BULLETIN  SEAH

13 / 2004

 

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno

 

         Vážení a milí přátelé, členové SEAH a zájemci o elektroakustickou hudbu,

            třináctým číslem našeho bulletinu pokračujeme v informacích a sděleních, určených především našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránce SEAH v HIS pod adresou: http://www.musica.cz/seah .

 

   V bulletinu již tradičně uvádíme aktualizovaný seznam všech členů SEAH, výsledky poslední soutěže "MUSICA NOVA 2003", vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA 2004", informace o koncertech i aktivitách našich členů apod.

   Výše členských příspěvků, které slouží především k financování vydání tohoto bulletinu a jiných materiálů SEAH i k úhradě zvýšených poštovních poplatků zůstává ve stejné výši jako v minulých letech: členové 200,- Kč, studenti 100,- Kč s možností dobrovolného zvýšení příspěvku. Je možné uhradit trvalý členský příspěvek (obdobně jako některé jiné spolky, zejm. v zahraničí) ve formě desetinásobku ročního příspěvku, tj. 2000,- Kč. Příspěvky je vhodné uhradit bankovním převodem na účet naší SEAH: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís.účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, a.s., Koněvova 4, PRAHA 3. Na tento účet mohou zasílat příspěvky v cizí měně také zahraniční členové (swift code CSPOCZPP).

 

   V každém čísle bulletinu připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, pro přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich zařazování na přednášky, konference a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech o nové skladby. Požadované údaje můžete zasílat poštou - písemně nebo na disketách, příp. i elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzicka@fi.muni.cz).

    Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU:                             

 

        Lenka Dohnalová, manažerka SEAH                      Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH   


Praha dne 30.června 2004.

 

 

 

 

Adresář členů SEAH k 1.6.2004

Čestní  členové  SEAH

Eduard Herzog          in memoriam

Karel Odstrčil           in memoriam

Jiří Hanousek           A.Bebel Str. 7, D-63486 Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/6181/76782, hanousek@t-online.de

Miroslav Hlaváč        Zelenečská 26, 198 00 Praha 9, tel.281860588

Alois Piňos                Borodinova 12, 623 00 Brno, tel.547382301, 603110156, lidpinos@volny.cz


Řádní  členové  SEAH


Rafael Brom             Kloboukova 2203, 143 60 Praha 4 

Daniel Brožák           Leustetten 17, D-83416 Saaldorf, BRD, tel.0043/664/4948299, brozak@t-online.de

Taťána Bublíková     Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 24014083

Karel Cón                 Kamenná čtvrť 20, 620 00 Brno 

Zdeňka Čechová       Litvínovská 520, 190 00 Praha 9, tel.2885907

Wanda Dobrovská    Laudova 1018, 163 00 Praha 6, tel.23011589, wanda.dobrovska@rozhlas.cz

Lenka Dohnalová      Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.222540809,603584218, lenka.dohnalova@divadlo.cz

Jarmila Doubravová  Počernická 82, 108 00 Praha 10, tel.2774974

Aleš Dvořák             Uralská 3,160 00 Praha 6, tel.23124409,602316329

Juraj Ďuriš                Švabinského 16, 851 01 Bratislava, SR, tel.00421/257273498, duris@mbox.bts.sk

Stanislav Filip            Cejl 90, 600 00 Brno, tel.545215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov         Svojšovická 2876/32, 140 00 Praha 4, tel.2766276

Daniel Forró             Luční 40, 616 00 Brno, tel.541243076,602754583, danfor@jamu.cz   

Jozef  Gahér             Solivarská 4, 821 03 Bratislava, SR, tel.00421/243333955, gaher@stv.sk

Miloš Haase              V Olšinách 2012, 100 00 Praha 10, tel.274819719,602322612, milos.haase@spojprojekt.cz

Radomil Hertl           U svobodárny 7/1071, 190 00 Praha 9

Jan Jára                    Lesní 1675, 370 06 České Budějovice, tel.603456765, jara@pf.jcu.cz   

Marta Jiráčková       Ve Střešovičkách 2294/45, 169 00 Praha 6, tel.224324096,606390320, marta.jirackova@volny.cz

