BULLETIN  SEAH

16 / 2007

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno

 

 

     Vážení a milí členové SEAH a příznivci elektroakustické hudby,

 


         
V pátek 13.července 2007 navždy opustil naše řady zakládající člen SEAH, kolega a přítel Zdeněk Lukáš. Příštího roku by se dožil 80 let. K tvorbě elektroakustických skladeb se dostal po absolvování legendárních kursů prof.Kabeláče v pražském rozhlase koncem 60.let. V prostorách plzeňského Elektronického rozhlasového studia pak v první polovině 70.let realizoval všechna svoje elektroakustická díla.

 

 Čest jeho památce !

 


 

*   *   *   *   *


     Šestnácté číslo našeho "BULLETINU SEAH" jsme uvedli zprávou o úmrtí našeho dlouholetého člena, jehož původní elektroakustické skladby z přelomu 60. a 70 let budou navždy uloženy v našich zvukových archivech a budou sloužit především ke studiu začátků naší české elektroakustické hudební tvorby.
 

Pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení určených především všem našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše vydané Bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránce SEAH na serveru HIS na adrese: http://www.musica.cz/seah.
 

     Od minulého čísla vydáváme náš časopis pouze v internetové podobě, tímto číslem budeme uvádět na stránkách SEAH kromě uložení ve formátu HTML (Hypertext) navíc také kvalitnější formát PDF (Portable Document Format). V posledním Bulletinu jsme začali uvádět seznam našich členů bez přesného místa bydliště (jen místo, telefon a e-mail), ale nadále plně zveřejňujeme výsledky posledních soutěží a vyhlášení nových soutěží "MUSICA NOVA", tradiční informace o koncertech, jednáních i aktivitách našich členů apod. V tomto čísle Bulletinu zveřejňujeme soupis nahrávek bývalého archivu SEAH, který je umístěn v prostorách zvukového archivu Českého muzea hudby v Praze a je všem zájemcům k dispozici.

 

    Znovu upozorňujeme na zrušení kanceláře SEAH na Radlické a na novou adresu: SEAH (L.Dohnalová), Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3.
Pokračujeme v plnění rozhodnutí Výboru SEAH nadále nevybírat členské příspěvky. Dobrovolné dary, sponzorské, nadační a grantové příspěvky je možné nadále zasílat bankovním převodem na účet naší SEAH: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís.účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, a.s., Koněvova 4, PRAHA 3. Na tento účet je možné zasílat příspěvky a dary také v cizí měně (swift code CSPOCZPP).

    

     V každém čísle Bulletinu připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické a počítačové hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, pro přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich zařazování na přednášky, konference a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech SEAH o nové skladby. Uvítáme také informace o významných (zejm. zahraničních) provedeních elektroakustických skladeb našich členů, abychom je mohli uvést v našem Bulletinu. Všechny údaje můžete zasílat klasickou poštou (písemně nebo na disketách či CD) na adresu: SEAH (L.Dohnalová), Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, příp. elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzicka@fi.muni.cz).

   
     Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU                   

                    Lenka Dohnalová, manažerka SEAH       Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH   

        Praha-Brno dne 31.července 2007.

 


Adresář členů SEAH k 1.7.2007

 

Čestní  členové  SEAH


Eduard Herzog                 in memoriam

Miroslav Kaduch              in memoriam

Karel Odstrčil                  in memoriam

Jiří Hanousek                  Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/6181/76782, hanousek@ph-ms.de

Miroslav Hlaváč               Praha, tel.281860588

Alois Piňos                      Brno, tel.547382301, 603110156, lidpinos@volny.cz

 

Řádní  členové  SEAH

Daniel Brožák                 Laufen, BRD, tel.0043/664/4948299, d.brozak@centrum.cz

Taťána Bublíková           Praha, tel.24014083

Karel Cón                        Brno 

Zdeňka Čechová             Praha, tel.286885907, cechova.zdenka.dr@volny.cz

Wanda Dobrovská          Praha, tel.235311589, wanda.dobrovska@rozhlas.cz

Lenka Dohnalová            Praha, tel.222540809, 603584218, lenka.dohnalova@divadlo.cz

Jarmila Doubravová        Praha, tel.2774974

Aleš Dvořák                    Praha, tel.23124409, 602316329

Juraj Ďuriš                       Bratislava, SR, tel.00421/257273498, duris@mbox.bts.sk, duris@sovakradio.sk

