BULLETIN  SEAH

15 / 2006

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno

 

 

     Vážení a milí přátelé, členové SEAH a příznivci elektroakustické hudby,

     Jubilejním patnáctým číslem našeho "BULLETINU SEAH" pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení určených především všem našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše vydané bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránce SEAH na serveru HIS na adrese: http://www.musica.cz/seah.
    
Od tohoto bulletinu budeme náš časopis vydávat pouze v internetové podobě, poněvadž počet zájemců o „papírovou“ podobu se tak zmenšil, že jeho další vydávání dosavadním způsobem se finančně nevyplatí. Na základě upozornění o utajování osobních dat budeme v bulletinech nadále uvádět seznam členů SEAH bez přesného místa bydliště (jen místo, telefon a e-mail), nadále však budeme plně zveřejňovat výsledky posledních soutěží a vyhlášení nových soutěží "MUSICA NOVA", tradiční informace o koncertech, jednáních i aktivitách našich členů apod.
Pokračujeme v plnění rozhodnutí Výboru SEAH nadále nevybírat členské příspěvky. Dobrovolné dary, sponzorské, nadační a grantové příspěvky je možné nadále zasílat bankovním převodem na účet naší SEAH: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís.účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, a.s., Koněvova 4, PRAHA 3. Na tento účet je možné zasílat příspěvky a dary také v cizí měně (swift code CSPOCZPP).

     Nejdůležitější zprávou pro naše členy je zrušení kanceláře SEAH na Radlické a její nová adresa: SEAH (L.Dohnalová), Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3. Došlo také k přemístění archivu SEAH do prostor Českého muzea hudby v Praze (podrobnosti dále a v závěru bulletinu).

     V každém čísle Bulletinu připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické a počítačové hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, pro přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich zařazování na přednášky, konference a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech SEAH o nové skladby. Uvítáme také informace o významných (zejm. zahraničních) provedeních EA skladeb našich členů, abychom je mohli uvést v našem Bulletinu. Všechny údaje můžete zasílat klasickou poštou (písemně nebo na disketách či CD), příp. i elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzicka@fi.muni.cz).

   
     Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU                   


        Lenka Dohnalová, manažerka SEAH                    Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH   

Praha-Brno dne 30.června 2006.

 


Adresář členů SEAH k 1.6.2006

 

Čestní  členové  SEAH


Eduard Herzog                in memoriam

Miroslav Kaduch             in memoriam

Karel Odstrčil                  in memoriam

Jiří Hanousek                  Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/6181/76782, hanousek@t-online.de

Miroslav Hlaváč              Praha, tel.281860588

Alois Piňos                      Brno, tel.547382301, 603110156, lidpinos@volny.cz

 

Řádní  členové  SEAH

Daniel Brožák                 Saaldorf, BRD, tel.0043/664/4948299, brozak@t-online.de

Taťána Bublíková            Praha, tel/fax 24014083

Karel Cón                        Brno 

Zdeňka Čechová             Praha, tel.286885907, cechova.zdenka.dr@volny.cz

Wanda Dobrovská          Praha, tel.235311589, wanda.dobrovska@rozhlas.cz

Lenka Dohnalová            Praha, tel.222540809, 603584218, lenka.dohnalova@divadlo.cz

Jarmila Doubravová        Praha, tel.2774974

Aleš Dvořák                    Praha, tel.23124409, 602316329

Juraj Ďuriš                       Bratislava, SR, tel.00421/257273498, duris@mbox.bts.sk, duris@sovakradio.sk

Stanislav Filip                  Brno, tel.545215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov                Praha, tel.2766276

Daniel Forró                   Brno, 602754583, danfor@jamu.cz, danfor@r5.dion.ne.jp   

Jozef  Gahér                   Bratislava, SR, tel.00421/243333955, jozef61529@yahoo.com

Miloš Haase                    Praha, tel.274819719, 602322612, milos.haase@spojprojekt.cz

Radomil Hertl                 Praha

Jan Jára                          České Budějovice, tel.603456765, jara@pf.jcu.cz   

Marta Jiráčková              Praha, tel.224324096, 606390320, marta.jirackova@volny.cz                                                                                                              

Jan Jirásek                      Praha, tel.274863588, 777237733, jirasek@uochb.cas.cz

Čestmír Kadlec                Plzeň, tel.603966209, ckadlec@volny.cz

Afrodita Katmeridu        Praha, tel.603182679, katmeridu@hotmail.com

Petr Klán                         Brno                                            

Ivan  Klúčovský              Brno, tel.547218411, 603276245, michaal.mays@volny.cz   