Jan Jirásek               Kytínská 1188, 102 00 Praha 10, tel.274863588,777237733, jirasek@uochb.cas.cz

Čestmír Kadlec         Český rozhlas, Nám.Míru 10, 320 70 Plzeň, tel.603966209, ckadlec@volny.cz

Afrodita Katmeridu   Sokolovská 230, 190 00 Praha 9, tel.603182679, katmeridu@volny.cz

Petr Klán                  Herčíkova 11, 620 00  Brno                                            

Ivan  Klúčovský       Kamínky 15, 603 00 Brno, tel.547218411,603276245, michaal.mays@volny.cz   

Jaroslav Kolda          Valtická 38, 691 41 Poštorná

Jiří Kollert,               Voskovcova 1075/51, 152 00 Praha 5, tel.25817689, kollert@h.amu.cz

Pavel Kopecký         Střížkovská 80, 180 00 Praha 8, tel.283842482,721913063, kopecky@f.amu.cz

Michal Košut            Třískalova 10, 638 00 Brno-Lesná, tel.548520860,732716317, kosut@jumbo.ped.muni.cz

Jaroslav Krček          Nad Bertramkou 4, 150 00 Praha 5, tel.2542437

Milan Křivohlavý      Egyptská 649, 160 00 Praha 6, tel.2368932

Petr Křížek               Krajánkova 6, 141 00 Praha 4, mobil 603776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera          Jižní II. 778, 141 00 Praha 4, tel.2766326

Ivan Kurz                  Štefánikova 50, 150 00 Praha 5, tel.2551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov            Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová          V Olšinách 2012, 100 00 Praha 10, tel.274819719,607272869, loudova@h.amu.cz

Zdeněk Lukáš           Murmaňská 13, 100 00 Praha 10, tel.2743294

Peter Machajdík       Hagarova 13, 831 01 Bratislava, SR, tel.00421/244881173, peter@machajdik.de

Josef Marek             Kováků 11, 150 00 Praha 5, tel.251566314,606523499, josef.marek@sendme.cz

Zbyněk Matějů         Kloboukova  2163, 149 00 Praha  4, tel.27932533

Vlastislav Matoušek Jagellonská 21, 130 00 Praha 3, tel.222723219,732272217, matousek@h.amu.cz,, vlastislav@volny.cz

Ivo Medek               Sirotkova 67, 616 00 Brno, tel.549249840, medek@jamu.cz

Bohdan Mikolášek   Milchbuckstr.57, CH-8057 Zürich, Schweiz, tel.0041/1/3611146, bohdan@mikolasek.cz    

Vojtěch Mojžíš          Pod vlastním krovem 23, 182 00 Praha 8, tel.286884295, mojzisovi@centrum.cz

Lubomír Müller         U dálnice 157, 664 81 Ostrovačice, tel.546427293

Jaroslav Mužík          Poljanovova 3158, 143 00 Praha 4, tel.24014064

Tomáš Odstrčil         Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 24014083

Otakar Olšaník         Kosmákova 30, 615 00 Brno, tel/fax 5538894

Mikuláš Piňos            Borodinova 12, 623 00 Brno, 547382301

Miroslav Pudlák        HIS, Besední 3, 118 00 Praha 1, tel.257312422,220610193, his@vol.cz

Petr Randula             Kunická 33, 102 00 Praha 10, tel.271961253,602313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek           Badeniho 5, 160 00 Praha 6, tel.233321299,603417932, rrejsek@cro.cz

Vlado Rusko             Plavecká 3, 120 00 Praha 2, tel.224222175, vrusko@rozhlas.cz

Rudolf Růžička         Šeříková 32, 637 00 Brno, tel.541220174, ruzicka@fi.muni.cz

Kateřina Růžičková   Kounicova 42, 602 00 Brno, tel.549251361,603568845

Václav Rysl              Valentova 1729, 140 00 Praha 4, tel.27924551

Milan Slavický          Lukešova 39, 142 00 Praha 4, tel.244471567, milan.slavicky@iol.cz