Stanislav Filip                   Brno, tel.545215108, fil@ffa.vutbr.cz

Ladislav Firsov                Praha, tel.2766276

Daniel Forró                    Brno, 602754583, danfor@jamu.cz, danfor@r5.dion.ne.jp   

Jozef  Gahér                    Bratislava, SR, tel.00421/243333955, jozef61529@yahoo.com

Miloš Haase                    Praha, tel.274819719, 602322612, milos.haase@spojprojekt.cz

Radomil Hertl                  Praha

Jan Jára                          České Budějovice, tel.603456765, jara@pf.jcu.cz   

Marta Jiráčková              Praha, tel.224324096, 606390320, marta.jirackova@volny.cz                                                                                                              

Jan Jirásek                      Praha, tel.274863588, 777237733, jirasek@uochb.cas.cz

Čestmír Kadlec                Plzeň, tel.603966209, ckadlec@volny.cz

Afrodita Katmeridu         Praha, tel.603182679, katmeridu@hotmail.com

Petr Klán                         Brno                                            

Ivan  Klúčovský              Brno, tel.547218411, 603276245, michaal.mays@volny.cz   

Jaroslav Kolda                 Poštorná

Jiří Kollert,                      Praha, tel.25817689, kollert@h.amu.cz

Pavel Kopecký                Praha, tel.283842482, 721913063, p.kopecky@atlas.cz

Michal Košut                   Brno, tel.548520860, 732716317, 834@mail.muni.cz

Jaroslav Krček                Praha, tel.2542437

Milan Křivohlavý            Praha, tel.2368932

Petr Křížek                     Praha, tel. 603776670, Petr-Krizek@email.cz

Václav Kučera                Praha, tel.2766326

Ivan Kurz                        Praha, tel.2551401, kurz@h.amu.cz

Simo Lazarov                  Sofia, Bulgaria, slazarov@hotmail.com

Ivana Loudová                Praha, tel.274819719, 607272869, loudova@h.amu.cz

Peter Machajdík             Bratislava, SR, tel.00421/244881173, info@machajdik.de

Josef Marek                    Praha, tel.251566314,606523499, josef.marek@sendme.cz

Zbyněk Matějů                Praha, tel.272932533, zb.mateju@volny.cz

Vlastislav Matoušek        Praha, tel.222723219, 732272217, vlastislav@volny.cz                   

Ivo Medek                      Brno, tel.549249840, medek@jamu.cz

Bohdan Mikolášek          Zürich, Schweiz, tel.0041/763451146, bohdan@mikolasek.cz   

Vojtěch Mojžíš                Praha, tel.286884295, mojzisovi@centrum.cz , vojtech.mojzis@nm.cz

Lubomír Müller               Ostrovačice, tel.546427293

Jaroslav Mužík                Praha, tel.24014064

Tomáš Odstrčil                Praha, tel.24014083

Otakar Olšaník                Brno, tel/fax 5538894

Mikuláš Piňos                  Brno, 547382301

Miroslav Pudlák               Praha, tel.257312422, 220610193, pudlak@hisvoice.cz

Petr Randula                    Praha, tel.271961253, 602313675, randula@softcons.cz

Radek Rejšek                  Praha, tel.233321299, 603417932, rrejsek@cro.cz

Vlado Rusko                   Praha, tel.224222175, vlado.rusko@rozhlas.cz

Rudolf Růžička                Brno, tel.541220174, 511112113, ruzicka@fi.muni.cz, ruzickar@chello.cz

Kateřina Růžičková         Brno, tel.549251361, 603568845

Václav Rysl                     Praha, tel.27924551

Milan Slavický                 Praha, tel.244471567, milan.slavicky@iol.cz

Eduard Spáčil                   Rokycany, tel.371725227, 603418130, spacil.mms@tiscali.cz

Václav Syrový                 Praha, tel.2800080, syrovy@h.amu.cz

Karel Šimandl                  Karlovy Vary, tel.353332646, k.simandl@centrum.cz

Jaroslav Šťastný              Adamov, tel.516447314, p.graham@email.cz

Miloš Štědroň                  Brno, tel.541247122, stedron@phil.muni.cz, mil.stedrsen@email.cz

Emil Viklický                   Praha, tel.2378051, emil@viklicky.com

Tomislav Vitchev             Sofia, Bulgaria

Ivo Vítek                         Praha, tel/fax 272651030

Petr Wajsar                     Průhonice, tel.26775064

Libor Zajíček                   Praha

Vít Zouhar                      Olomouc, tel.603822402, zouhar@risc.upol.cz


Pokud  došlo u některého z našich členů ke změně telefonního čísla nebo elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto Bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat.