Jaroslav Kolda                 Poštorná

Jiří Kollert,                      Praha, tel.25817689, kollert@h.amu.cz

Pavel Kopecký                Praha, tel.283842482, 721913063, p.kopecky@atlas.cz

Michal Košut                   Brno, tel.548520860, 732716317, 834@mail.muni.cz

Jaroslav Krček                Praha, tel.2542437

Milan Křivohlavý            Praha, tel.2368932

Petr Křížek                      Praha, tel. 603776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera                Praha, tel.2766326

Ivan Kurz                        Praha, tel.2551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov                 Sofia, Bulgaria, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová                Praha, tel.274819719, 607272869, loudova@h.amu.cz

Zdeněk Lukáš                 Praha, tel.2743294

Peter Machajdík              Bratislava, SR, tel.00421/244881173, info@machajdik.de

Josef Marek                    Praha, tel.251566314,606523499, josef.marek@sendme.cz

Zbyněk Matějů                Praha, tel.272932533, zb.mateju@volny.cz

Vlastislav Matoušek        Praha, tel.222723219, 732272217, vlastislav@volny.cz                   

Ivo Medek                       Brno, tel.549249840, medek@jamu.cz

Bohdan Mikolášek          Zürich, Schweiz, tel.0041/763451146, bohdan@mikolasek.cz   

Vojtěch Mojžíš                Praha, tel.286884295, mojzisovi@centrum.cz , vojtechmojzis@nm.cz

Lubomír Müller               Ostrovačice, tel.546427293

Jaroslav Mužík                Praha, tel.24014064

Tomáš Odstrčil                Praha, tel/fax 24014083

Otakar Olšaník                Brno, tel/fax 5538894

Mikuláš Piňos                  Brno, 547382301

Miroslav Pudlák              Praha, tel.257312422, 220610193, pudlak@hisvoice.cz

Petr Randula                    Praha, tel.271961253, 602313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek                  Praha, tel.233321299, 603417932, rrejsek@cro.cz

Vlado Rusko                   Praha, tel.224222175, vlado.rusko@rozhlas.cz

Rudolf Růžička               Brno, tel.541220174, 511112113, ruzicka@fi.muni.cz, ruzickar@chello.cz

Kateřina Růžičková         Brno, tel.549251361, 603568845

Václav Rysl                     Praha, tel.27924551

Milan Slavický                Praha, tel.244471567, milan.slavicky@iol.cz

Eduard Spáčil                  Rokycany, tel.371725227, 603418130, edys@atlas.cz, spacil.mms@tiscali.cz

Václav Syrový                 Praha, tel.2800080, syrovy@h.amu.cz

Karel Šimandl                  Karlovy Vary, tel.353332646, k.simandl@centrum.cz

Jaroslav Šťastný              Adamov, tel.516447314, p.graham@email.cz

Miloš Štědroň                  Brno, tel.541247122, stedron@phil.muni.cz, mil.stedrsen@email.cz

Emil Viklický                  Praha, tel.2378051, emil@viklicky.com

Tomislav Vitchev            Sofia, Bulgaria

Ivo Vítek                         Praha, tel/fax 272651030

Petr Wajsar                     Průhonice, tel.26775064

Libor Zajíček                  Praha

Vít Zouhar                      Olomouc, tel.603822402, zouhar@risc.upol.cz


Pokud  došlo u některého z našich členů ke změně telefonního čísla nebo elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat.

 


*   *   *

 

 

        Tradičně na tomto místě připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují

 

 

40 let: V.Zouhar    50 let: I.Medek    65 let: Č.Kadlec, I.Loudová, R.Růžička     

80 let slaví čestný člen SEAH  Jiří Hanousek

 

 

 

 

 

        Připomínáme si také zakladatelské osobnosti naší elektroakustické hudby, kteří už nejsou mezi námi:

náš čestný člen in memoriam Eduard Herzog by se letos dožil 90 let

 

 

 

*   *   *   *   *

 

 

        Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2005". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální

výsledný protokol:
 

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic
supported by

Ministry of Culture, Foundation Czech Music Fund, Music Foundation OSA
in cooperation with Czech Music Council
 

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA  2005

Jury:  Rainer Bürck, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký,
Michal Košut, Rudolf Růžička, Milan Slavický

111 pieces were considered from 32 countries
 

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)