Eduard Spáčil            Litohlavy 15, 337 01 Rokycany, tel.371725227,603418130, edys@atlas.cz

Václav Syrový           U smaltovny 20, 170 00 Praha 7, tel.2800080, syrovy@h.amu.cz

Karel Šimandl           Slovanská 106, 360 18 Karlovy Vary-Tašovice, tel.353332646, k.simandl@centrum.cz

Jaroslav Šťastný        Osvobození 3, 679 04 Adamov 3, tel.516447314, p.graham@email.cz

Miloš Štědroň           Marešova 10, 602 00 Brno, tel.541247122, stedron@phil.muni.cz

Emil Viklický            Letohradská 36, 170 00 Praha 7, tel.2378051, emil@ph.ipex.cz

Tomislav Vitchev      Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria

Ivo Vítek                  Chmelová 2812/5, 106 00 Praha 10, tel/fax 272651030

Petr Wajsar               Luční 298, 252 43 Průhonice, tel.26775064

Libor Zajíček            Běhounkova 2306, 155 00 Praha 5

Vít Zouhar                Střední Novosadská 52, 779 00 Olomouc, tel.603822402, zouhar@risc.upol.cz


Pokud  došlo u některého z našich členů ke změně adresy, telefonního čísla nebo elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat.

 


*   *   *

 

 

 

 

        Připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují

45 let:   R.Rejšek           50 let:   W.Dobrovská   J.Ďuriš   M.Košut     

55 let:   P.Kopecký   V.Mojžíš        70 let:  J.Gahér        75 let:  V.Kučera

 

 


        Připomínáme si také zakladatelské osobnosti naší elektroakustické hudby, kteří už nejsou mezi námi:

Jan Kapr by se letos dožil 90 let;  Miloslav Kabeláč zemřel před 25 lety 

*   *   *   *   *

 

 

        Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2003". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její výsledný protokol:

 

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

Ministry of Culture, Foundation OSA, Foundation Czech Music Fund
Under the auspices of Czech Music Council

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA 2003

Jury: Rainer Bürck, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký
Rudolf Růžička,
Milan Slavický

126 pieces were considered from 29 countries

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)

First Prize
Claudio Gabriele (Italy) Ombra nell′azzuro

 

Honorary Mention

Pete Stollery (Great Britain) Vox Magna

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

 

First Prize

Robert Scott Thompson (U.S.A.) The Ninth Wave

Honorary Mention

Yasuhiro Takenaka (Japan) Séparé et Invisible

Special Award for Czech Composition

Petra Gavlasová Survivors

 

Special Award for Composition by Young Composer

Konstantinos Karathanasis (Greece) De Ligno Chalybeque

 

Lenka Dohnalová                          Rudolf Růžička

director of the competition                                         president of the jury


MUSICA NOVA 2003, SEAH - Praha,
Czech Republic
http://www.musica.cz/musnova

Praha - Prague, November 9, 2003

 

     Společnost elektroakustické hudby uspořádala Koncert z vítězných skladeb soutěže MUSICA NOVA 2003 za přítomnosti oceněných autorů dne 5.prosince 2003 v 19 hod. v divadle Inspirace – HAMU v Lichtenštejnském paláci v Praze s průvodním slovem ředitelky soutěže dr.Lenky Dohnalové. Při této příležitosti byly autorům předány kompaktní disky s nahrávkami vítězných děl a CD-R se skladbami finalistů. Všechny nahrávky, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2003 jsou uloženy v kanceláři SEAH na Radlické 99 v Praze.

 

*   *   *

Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2004". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli zúčastnit především naši členové. Podmínky jsou také zveřejněny na internetové stránce soutěže http://www.musica.cz/musnova/indexcz.htm .


Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady

vyhlašuje

mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž

MUSICA NOVA  2004

1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2001.

3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9. Autor zašle do 10. října 2004 na adresu:

MUSICA NOVA 2004, HIS – Besední 3, 118 00 PRAHA 1

a) soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD (AC3, DTS, DVD audio) ve stereofonním záznamu s lokalizací indexovým číslem nebo časovým údajem (absolute time),

b) místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.),

c) datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora.