*   *   *

 

 

        Tradičně na tomto místě připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme jim hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují

 

50 let slaví manažerka a členka výboru naší SEAH  Lenka Dohnalová
 

 

60 let:  D.Brožák, I.Kurz, M.Slavický     65 let:  M.Štědroň      75 let:  M.Jiráčková

 

 

 

        Připomínáme si také zakladatelské osobnosti naší elektroakustické hudby, kteří už nejsou mezi námi:

před 10 lety nás opustili: zakladatel naší SEAH Karel Odstrčil a náš čestný člen in memoriam Eduard Herzog, před 20 lety zemřel Vladimír Lébl

 

 

 

*   *   *   *   *

 

 

        Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2005". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální výsledný protokol:
 

Society for Electro-acoustic Music of Czech Republic

Supported by Ministry of Culture, Municipal Government, Czech Music Fund, Foundation OSA in cooperation with Czech Music Council

FINAL PROTOCOL

International Electro-acoustic Music Competition

MUSICA NOVA 2006

Jury: Rainer Bürck, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký, Michal Košut, Rudolf Růžička, Milan Slavický

 

103 pieces were considered form 29 countries

 

CATEGORY A (composition of autonomous art electro-acoustic music)

First Prize:  Hans Tutschku (Germany) Rojo

Honorary Mentions: Thierry Gauthier (Canada) Étude aux clavecin et oiseaux, Peter Mcilwain (Australia) Instrument Landscape #3

Finalists: Mathew Adkins (England) Silent Red, Antonio Ferreira (Portugal) Wind Speaks to Stone, Erdem Helvacioglu (Turkey) Lead Crystal Marbles, Benjamin Thigpen (U.S.A.) Incadescence

 

CATEGORY B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & EA media)

First Prize: Henry Vega (Columbia/U.S.A.) Idoru in Metals

Honorary Mention: João Pedro Oliveira (Portugal) Maelstrom

Finalists: Diana Blom & Emma Stacker (Australia) Gong Agong, Roderik de Man (Netherlands) Roentgen Connected, Apostolos Loufopoulos & Myrto Korkokiou (Greece) Paremvoles

 

SPECIAL AWARD FOR CZECH COMPOSITION: Pavel Kovařík Časoprostor

Finalists: Tomáš Šenkyřík Tinarinaj, Jan Trojan Praha: Perla Evropy, Lenka Župková S.P.S.K.


SPECIAL AWARD FOR COMPOSITION BY YOUNG COMPOSER:
not awarded

 

Lenka Dohnalová, director of the competition     Rudolf Růžička, president of the jury

 

MUSICA NOVA 2006, Prague, Czech Republic, http://www.musica.cz/musnova

 

Prague, November 12, 2006

 

     Společnost elektroakustické hudby uspořádala dne 15.prosince 2006 v Českém muzeu výtvarného umění v Praze koncert z vítězných skladeb soutěže MUSICA NOVA 2006 za přítomnosti oceněných autorů s průvodním slovem ředitelky soutěže dr.Lenky Dohnalové a úvodním slovem předsedy jury MgA.Rudolfa Růžičky. Při této příležitosti byly autorům předány kompaktní disky s nahrávkami vítězných děl a CD-R se skladbami finalistů. Všechny nahrávky, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2006 jsou uloženy ve zvukovém archivu Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby a jsou k dispozici všem zájemcům.

    Pod názvem „Hudební fórum z Brna s Rudolfem Růžičkou. Musica Nova 2006. Cyklus pořadů o mezinárodní skladatelské soutěži" bylo věnováno pět vítězným, finálovým a dalším vybraným skladbám ze soutěže Musica Nova 2006 pět pořadů brněnské redakce Českého rozhlasu, vysílaných na stanici "Vltava" ve dnech 14.–18.května 2007 vždy ve 23:15 hod. s průvodním slovem R.Růžičky a redaktora J.Hlaváče.