First Prize:  Petra Bachratá (Slovakia/Portugal) Nunataq

Honorary Mention:  Robert Sazdov (Australia/Macedonia) Bogorodica 28.08
 

Finalists:  Jana Bařinková (Czech Republic) Rainbow Island
                                    
Suk Juk Kim (South Korea) What the Bird Saw
                                    
Mario Mary (Argentine/France) Fuite en avant
                                    
Robert Normandeau (Canada) Palimpseste
 

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

First Prize:  João Pedro Oliveira (Portugal) A Escada Estereita


       
     Finalists:   Kyong Mee Choi (South Korea) Sublimation
                                   
Wlodek Gulgowski (Poland/Sweden) Africa

                                    Mario Mary Des imaginations pareilles

                                    Yu-Chung Tseng (Taiwan) A Reminiscence of pipa
                                    Roberta Vacca
(Italy) Sextans Uraniae


Special Award for Czech Composition and Special Award for Composition
by Young Composer:
  Jana Bařinková Rainbow Island

Honorary Mentions for Czech Composition:   Michal Rataj Hearing first


 

Lenka Dohnalová, director of the competition          Rudolf Růžička, president of the jury

MUSICA NOVA 2005, SEAH - Praha (Prague) Czech Republic
http://www.musica.cz/musnova

Prague, November 13, 2005

 

 

     Společnost elektroakustické hudby uspořádala dne 19.prosince 2005 v Českém muzeu výtvarného umění v Praze koncert z vítězných skladeb soutěže MUSICA NOVA 2005, který natáčela Česká televize za přítomnosti oceněných autorů s průvodním slovem ředitelky soutěže dr.Lenky Dohnalové a úvodním slovem předsedy jury MgA.Rudolfa Růžičky. Při této příležitosti byly autorům předány kompaktní disky s nahrávkami vítězných děl a CD-R se skladbami finalistů. Všechny nahrávky, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2005 jsou uloženy ve zvukovém archivu FAMU a nově také v Hudebně historickém oddělení Českého muzea hudby. Výsledky soutěže byly publikovány v Czech Music (rozsáhlejší článek v č. 1), HisVoice a Hud. rozhledech.


    Vítězným skladbám ze soutěže Musica Nova 2005 bylo věnováno pět pořadů brněnské redakce Českého rozhlasu, vysílaných na stanici "Vltava" ve dnech 12. – 16.června 2006 vždy ve 23:15 hod. s průvodním slovem redaktora J.Hlaváče a hosta pořadů R.Růžičkou pod názvem „Hudební fórum z Brna s Janem Hlaváčem. MUSICA NOVA 2005. Mezinárodní skladatelská soutěž elektroakustické hudby.“ Ve vysílání zazněly komentované skladby všech vítězů a finalistů loňské soutěže a také řada dalších soutěžních skladeb.

 

 


*   *   *

 


     Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2005". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli zúčastnit především naši členové. Podmínky jsou také zveřejněny na internetové stránce soutěže http://www.musica.cz/musnova/indexcz.htm .


Společnost pro elektroakustickou hudbu
pod záštitou České hudební rady
vyhlašuje  mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž

MUSICA NOVA  2006

1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2003.

3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9. Autor zašle do 10. října 2006 na adresu:

MUSICA NOVA 2006, HIS – Besední 3, 118 00 PRAHA 1

a) soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo v případě vícekanálové skladby na DVD; k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD; pokud není vícekanálová skladba realizována ve standardním formátu 5.1 (AC3, DTS, DVD audio - L,R,C,Sw,LS,RS), je nutno dodat též popis rozmístění a číslování audio kanálů,

b) místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.),

c) datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora.

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli.

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.2006.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2006 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

 

INFORMACE:

ředitelka soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

 

*    *    *

     Na internetových stránkách Slovenského rozhlasu http://www.radioart.sk/proj/musicanova byly zásluhou člena jury J.Ďuriše umístěny detailní údaje o všech soutěžích Musica Nova od r.1969 včetně kompletních nahrávek a popisů vítězných a finálových skladeb účastníků soutěží. Dále je zde uvedena řada nahrávek rozhlasových pořadů o elektroakustické a počítačové hudbě a také díla českých a slovenských skladatelů elektroakustické hudby.