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu (účastnický poplatek může být na žádost autora ze sociálních důvodů snížen nebo prominut). Poplatek je třeba zaslat na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3  a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli.

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.2004.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2004 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

INFORMACE:

Společnost pro elektroakustickou hudbu
tajemnice soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218, e-mail:
lenka.dohnalova@divadlo.cz

                                                                            *    *    *

     Na internetových stránkách Slovenského rozhlasu http://www.radioart.sk/proj/musicanova byly zásluhou člena jury J.Ďuriše umístěny detailní údaje o všech soutěžích Musica Nova od r.1969 dosud  včetně kompletních nahrávek vítězných skladeb účastníků soutěže. Dále je zde uvedena řada nahrávek rozhlasových pořadů o elektroakustické a počítačové hudbě a také díla českých a slovenských skladatelů elektroakustické hudby.

     Po zničení archivu MUSICA NOVA při povodních v r.2002 (viz. článek v minulém bulletinu) budou provizorně ukládány nahrávky, partitury a popisy skladeb účastníků soutěží MUSICA NOVA od r.2003 opět v kanceláři SEAH v Praze na Radlické.

*     *     *

 

SEAH doplňuje nabídku CD s kvalitními nahrávkami elektroakustických skladeb ze soutěží MUSICA NOVA:

 

Audio CD a CD-R ve formátu mp3 (s originálním přehrávačem a seznamem) s oceněnými skladbami:
r. 2003 (C.Gabrielle, P.Stollery, R.S.Thompson, Y.Takenaka, P.Gavlasová, K.Karathanasis)

 

OBJEDNÁVKA:  Cena CD nebo CD-R   -  1 kus ................ 150,- Kč + poštovné a balné

Kontakt pro objednávky CD:  Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3,

tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz 

*   *   *

 

    Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů

 

   Koncerty elektroakustické a computerové hudby s projekcí ze skladeb soutěže Musica nova, našich autorů a studentů se uskutečnily ve spolupráci s HAMU v divadle Inspirace ve dnech 13. a 20.října 2003 vždy v 19 hod. V rámci koncertů zazněly s komentářem dr.L.Dohnalové také skladby českých autorů O.Adámka, M.Haase, P.Kopeckého, L.Mrkvičky, T.Pálky, R.Růžičky, M.Srnky a J.Třeštíka.

 

   V rámci XVII. Expozice Nové Hudby při Mezinárodním hudebním festivalu Brno dne 21.května 2004 v malém sále Domu pánů z Kunštátu se uskutečnil koncert s názvem: „Electro-Retro - Retrospektiva české a slovenské elektroakustické hudby“. S průvodním slovem dr. L.Dohnalové byly uvedeny skladby P.Bakly, T.Pálky, O.Adámka, M.Ištvana, R.Bergera, J.Ďuriše, K.Šimandla a M.Haase.

   Letošní Mezinárodní festival elektroakustické hudby ve francouzském Bourges s názvem "Synthèse 2004" zařadil na koncert 13.června 2004 v Chapelle Saint Martin skladbu M.Slavického nazvanou „Eclairage V. ou l'automne de Prague“.

 

   Český rozhlas 3 – stanice "Vltava" zařadila do svého vysílání v sérii pěti pořadů brněnské redakce nazvané „MUSICA MODERNA Z BRNA - Elektroakustická hudba brněnských autorů“ od 7. do 11.6. 2004 vždy ve 23:15 s průvodním slovem R.Růžičky. Pořady obsahovaly 18 skladeb M.Ištvana, A.Parsche, A.Piňose, R.Růžičky a M.Štědroně. Jeden pořad byl věnován výhradně elektroakustickým skladbám Miloslava Ištvana. Hudební redakce brněnského rozhlasu nově vedená MgA. Janem Hlaváčem připravuje další obdobné pořady.Koncerty v jednání:

 

   Samostatný Koncert elektroakustické hudby s projekcí filmové tvorby Petra Barana v prostorách brněnského planetária v říjnu nebo listopadu 2004 s audiovizuálními díly brněnských skladatelů.