    Stanice "Vltava" opakovala celý cyklus pěti pořadů brněnské redakce Českého rozhlasu věnovaný vítězným skladbám ze soutěže Musica Nova 2005 ve dnech 12.–16.března 2007 vždy ve 23:15 hod. s průvodním slovem redaktora J.Hlaváče a hosta pořadů R.Růžičkou pod názvem „Hudební fórum z Brna s Janem Hlaváčem. MUSICA NOVA 2005. Mezinárodní skladatelská soutěž elektroakustické hudby.“ Ve vysílání znovu zazněly komentované skladby všech vítězů a finalistů předloňské soutěže a také řada dalších soutěžních skladeb.


*   *   *


     Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA 2007". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli zúčastnit především naši členové. Podmínky jsou také zveřejněny na internetové stránce soutěže http://www.musica.cz/musnova/indexcz.htm
 

Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady vyhlašuje
mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž

MUSICA NOVA  2007

1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2004.

3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9. Autor zašle do 10. října 2007 na adresu:  MUSICA NOVA 2007, HIS – Besední 3, 118 00 PRAHA 1
a) soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD;  k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD
b) místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)
c) datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli.

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.2007.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2007 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.


INFORMACE - ředitelka soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218,
e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz
;  
http://www.musica.cz/musnova/index.cz

 

*    *    *

     Na internetových stránkách Slovenského rozhlasu http://www.radioart.sk/proj/musicanova byly zásluhou člena jury J.Ďuriše umístěny detailní údaje o všech soutěžích Musica Nova od r.1969 včetně kompletních nahrávek a popisů vítězných a finálových skladeb účastníků soutěží. Dále je zde uvedena řada nahrávek rozhlasových pořadů o elektroakustické a počítačové hudbě a také díla českých a slovenských skladatelů elektroakustické hudby.

    Pod názvem "Religiózní kompozice účastníků skladatelské soutěže Musica Nova" uvedl dne 19.6.2007 Rudolf Růžička na kolokviu „Duchovní proudy v současném umění“ v rámci XVIII. Festivalu FORFEST 2007 v Kroměříži přednášku s popisem a ukázkami řady úspěšných skladeb v dosavadních soutěžích Musica Nova. Část textu přednášky je uvedena na konci tohoto Bulletinu jako tradiční textová příloha.

*     *     *

     SEAH doplňuje nabídku CD s kvalitními nahrávkami elektroakustických skladeb z posledních soutěží MUSICA NOVA:

Audio CD a CD-R ve formátu mp3 (s originálním přehrávačem a seznamem) s oceněnými skladbami:
r. 2006 (H.Tutschku, T.Gauthier, P.Mcilwain, M.Adkins, A.Ferreira, E.Helvacioglu, B.Thigpen, H.Vega, J.P.Oliveira, D.Blom&E.Stacker, R.de Man, A.Loufopoulos&M.Korkokiou, P.Kovařík, T.Šenkyřík, J.Trojan, L.Župková)

 

OBJEDNÁVKA:  Cena CD nebo CD-R  - 1 kus ................ 150,- Kč + poštovné a balné

Kontakt pro objednávky CD:  Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3,

tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

 

*   *   *

 

    Jak jsme uvedli v minulém Bulletinu, byl zvukový a písemný archiv SEAH přestěhován z kanceláře z Radlické do fonotéky Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kterou spravuje náš člen dr.Vojtěch Mojžíš. Do těchto prostor byly přemístěny i nahrávky z elektroakustických studií brněnského a plzeňského rozhlasu, soukromé autorské zvukové archivy a většina písemných a zvukových materiálů ze soutěží Musica Nova, včetně zachovalých soutěžních nahrávek na CD, které byly původně v archivu HISu na Besední a byly zničeny při povodni v roce 2002. Prozatím se nepodařilo uskutečnit záměr vedení SEAH ve spolupráci s vedením Českého muzea hudby převést rozsáhlý soubor zvukových nahrávek, který obsahuje i elektroakustickou hudbu, z bývalého Audiovizuálního studia JAMU do fonotéky muzea. Realizace tohoto záměru je stále v jednání.

    Vedení SEAH spolu s pracovníky fonotéky Muzea české hudby realizovalo kompletní inventarizaci zvukových nahrávek, aby bylo možné zpřístupnit celý archiv pro odborné hudebně historické studium zaměřené zejm. na historii naší elektroakustické hudby a soutěž Musica Nova. Podle slibu zveřejňujeme kompletní pracovní seznam nahrávek i s jejich umístěním a očíslováním.