*     *     *

     SEAH doplňuje nabídku CD s kvalitními nahrávkami elektroakustických skladeb z posledních soutěží MUSICA NOVA:

Audio CD a CD-R ve formátu mp3 (s originálním přehrávačem a seznamem) s oceněnými skladbami:

r. 2005 (P.Bachratá, R.Sazdov, J.Bařinková, S.J.Kim, M.Mary, R.Normandeau, J.P.Oliveira, K.M.Choi, W.Gulgowski, Y.C.Tseng, R.Vacca, M.Rataj)

 

OBJEDNÁVKA:  Cena CD nebo CD-R  - 1 kus ................ 150,- Kč + poštovné a balné

Kontakt pro objednávky CD:  Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3,

tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

 

 

*   *   *

 

     Jak již bylo napsáno v úvodu, rozhodlo vedení SEAH o zrušení kanceláře v budově ČHF na Radlické 99 k 31.12.2005 a její přestěhování na novou adresu: Společnost pro elektroakustickou hudbu, Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3. Důvodem byl především nedostatek finančních prostředků na krytí nájmů a poplatků za provoz kanceláře. O zrušení kanceláře rozhodla již v roce 2000 valná hromada SEAH (viz. zápis ze schůze v Bulletinu SEAH čís. 9/2000 - bod 8. "... Problém, zda kancelář uchovat … dává mandát výboru SEAH k rozhodnutí o příp.zrušení telefonní linky nebo i likvidaci kanceláře SEAH na Radlické ...").

Zvukový a písemný archiv SEAH byl v prosinci 2005 přestěhován z kanceláře z Radlické do fonotéky Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kterou spravuje náš člen dr.Vojtěch Mojžíš. Do těchto prostor byly přemístěny i  nahrávky z elektroakustických studií brněnského a plzeňského rozhlasu a většina písemných a zvukových materiálů ze soutěží Musica Nova, včetně zachovalých soutěžních nahrávek na CD, které byly původně v archivu HISu na Besední a byly zničeny při povodni v roce 2002. Postupně budou všechny materiály ze soutěže trvale umístěny v muzeu (bližší informace v článku V.Mojžíše na závěr tohoto bulletinu). Vedení SEAH ve spolupráci s vedením Českého muzea hudby navrhlo také převést rozsáhlý soubor zvukových nahrávek, který obsahuje i elektroakustickou hudbu, z bývalého Audiovizuálního studia JAMU do fonotéky muzea. Realizace tohoto záměru je zatím v jednání.

Vedení SEAH spolu s pracovníky fonotéky Muzea české hudby průběžně pracuje na kompletní inventarizaci zvukových nahrávek, aby bylo možné zpřístupnit celý archiv SEAH pro odborné hudebně historické studium zaměřené zejm. na historii naší elektroakustické hudby a soutěž Musica Nova. Plánujeme, že kompletní soupis nahrávek bude zveřejněn v příštím čísle našeho Bulletinu.

 

*   *   *

 

 

     Dne 15. května 2006 se v prostorách Divadelního ústavu v Praze konala valná hromada členů SEAH. Ze zápisu uvádíme výběr textů, které považujeme za vhodné k informování našich členů i odborné veřejnosti:

 

2. Zpráva o hospodaření 2003-6, Dohnalová. SEAH hospodařilo bez zisku. Hospodaření kontroloval M. Haase a P. Kopecký. R. 2002-4 byly kontrolovány Finančním úřadem Prahy 5 bez připomínek.

V r. 2005 získala SEAH granty na soutěž MN 2005: 40 tis. MK ČR, 15 tis. NOSA, 10 tis. N ČHF, z účastenských poplatků soutěže MN 2005: 27 496,87, tj. celkem 92 496,87, celkové soutěže činily 95 946,54 tis.

Na r. 2006 získala SEAH zatím granty na soutěž MN 2006: 50 tis. OUK MK ČR, 60 tis. ZO MK ČR, 30 tis. od Magistrátu hl. m. Prahy, ještě požádáme HNOSA a NČHF, vítána je jakákoli částka sponzorského daru. OSA snížila převod do HNOSA o polovinu, druhou polovinu poskytuje pro stejné účely NČHF. O dotaci HNOSA požádá R.Růžička, NČHF L.Dohnalová.
3. Byla provedena změna stanov v §1 bodě 2 sídle SEAH. Valná hromada tuto změnu schvaluje. Z finančních důvodů byla zrušena kancelář SEAH. Změny budou nahlášeny na FÚ, MV ČR, ČS.

4. Složení výboru SEAH i statutárních zástupců zůstává beze změn. Valná hromada souhlasí. Nutno získat nové členy a revidovat členství.

