, M. Biasutti, K.Suzuki, O.Adámek, D.Dlohý, A.Piňos, M.Rataj)
OBJEDNÁVKA:  Cena CD nebo CD-R  -  
1 kus ................ 150,- Kč + poštovné a balné

Kontakt pro objednávky CD:  Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3,

tel.02/22540809, 0603/584218, dohnalova@email.cz

 

*   *   *

    Začátkem tohoto roku byly po mnoha překážkách v omezeném počtu vydány dva kompaktní disky s elektroakustickými díly letošního jubilanta, čestného člena SEAH Miroslava Hlaváče pod názvem "MIROSLAV HLAVÁČ: Elektroakustická tvorba I., II." s bukletem v barvách s životopisem autora a popisy skladeb. CD lze objednat u dr.Dohnalové.

 

*   *   *


   
Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů   Koncerty elektroakustické hudby ze skladeb soutěže Musica nova, našich autorů a studentů se uskutečnily v divadle Inspirace ve spolupráci s HAMU ve dnech 7. a 14.října vždy v 17 hod. V rámci koncertů zazněly s komentářem dr.L.Dohnalové také skladby našich členů O.Adámka, A.Piňose, M.Rataje a R.Růžičky.


   Na festivalu nové hudby "Arena" v Rize se uskutečnil 3.11.2002 v 15 hod. v sále Studia 1. Litevského rozhlasu ve spolupráci s pořadatelem
Latvian New Music Association koncert elektroakustické hudby s účastí skladeb českých autorů, členů naší SEAH R.Rejška a R.Růžičky. 

 

  Na koncertu Dnů soudobé hudby 2002 byly dne 13.listopadu v sále konzervatoře J.Deyla provedeny elektroakustické skladby P.Kopeckého Noc Trifidů a R.Růžičky Missa I. - Kyrie.

 

   Na Forum - festivalu COMPUTER MUSIC WORLD v rámci "Electroacoustic Autumn" pořádaného bulharské v Sofii dne 24.listopadu 2002 v 16 hod. v Sále bulharských skladatelů se uskutečnil koncert bulharských, českých a izraelských autorů se skladbami členů SEAH S.Lazarova a R.Růžičky.


   XVI. Expozice Nové Hudby v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Brno realizovala dne 16.května 2003 Koncert elektroakustické hudby v prostorách brněnského planetária. Mj. byly provedeny skladby členů naší SEAH O.Adámka, D.Dlouhého, M.Košuta, A.Piňose, M.Rataje a R.Růžičky.

 

   Již tradiční, každoročně konaný Mezinárodní festival elektroakustické hudby ve francouzském Bourges s názvem "Synthèse 2003" zařadil i v letošním roce samostatný koncert české elektroakustické hudby ("Concert CIMÉ - Tchéquie"), který se uskutečnil 8.června v Maison de la culture Bourges se skladbami členů SEAH O.Adámka, M.Haaseho, A.Piňose a R.Růžičky.

 

   V rámci XIV. mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením "FORFEST" se 25.června 2003 v 17 a ve 22 hod. v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska uskutečnil autorský koncert nazvaný "Rudolf Růžička - Elektroakustická a počítačová hudba duchovní orientace", v němž zazněla řada Růžičkových skladeb včetně premiéry multimediálního projektu "Creation" za filmové spolupráce P.Barana

 

 

Koncerty v jednání:

 

Dva koncerty elektroakustické hudby ve spolupráci s Uměleckou Besedou Praha a dva koncerty v divadle Inspirace ve spolupráci s HAMU na podzim 2003.

 

*   *   *          Protože stále považujeme za hlavní činnost naší společnosti pořádání koncertů elektroakustické hudby, žádáme opětovně všechny členy, aby vyvíjeli větší snahu podílet se na organizování těchto koncertů. Kvůli snazší propagaci a nižším nákladům je zejména vhodné začleňovat elektroakustické skladby do programů hudebních festivalů nebo cyklů koncertů ve spolupráci s jinými hudebními organizacemi a institucemi. Osobní angažovanost každého člena v tomto směru je velice potřebná.