  
 

Mgf.nahr 01

Popisy k magnetofonovým pásům (krabice č.1)

 

Číslo

Autor

skladba

materiál

poznámka

001

Růžička Rudolf

Gurges

Mgf.pás 2 palce

Kvadro + graf. záznam

002a

Růžička Rudolf

Stvoření světa

Mgf.pás 2 palce

Kvadro

002b

Růžička Rudolf

Anthroporea

Mgf.pás 2 palce

Kvadro + graf. záznam

002c

Růžička Rudolf

Aforismy

Mgf.pás 2 palce

Kvadro

003

Růžička Rudolf

Celula

Mgf.pás, r.19

Stereo + graf. záznam

004a

Růžička Rudolf

Malefica - komplet

Mgf.pás, r.38

Stereo

004b

Růžička Rudolf

Malefica - doprovod

Mgf.pás, r.38

Stereo

004c

Růžička Rudolf

Tibia - komplet

Mgf.pás, r.38

Stereo

004d

Růžička Rudolf

Tibia - doprovod

Mgf.pás, r.38

Stereo

005a

Růžička Rudolf

Malefica - doprovod

Mgf.pás, r.19

Stereo

005b

Růžička Rudolf

Timbri - doprovod

Mgf.pás, r.19

Stereo

005c

Růžička Rudolf

Tibia – doprovod

Mgf.pás, r.19

Stereo

005d

Růžička Rudolf

Concertino - doprovod

Mgf.pás, r.19

Stereo

006a

Růžička Rudolf

Timbri - komplet

Mgf.pás, r.38

Stereo

006b

Růžička Rudolf

Timbri - doprovod

Mgf.pás, r.38

Stereo

006c

Růžička Rudolf

Discordia

Mgf.pás, r.38

Stereo

006d

Růžička Rudolf

Concertino - komplet

Mgf.pás, r.38

Stereo

006e

Růžička Rudolf

Concertino - doprovod

Mgf.pás, r.38

Stereo

007

Růžička Rudolf

Crucifixion 0

Mgf.pás, r.38

Stereo

008a

Růžička Rudolf

Crucifixion 1 (3x)

Mgf.pás, r.38

Stereo + dolby A

008b

Slavický Milan

Adventus

Mgf.pás, r.38

Stereo

008c

Krček Jaroslav

Ó světlo světa

Mgf.pás, r.38

Stereo

009

Růžička Rudolf

Elektronia B - části

Mgf.pás, r.38

Stereo

010a

Růžička Rudolf

Slavnostní předehra

Mgf.pás, r.19

Stereo

010b

Růžička Rudolf

Aforismy

Mgf.pás, r.19

Stereo

010c

Růžička Rudolf

Bajka

Mgf.pás, r.19

Stereo

010d

Růžička Rudolf

Koncert pro housle

Mgf.pás, r.19

Stereo

010e

Růžička Rudolf

Óda na Afroditu

Mgf.pás, r.19

Mono, z veřejn.koncertu

010f

Růžička Rudolf

Arcanum

Mgf.pás, r.38

Stereo + graf. záznam

011a

Růžička Rudolf

Kosmická symfonie

Mgf.pás, r.38

Mono

011b

Růžička Rudolf

Elektronia pro J.Horáka – doprovod

Mgf.pás, r.38

Mono (orig.)

011c

Růžička Rudolf

Paean

Mgf.pás, r.38

Mono (orig.)

012

Růžička Rudolf

Komorní koncert č.3

Mgf.pás, r.38

Stereo  (orig. pro stáčení)

013

Růžička Rudolf

Komorní koncert č.3

Mgf.pás, r.19

Stereo dolby A

014

Růžička Rudolf

Elektronia B

Mgf.pás, r.38

Stereo + graf. záznam

015

Růžička Rudolf

Crucifixion 1

Mgf.pás, r.19

Stereo

016a

Stone Carl

LIM

Mgf.pás, r.38

Stereo

016b

Stone Carl

Distensions

Mgf.pás, r.38

Stereo

016c

Stone Carl

Ryoound Thyg.

Mgf.pás, r.38

Stereo

017a

Silná Ingrid

In lucem

Mgf.pás, r.38

Stereo

017b

Silná Ingrid

Jezero snů

Mgf.pás, r.38

Stereo

018

Viskup

??? (3x)

Mgf.pás, r.38

Stereo

019a

Lazarov Simo

???