5. Archiv SEAH byl deponován do fonotéky hist. odd. ČMH, kontakt V. Mojžíš. Bude katalogizován. SEAH a ČMH žádali AVS JAMU o poskytnutí archivu EAH (likviduje se), nedostali odpověď ani od AVS ani rektora. L. Dohnalová bude urgovat u I. Medka.

6. Různé OSA překódovává EAH do výhodnějšího režimu kategorie 3. Členský poplatek do CIME Bourges cca 6 tis. Kč nemohl být v r. 2005 uhrazen, pro r. 2006 zůstává úhrada v plánu. Není možné na ni získat zvláštní dotaci.

Zápis provedla 15.5.06 L. Dohnalová, kontroloval R. Růžička


***

   Dodatek č. 1 ze dne 15. 5. 2006

ke Stanovám Společnosti pro elektroakustickou hudbu (IČO SEAH 47606401) schváleným  valnou hromadou dne 17.9.2003

Dodatek pozměňuje §1, bod 2 ve znění: Sídlem SEAH je Praha-Smíchov, Radlická 99 na úpravu sídla dle závěrů Valné hromady SEAH dne 15. 5. 2006 Sídlem SEAH je Praha 3 - Žižkov, Jeronýmova 7

Rudolf Růžička, předseda SEAH

Miloš Haase, místopředseda SEAH

Lenka Dohnalová, tajemník SEAH,

Pavel Kopecký, předseda revizní komise SEAH

 

**************


   
Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů

   4.6.2005 se konal koncert v rámci Muzejní noci ve spolupráci s Českým muzeem výtvarného umění a ČRo. Na programu byly skladby vítězných autorů MN 2004 Roderika de Mana, Hideko Kavamoto a Miloše Haaseho. Koncert byl s komentářem, tanečními výstupy. I díky EAH prošlo expozicí tento den 5 tis. návštěvníků.

 

   V brněnském odborném hudebním časopisu Opus musicum č. 6/05 vyšel rozsáhlejší rozhovor o EA hudbě s L. Dohnalovou. 

 

   1. prosince 2005 byl na stanici „Vltava“ v Českém rozhlase vysílán pořad brněnské hudební redakce věnovaný 80. výročí narození čestného člena SEAH Aloise Piňose. Program složený z jubilantových skladeb připravil spolu s autorovým průvodním slovem redaktor Jan Hlaváč.

 

   Hudební redakce brněnského rozhlasu připravila pořad s nahrávkami skladeb k 65. narozeninám Rudolfa Růžičky, předsedy Výboru SEAH. Pořad s průvodním slovem redaktora Jana Hlaváče byl vysílán na 3. programu ČR (stanice Vltava) 10.4.2006. 

 

   Dne 14.4.2006 vysílal Český rozhlas, stanice „Vltava“ pořad k 80. výročí narození našeho čestného člena Jiřího Hanouska, který připravil hudební redaktor Jan Hlaváč z brněnské redakce ČR.Koncerty v jednání:

 

   Vedení SEAH plánuje realizaci koncertů elektroakustické hudby v prostorách Českého muzea hudby, a to jak ve zvukovém studiu za přítomnosti 10-15 posluchačů (to většinou pro naše koncerty dostačuje), tak i v budovaném koncertním sále, kde po dokončení jeho vybavení bude 100-150 míst (zde je možnost provádění skladeb i s příp. účastí živých interpretů).

 

   Nadále plánujeme pořádání koncertů s elektroakustickými skladbami našich členů ve spolupráci s Uměleckou besedou a Českým muzeem výtvarných umění, event. HAMU. SEAH pro rok 2006 neobdržela přes podané žádosti žádnou dotaci pro cyklus Rien a voir.

 

 

*   *   *   V tomto čísle Bulletinu SEAH se v rámci stěhování archivních materiálů z kanceláře na Radlické několikrát objevily zprávy o archivu a fonotéce
hudebně historického oddělení v Českém muzeu hudby. Náš člen a kolega dr. Vojtěch Mojžíš, který spravuje fonotéku, přispěl svým článkem pro informování našich členů i veřejnosti.
Naši členové (a nejen oni) mohou po domluvě s V.Mojžíšem předat do Českého muzea hudby svoje starší nahrávky, které nelze doma přehrát (např. mgf.pásky na středovkách a cívkách) i partitury a technické popisy svých elektroakustických (a nejen elektroakustických) skladeb. V muzeu budou trvale zabezpečeny a budou k dispozici muzikologům, badatelům a dalším zájemcům.