 

 

*   *   *

 

 

Na závěr bulletinu uvádíme textovou přílohu, tentokrát věnovanou neštěstí, ke kterému došlo v srpnu minulého roku, a které postihlo i naši SEAH:

 

 

         Zničení archivu Musica Nova

 

            V minulém čísle bulletinu byla uvedena zpráva o dokončování archivace zvukových a písemných materiálů ze soutěží Musica Nova v tomto znění: "V archivu Hudebního informačního střediska v Praze je v současné době uložena většina nahrávek s popisy skladeb účastníků soutěží MUSICA NOVA od vzniku soutěže v r.1969 do současnosti, aby mohly sloužit k propagaci, poslechu i ke studiu nejen našim členům, ale všem zájemcům o tuto soutěž i o elektroakustickou hudbu."

Splnil se tak záměr vedení SEAH ještě za předsednictví Karla Odstrčila - zveřejnit vzácný a bohatý archiv soutěže, který byl postupně zpracováván a stěhován z kanceláře SEAH na Radlické do prostor HIS. Až na některé skladby účastníků prvních ročníků soutěže Musica Nova byly všechny materiály očíslovány, popsány, utříděny, vloženy do příslušných obalů a uschovány ve vhodném prostředí se stálou teplotou a vlhkostí ve sklepním archivu HIS, kde byly i vzácné snímky, kopie i originály na profesionálních magnetických páscích na kotoučích a středovkách. Několikaletou náročnou práci dovršilo vytvoření kartotéky všech nahrávek, kterou HIS zveřejnilo na internetových stránkách.

 

            Takto tomu bylo až do poloviny srpna loňského roku, do záplav, které postihly Prahu.

První zlověstnou vlaštovkou byla zpráva ve veřejných sdělovacích prostředcích o zaplavení prostor bývalé koncertní Janáčkovy síně, která několik posledních let ve vedlejší budově Českého hudebního fondu sloužila pro účely Muzea populární hudby. Byla přitom zničena i řada vzácných a nenahraditelných exponátů muzea. Přesto, že je malostranská Besední ulice, kde sídlí Hudební informační středisko, ve vyšší poloze, potopa ho neminula.

Celý archiv HIS umístěný ve sklepních prostorách byl zaplaven včetně archivu s nahrávkami, partiturami, přihláškami účastníků, popisy skladeb aj. materiály ze soutěží Musica nova. Definitivně to potvrdila e-mailová zpráva ředitele HIS dr.Pudláka - cituji můj dotaz a Pudlákovu odpověď:

 

Nazdar Mirku,

doufam, ze jste se uz vsichni po povodnich vzpamatovali.

Mam dotaz: jak dopadly archivy Musica Nova 1992 - 2001 s CD, kazetami a popisy, ktere byly umisteny v papirovych krabicich ve sklepe v HISu? Pavel Kopecky (podle jejich zkusenosti) me totiz strasi s nejhorsim.

Na kladne odpovedi se tesi Ruda.

*****

 

Ahoj Rudo,

Bohuzel, vas archiv byl pod vodou. Co bylo z papiru jsme museli vyhodit.

Bylo to na sracku, jak si umis predstavit. Nejaka CD jsme zachranili, ale

nevim, jestli budou k necemu bez tech obalu. Nevim ani, kde v tuto chvili

jsou, mame tady strasny neporadek.

Mirek

 

Dodatečně mě při mé osobní návštěvě pracovníci HIS informovali, že po povodních, až poklesla voda a vyčerpali archivní prostory, vyhazovali ze sklepního archivu lopatami bahno i s kompaktními disky, kazetami, partiturami, popisy a dalšími materiály o soutěži Musica Nova. Pokusili se celkem úspěšně o omytí CD proudem vody; bohužel většinu obalů - krabiček, na kterých byla čísla a názvy skladeb, případně vložené popisy CD, museli vyhodit. Vyhodili i magnetofonové pásky a kazety, DAT-kazety a videokazety s nahrávkami soutěžních děl v době, kdy existovala soutěžní kategorie B ve formě multimediálních děl. Nejcennější materiál - notové a technické partitury, často v barevném řešení, které vypadalo jako umělecká výtvarná díla, nenahraditelné osobní autorské umělecké popisy skladeb a jejich informace s detailními popisy kompozičních a výrobních technik, údaje o vzniku skladeb, které vyžadovala účast díla v soutěži, v neposlední řadě i vlastní přihlášky a životopisy účastníků - jsou nenávratně ztraceny. Omytím "zachráněné" CD jsou většinou přehratelné, ale jen málo je jich označených tak, aby bylo možno identifikovat autora a skladbu - zřejmě by to mohli zjistit jen samotní autoři. Tyto kompaktní disky jsou nyní uloženy v kanceláři HIS v samostatné krabici úplně nahoře na skříni (kdyby tam byly při povodních, voda by na ně nedosáhla); plánujeme jejich přenesení zpět do kanceláře SEAH na Radlickou, kde budou uloženy spolu s materiály z loňské soutěže, dokud vedení SEAH nerozhodne o jejich trvalé archivaci v jiných prostorách.