Mgf.pás, r.19

Stereo

019b

Miněv

???

Mgf.pás, r.19

Stereo

019c

Dobrev

???

Mgf.pás, r.19

Stereo

019d

Katmeridu Afrodita

Nabluděnije III.

Mgf.pás, r.19

Stereo

019e

Lazarov Simo

Media

Mgf.pás, r.19

Stereo

020

Černovská Zoja

Memento vivere

Mgf.pás, r.38

Stereo (orig.)

021

Machajdík

???

Mgf.pás, r.38

Stereo

022

Lazarov Simo

Momentary dialogues

Mgf.pás, r.38

Stereo

023

Roads Curt

Field

Mgf.pás, r.38

Stereo

024a

Lazarov Simo

Smlouvání

Mgf.pás, r.19

Stereo

024b

Lazarov Simo

Attimi

Mgf.pás, r.19

Stereo

025

Ciardi Fabio

Poinds from a Second

Mgf.pás, r.38

Stereo

026

Patachich Ivan

Electro–Tibia (3x)

Mgf.pás, r.19

Stereo

027

Laske Otto 

Voie Lactee

Mgf.pás, r.38

Stereo

028

Patachich Ivan

Ludispaziali (3x)

Mgf.pás, r.19

Stereo

029

Morrill Dexter

Studies

Mgf.pás, r.38

Stereo

030

Patachich Ivan

Fagotto digitalis

Mgf.pás, r.19

Stereo

031

Ciardi Fabio

Il Gioco ...

Mgf.pás, r.38

Stereo

032

Patachich Ivan

Triparound (2x)

Mgf.pás, r.19

Stereo

033

Rais Mark

Moz–art–91

Mgf.pás, r.19

Stereo

034a

Uljanič Viktor

Igra světa

Mgf.pás, r.19

Stereo

034b

Uljanič Viktor

Mercanie zvězd

Mgf.pás, r.19

Stereo

034c

Uljanič Viktor

Lunie sijanie

Mgf.pás, r.19

Stereo

034d

Rais Mark

Koláž…

Mgf.pás, r.19

Stereo

034e

Vjachi P

Fuga a hymnus

Mgf.pás, r.19

Stereo

035a

Farra Ricardo

Karma

Mgf.pás, r.19

Stereo

035b

Farra Ricardo

Due Giorni

Mgf.pás, r.19

Stereo

035c

Farra Ricardo

Estudio

Mgf.pás, r.19

Stereo

035d

Farra Ricardo

Audiciones

Mgf.pás, r.19

Stereo

035e

Farra Ricardo

Ancestros

Mgf.pás, r.19

Stereo

036

Adamík Josef

Hotová skladba

Mgf.pás, r.38

Stereo

037a

Katmeridu Afrodita

Nirvána

Mgf.pás, r.38

Stereo

037b

Katmeridu Afrodita

Pozorování

Mgf.pás, r.38

Stereo

038

Lazarov Simo

The White Wind

Mgf.pás, r.38

Stereo

039

Katmeridu Afrodita

Sen

Mgf.pás, r.19

Stereo

040

Peška Vlastimil

Ej, hora, hora

Mgf.pás, r.38

Stereo

041

Petersen Tracy

Digital Tantra II.

Mgf.pás, r.38

Stereo

042

Laske Otto

Furies and Voices

Mgf.pás, r.19

Stereo

043a

Ištvan Radek

Zuzančino ráno

Mgf.pás, r.38

Stereo

043b

Ištvan Radek

Zuzka v lese

Mgf.pás, r.38

Stereo

044a

Mojžíš Vojtěch

Art protis

Mgf.pás, r. 9,5 ¼ stopě

Stereo s úvod. slovem

044b

Lukáš Zdeněk

Vivat

Mgf.pás, r. 9,5 ¼ stopě

Stereo

045

Růžička Rudolf

Posonensia

Mgf.pás, r.19

Stereo

046a

Černovská Zoja

???

Mgf.pás, r.38

Stereo

046b

Silná Ingrid

???