 

   Koncerty ve spolupráci s Uměleckou besedou, na kterých také zazní elektroakustické skladby našich členů.

 

   Tradiční koncerty elektroakustické hudby ve spolupráci s HAMU, které se pravidelně konají v divadle Inspirace, jsou předběžně stanoveny na dny 18. a 25.října 2004.

 

*   *   *

 

   Zásluhou našeho člena Juraje Ďuriše vydává Slovenský rozhlas dvouměsíčník informací o novinkách a aktualitách v současném umění pod názvem „radioART NEWSLETTER“. Zájemci se mohou přihlásit o internetové zasílání pomocí formuláře na adrese http://www.radioart.sk/newsletter.html .

 

*   *   *

 

     Naše Společnost získala z brněnské rozhlasové fonotéky kopie profesionálních nahrávek elektroakustických a  computerových skladeb v nejvyšší kvalitě (38,1 cm/sec, stereo, středovka), které jsou prozatím umístěny v kanceláři SEAH. Nahrávky si může každý člen vypůjčit pro svou práci, studium nebo výuku. Uvádíme abecední soupis autorů a skladeb včetně evidenčního čísla a trvání:

 

Anonym, Různé elektronické zvuky, EH 014, cca 5
Anonym, Konkrétní hudba [6 skladeb], EH 028, 17.7
Anonym, Ukázky z práce v semináři EH v Plzni, EH 021, cca 2
Anonym, Syntetické zvukové efekty [1-13], EH 023, cca 15
Anonym, Subharchord, EH 021, cca 2
Anonym, Úpravy mluveného slova [díl 2.], EH 025, cca 10
Anonym, Syntetické zvukové efekty [14-25], EH 024, cca 15
Badings Henk, Genese [music for five Sine-Wawe Generators], EH 041, cca 10
Badings Henk, Ballet micro-biologique [z elektronické skladby Genesis], EH 018, 10.7
Bayle Francois, Espaces inhabitables, EH 079, 18.0
Berio Luciano, Mutazioni, EH 015, cca 4
Bucchi Valentino, Girotondo, EH 010, 2.5
Bulent Arel, Stereo Electronic Music No.1, EH 038, 10.3
Cage John, Fontana mix pro hlas a mgf.pás, EH 016, 10.0
Carson Phillippe, Turmac, EH 034, 9.5
Castiglioni Niccolo, Divertimento, EH 009, 2.4
Clementi Aldo, Collage II., EH 011, 5.15
Diernete, Psalm, EH 092, 12.5

Donatoni Franco, Quartetto III., EH 005, 4.45
Earle Brown, Times five, EH 043, 14.5
El-Dabh Halim, Leiyla and a Poet [úryvek z díla Electronic Drama No.1), EH 039, 5.3
Henry Pierre, Le voile d'Orphée, EH 027, 15.6
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Etude pour le piano, EH 026, 3.5
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Bidule en Ut, EH 026, 1.5
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Tam-tam III., EH 026, 3.1
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Flute mexicaine, EH 026, 3.0
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Final de concerte des Ambiguités, EH 026, 2.0
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Tambour-Bateriegace, EH 026, 2.2
Mache Francois Bernard, Terre de feu, EH 034, 6.5
Maderna Bruno, Serenata III., EH 003, 11.2
Maderna Bruno, Invenzione su una voce, EH 040, 11.5
Maderna Bruno, Notturno, EH 015, cca 4
Malovec Jozef, Ukázky z EH, EH 019, 7.0
Marinuzzi Gino, Traiettorie, EH 012, 4.0
Maticic , Oscillations, EH 073, 4.57
Mayudzumi Toshiro, Ectoplasma, EH 035, 5.9
Meester Louis de, Čtyři básně na texty Paula van Ostayena, EH 017, 17.25
Nono Luigi, La fabrica illuminata, EH 033, 16.6
Nono Luigi, Omaggio a Emilio Vedova, EH 007, 4.45
Paccagnini Angelo, Sequenze e strutture, EH 006, 7.25
Parmegiani Bernard, Violostries, EH 078, 16.5
Parmegiani Bernard, Captures Epheméres, EH 075, 11.8
Rautavaara Yinojuhani, Ludus verbalis, EH 040, 3.5
Reibel Guy, Echappée 2, EH 085, 7.25
Schaeffer Pierre, Symphonie pour un homme seul, EH 074, 21.1
Siffonia Firmino, Canoni, EH 008, 4.1
Stockhausen Karlheinz, Kontakty [neúplné], EH 022, cca 10
Šrámek , Sonet pro Sonet duo, EH 032, 9.7
Tamba, Deux Poémes, EH 076, 13.0
Togni Emilio, Recitativo, EH 004, 4.0
Ussachevsky Vladimir, Zvuková studie, EH 035, 5.0
Vandele Romuald, Crucifixion, EH 036, 11.8
Varése Edgar, Hyperprisme, EH 037, 3.9
Varése Edgar, Poéme electronique, EH 037, 8.1
Vlad Roman, Ricercare elettronico, EH 013, 6.15
Wilding-White R., Monochromes, EH 086, 25.0
Xenakis Iannis, Orient/Occident, EH 077, 10.4
Zeljenka Ilja, Etudová studie, EH 020, 4.8
Zeljenka Ilja, Piano préparé, EH 020, 3.8                   
                     