 

Fonotéka Českého muzea hudby v Praze

 

   České muzeum hudby, součást Národního muzea v Praze, je expozičním, sbírkotvorným, vědecko-výzkumným, dokumentačním a kulturně-výchovným pracovištěm. Zabývá se hudebními památkami středoevropského teritoria, nebo památkami s tímto prostorem bezprostředně souvisejícími. Shromažďuje hudební materiály tradičního muzeálního charakteru, tedy notové tisky, rukopisy, hudební literaturu a ikonografii a  hudební nástroje. Nalézá se v nově rekonstruované budově v Praze na Malé Straně v Karmelitské ulici (http:www.nm.cz, E-mail: c.muzeum.hudby@nm.cz). Dominantní, pro návštěvníky nejvděčnější  a nepochybně i vědecky reprezentativní součástí Českého muzea hudby je stálá expozice hudebních nástrojů, otevřená v prostorách muzea od listopadu 2004.

   Již více jak půl století jsou součástí sbírkotvorného programu Českého muzea hudby rovněž zvukové, zejména pak hudební nahrávky na zvukových nosičích nejrůznějších typů. Jsou soustředěny ve fonotéce, což je samostatné pracoviště, vybavené moderně koncipovanými depozitáři a reprodukčním studiem. Nalezneme zde sto let staré fonoválečky (cca 1200ks), rozsáhlé kolekce standardních i dlouhohrajících desek nejrůznějších typů a formátů (celkem asi 44 000 ks). Nechybí ani nahrané kazety (cca 2500 ks), z digitálních medií pak především CD (cca 2800 ks). U převážné většiny těchto zvukových nosičů se jedná o ediční počiny desítek nejrůznějších gramofonových firem, zejména pak těch, které vykazují a nebo v minulosti vykazovaly svoje aktivity ve středoevropském teritoriu.

    Nejsou zde však pouze ediční počiny gramofonových firem. V této fonotéce lze nalézt i unikátní zvukové dokumenty nekomerčního charakteru, zachycené na rozmanitých, jak amatérských, tak i profesionálních formátech zvukového záznamu. Pocházejí zpravidla od význačných osobností a institucí české kultury uplynulého století. Sem patří například fonoarchivy skladatelů Aloise Háby, J.B.Foerstera, Zbyňka Vostřáka a dalších, studiové gramofonové záznamy válečného vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky, unikátní válečné a poválečné rozhlasové pořady Voskovce a Wericha. Na nejrůznějších formátech magnetofonového záznamu je zde uložen i rozsáhlý zvukový archiv SČSKU, dokumentující pražské novinkové koncerty soudobé hudby druhé poloviny 20. století.

   Všechny zvukové nosiče jsou ve fonotéce hudebně historického oddělení  Českého muzea hudby odborně evidovány a přehledně uloženy ve speciálních obalech na speciálních regálech, které zaručují bezpečný archivační režim.

   Technické vybavení zvukového studia umožňuje reprodukci všech typů archivovaných zvukových nosičů. Tato reprodukční zařízení (analogové magnetofony, gramofony) jsou zde prostřednictvím digitálního převodníku propojena a počítačovou sestavou, což umožňuje rovněž digitalizaci jakéhokoliv zvukového analogového signálu a jeho následný přepis na moderní záznamová media.

   Studium všech zvukových dokumentů je řešeno dvojím způsobem. U záznamů uložených na nejmodernějších mediích (například CD, CDR, MK kazety) se tak děje samoobslužně, poslechem na sluchátka ve studovně. Starší analogové zápisy, které jsou na šetrné zacházení choulostivější, lze po předběžné objednávce studovat pouze ve zvukovém studiu fonotéky s odbornou asistencí pracovníka fonotéky. Absenční výpůjční režim ve fonotéce zaveden není.

   Jednou z posledních významných akvizic fonotéky se stal zvukový archiv SEAH. Tomuto vzácnému  materiálu se zde dostalo nejen důstojného uložení, ale i zpřístupnění především odborné badatelské veřejnosti. Již nyní je do tohoto studijního režimu například začleněna téměř kompletní kolekce elektroakustických skladeb, zadaných do všech dosavadních ročníků soutěže Musica nova.

 

   Kurátorem sbírek fonotéky hudebně historického oddělení Českého muzea hudby je hudební skladatel a muzikolog PhDr.Mgr.Vojtěch Mojžíš (vojtech_mojzis@nm.cz)

 

 

 

*   *   *

Bulletin SEAH, číslo 15/ 2006

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, Česká republika