            Paradoxně se před zničením podařilo "zachránit" I.Klúčovskému 10 kompaktních disků s nahrávkami soutěžních skladeb, které měl vypůjčeny a naštěstí je dlouho nevracel. Obdobně jsem já "zachránil" nahrávky několika vítězných děl z multimediální kategorie na videokazetách, které jsem si z archivu vypůjčil jako obrazový doprovod pro přípravu mé přednášky o soutěžích Musica nova na konferenci konané na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Předpokládám, že se jednotlivě "zachránily" i jiné, snad i písemné materiály účastníků soutěží Musica nova, vypůjčené ke studiu z archivu HIS v době před povodněmi. Přitom jsem vždy pracovníkům HIS připomínal, aby půjčovali soutěžní nahrávky z archivu mimo prostory HIS jen výjimečně.....

"Zachráněny" také zůstaly dosud nezpracované písemné materiály včetně přihlášek, soupisů a popisů skladeb i zápisy z jednání poroty z první soutěže Musica nova vyhlášené v roce 1969, které získala SEAH po zrušení elektroakustického studia v plzeňském rozhlase a z nichž byly zveřejněny některé upřesňující údaje v loňském bulletinu. Spolu s těmito materiály ze soutěže zůstaly v kanceláři SEAH také nahrávky na profesionálních mgf. páscích s doklady o výrobě a popisy skladeb z původního plzeňského archivu, které předal vedení SEAH ing.Kadlec. Vedení SEAH plánovalo všechny tyto materiály také uložit v archivu HIS. Prozatím o jejich osudu ještě výbor SEAH definitivně nerozhodl; v prostorách HIS však, doufám, uloženy nebudou..... 


            Kromě zničení archivu HIS a mnoha dalších písemných, architektonických aj. pražských památek, bylo v pražském Karlíně zaplaveno také rozhlasové Studio F, které dlouhá léta sloužilo pod názvem "Audiostudio" členům naší SEAH i jiným zájemcům jako specializované středisko na výrobu elektroakustické hudby. Většina oceněných skladeb českých účastníků soutěží Musica nova vznikla v tomto studiu.

Začátkem loňského července jsem měl podle předem domluveného výrobního plánu Audiostudia natáčet dvě připravené elektroakustické kompozice z cyklu "Missa"; zdravotní potíže mě však donutily přehodit natáčecí frekvence na konec srpna. Pokud by vyšel plán natáčení v červenci, mohl jsem být posledním autorem, který v rozhlasovém Studiu F vyráběl skladby ještě před povodněmi; takto byl posledním "předpotopním" skladatelem A.Piňos se svou elektroakustickou skladbou "Nomen omen", s níž se také úspěšně zúčastnil loňské soutěže Musica nova.

Teprve nedávno, začátkem letošního června, bylo zrestaurované přízemí karlínského rozhlasu, kde je umístěno i Studio F, předáno do plného rozhlasového provozu. Pokud budou tyto prostory opět sloužit také pro vznik elektroakustických skladeb, bude to zřejmě až po řadě složitých jednání vedení SEAH s odpovědnými pracovníky rozhlasu. O výsledku jednání budeme všechny naše členy informovat snad již na připravované valné hromadě SEAH, která se zřejmě uskuteční v září tr..

 

Rudolf Růžička

*   *   *

 

Bulletin SEAH, číslo 12 / 2003

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Radlická  99,  150 00 PRAHA 5 - Smíchov, Česká republika