 

 

   *   *   *

     Na závěr uvádíme již dlouho avizovaný příspěvek o činnosti Kompozičního týmu Brno v oblasti elektroakustické tvorby, jehož autorem je zakladatelská a vůdčí osobnost týmu a nestor naší EA hudby Alois Piňos, který zanedlouho oslaví své osmdesáté narozeniny. Jeho písemné svědectví bude sloužit nejen všem zájemcům o historii týmové elektroakustické kompozice, ale především hudebním vědcům, kteří dluží tomuto druhu soudobé alternativní tvorby ještě mnoho badatelského zájmu.

Elektroakustické skladby brněnského kompozičního týmu 1968 - 1974

Kompoziční tým Brno zkomponoval skladby sólistické, komorní, vokální i orchestrální. Týmové skladby, na nichž je jednou ze složek elektroakustická hudba, jsou dvě, a ryzí elektroakustické skladby bez účasti ži­vě hrané hudby jsou také dvě.

Orchestrální skladbou s podílem elektroakustické složky je dílo "Peripetie". Vokální symfonie "Ecce homo" na text Josefa Berga, Aloise Piňose a na úryvky z evangelia sv. Jana a Kafkových románů "Proces" a "Zámek" je zkomponována pro soprán, bas, orchestr a elektroakustickou složku.

"Peripetie" /o trvání 16'35", třívěté/ i "Ecce homo" /o trvání 31'30", v jednom proudu/ byly koncipovány jako první po založení Kompozičního týmu Brno (1967) během r.1968 a dokončeny na začátku r.1969. Měly premiéru na Expozici experimentální hudby v Brně 15.4.1969 na koncertě, na němž se obecenstvu poprvé před­stavil brněnský kompoziční tým a na němž kromě výše zmíněných skladeb bylo provedeno i týmové "Divertissement" /komp.1969/, skladba bez elektroakustické složky. Tyto tři skladby vytvořily celo­večerní program koncertu. Pořad byl prokládán mystifikačním textem Josefa Berga "Symposium de Haugwitz a Nová hudba", který přednesl J.Berg s Aloisem Piňosem. Text zazněl na začátku koncertu a též mezi jednotlivými skladbami. Celý koncert na­studoval šéf orchestru Studio autorů Jiří Hanousek se svým orchestrem, zpívala Jaroslava Jánská a Richard Novák. Pořad včetně symposia natáčel čs. rozhlas. Koncert se konal ve velkém rozhlasovém sále, tehdy zvaném "Dukla" na brněnské Kounicově ul, Těšil se mimořádnému zájmu a sympatiím posluchačů i odborné kritiky.

Elektroakustickou složkou v "Peripetiích" byla hudba elektronická i konkrétní. Úkoly v týmu byly rozděleny, a v tomto případě hlavním realizátorem EA složky byl Rudolf Růžička. V díle "Ecce homo" byla podle projektu Arnošta Parsche EA složkou jen konkrétní hudba. Part "magnetofonu" je v Peripetiích vytvo­řen ze zvukového materiálu z kontaktních mikrofonů umístěných v různých bodech visící kovové desky, jejíž rozeznívání bylo prováděno pomocí smýkání a úderů rozličnými předměty na plochu desky a struny připevněné ke kovové desce v několika bodech. Z takto vyrobených základních zvuků byly pomocí montáže, mixáže a potřebných elektronických  zvukových úprav vyrobeny prostorové čtyřkanálové barevné plochy s výrazem a stavbou odpovídající požadavkům partitury. Ve skladbě "Ecce homo", která je jakýmsi zamyšlením nad životem soudobého člověka, je mgf. part čtyřkanálovou koláží významově konkrétních zvukových pásem: jde tu např.o křik a zpěv dítěte, kontrapozici čtyř dětských sborů, čtyř jazzových ansamblů a pod. Vpády hudby z mgf. pásu byly v obou skladbách vmontovány na základě celkového plánu tektoniky. Pokud jde o živý zvuk, byly obě tyto skladby vytvořeny z týchž šesti základních zvukových objektů. Vlivem různých, předem připravených koncepcí, různého rozsahu a formy a zvláště vlivem naprosto rozdílného zformování a žádaného výrazu se ovšem obě díla vzájemně napro­sto liší, čemuž výrazně napomáhá i úplně rozdílný charakter EA složky v obou skladbách.

Zcela jiný charakter má EA skladba "Mlčení ptáčků v lese". V záměrném kontrastu k mystifikačnímu názvu jde o velmi hlučnou bizarní skladbu, při­pravenou pro experimentální koncert v Křížové chodbě Nové brněnské radnice 2.6.1970.  Hudba a pódiové produkce simultánně rozeznívaly všecky prostory křížové chody, v nichž se publikum podle chuti přemísťovalo z akce do akce. "Mlčení ptáčků v lese" celý pořad při zhasnutém osvětlení uzavíra­lo. Mělo plnit funkci jakéhosi podivného groteskního hudebního hororu. Šlo o jednovětou koláž, v níž se v transformacích objevují a překrývají úryvky růz­ných skladeb nejen autorů týmu, ale i kolegů a přátel, kteří o svém "autorství" ani nevěděli a na koncertě je čekalo překvapení /např. J.Berg a M.Ištvan/. Technologicky šlo o hudbu ryze konkrétní.  Skladba trvá 13'15".

Zatímco "Mlčení ptáčků v lese" mělo volnější charakter /měli jsme předem jen obecnější představy o rázu a poslání skladby, ale ne závazný přesný plán průběhu skladby/, elekt­ronické "Capriccio" bylo velmi přesně, přísně,důkladně a detailně naprogramované. Název je však opět mystifikační, protože rozhodně nešlo a nemělo jít o žádnou veselou, rozmarnou skladbu, spíše na­opak. Je to elektronická abstraktní jednovětá skladba, vytvářená velmi omezenými technickými pro­středky, které nám zařízení brněnského rozhlasu tehdy mohlo poskytnout /generátory, filtry..../. Trvá 10'30". Skladbu jsme realizovali v době stupňu­jící se normalizace, kdy elektronická laboratoř měla z brněnského rozhlasu zmizet nadobro, a proto práce na "Capricciu" trvala velmi dlouho. Frekvence jsme získávali jen s obtížemi. Výroba trvala od r.1972 do 1974, kdy byla skladba dokončena. Je to poslední EA skladba, vyrobená v brněnském rozhlase. Stávající zařízení, ostatně primitivní a zastaralé, bylo pak zčásti převedeno na JAMU a pak sloužilo studijním účelům, ostatní zlikvidováno. Ale to už je jiná kapitola.

Všecky jmenované skladby vytvořil kompoziční tým ve složení Alois Piňos, Arnošt Parsch, Rudolf Růžička a Miloš Štědroň.

 

Alois Piňos

 

 

 

*   *   *

 

Bulletin SEAH,  číslo 13 / 2004

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Radlická  99,   150 00 PRAHA 5 - Smíchov,  Česká republika