Mgf.pás, r.38

Stereo

 

 

Mgf.nahr 02

Popisy k magnetofonovým pásům (krabice č.2)

 

Číslo

autor

Skladba

materiál

poznámka

047

Parsch Arnošt

Polyfonie 2

Mgf.pás r.19

Na cívce

048

Kopecký Pavel

Reminiscence

Mgf.pás r.38

Stereo, pro živé provedení

049

Kučera Václav

Spartakus

Mgf.pás r.38

Stereo

050

Vostřák Zbyněk

Jedno ve všem

Mgf.pás r.38

Stereo

051

Rejšek Radek

Ofélie

Mgf.pás r.38 – Dolby A

Stereo +  popis

052

Odstrčil Karel

Agátha Christie

Mgf.pás r.38 – Dolby A

Stereo

053

Parsch Arnošt

Polyfonie č.2

Mgf.pás r.19

Stereo

054

Salbert Dieter

Texte Jiddisch

Mgf.pás, r.38

Stereo

055

Salbert Dieter

Konturen

Mgf.pás, r.38

Stereo

056

Bláha Ivo

Ta láska

Mgf.pás  r.38

Stereo - podklad

057a

Růžička Rudolf

Timbri

Mgf.pás r.38

Stereo, pro živé provedení

057b

Růžička Rudolf

Timbri

Mgf.pás r.38

Stereo, živé provedení (bez echa)

058

Odstrčil Karel

Konflikt 42

Mgf.pás r.38

Stereo

059

Růžička Rudolf

Timbri – dechový kvintet

Mgf.pás r.38

Stereo

060

Kučera Václav

Invariant

Mgf.pás r.38

Stereo, pro živé provedení

061

Odstrčil Karel

Einstein

Mgf.pás r.38

Stereo

062

Odstrčil Karel

Einstein

Mgf.pás r.38

Mono

063

Odstrčil Karel

Dr.Sorge

Mgf.pás r.38

Stereo

064

Hlaváč Miroslav

Logogenesis - originál

Mgf.pás, r.38

Mono

065

Hlaváč Miroslav

Logogenesis - kopie

Mgf.pás r.38

Mono

066

Lukáš Zdeněk

Arcecona 68

Mgf.pás r.38

Stereo

067

Hlaváč Miroslav

Astroepos

Mgf.pás r.38

Stereo

068

Salbert Dieter

Konstelationem

Mgf.pás r.38

Stereo

069

Odstrčil Karel

Madame Curie

Mgf.pás r.38

Stereo

070

Kučera Václav

Spirála

Mgf.pás r.38

Stereo

071

Kučera Václav

Pastorale

Mgf.pás r.38

Stereo

072

Rožek Oliver

Maxwellův démon

Mgf.pás r.38

Stereo

073

Haase Miloš

Atlantis – originál

Mgf.pás r.38

Stereo

074

Haase Miloš

Atlantis – kopie

Mgf.pás r.38

Stereo

075

Parsch Arnošt

Transposizioni II. - originál

Mgf.pás r.38

Stereo

076

Parsch Arnošt

Transposizioni II. - kopie

Mgf.pás r.38

Stereo

077

Hlaváč Miroslav

Biochronos

Mgf.pás r.38

Stereo

078

Hlaváč Miroslav

Chimérion - originál

Mgf.pás r.38

Stereo

079

Odstrčil Karel

Hemingway

Mgf.pás r.38

Stereo

080

Odstrčil Karel

Louis

Mgf.pás r.38

Stereo

081

Růžička Rudolf

Discordia

Mgf.pás r.38

Stereo

082

Piňos Alois

Korespondence

Mgf.pás r 38

Stereo

083

Lukáš Zdeněk

Vivat iuventus

Mgf pás  r.38

Stereo

084

Lukáš Zdeněk

Vivat iuventus

Mgf pás  r.38

Stereo, pro živé provedení

085

Dandara Livin

Fresca

Mgf pás  r.38

Stereo

086

Vostřák Zbyněk

Proměna II. - originál

Mgf pás  r.38

Stereo

087

Růžička Rudolf

Suita 6.

Mgf pás  r.38

Stereo

088

Jiráčková Marta

Ukolébavka

Mgf pás  r.38

Stereo

 

 

Mgf.nahr 03

Popisy k magnetofonovým pásům (krabice č.3)

 

Číslo

autor

Skladba

materiál

poznámka

089

Odstrčil Karel

Hledání živé vody

Mgf.pás r.38 stereo

originál

090

Kabeláč Miloslav

Ex fontibus Bohemicis – varhany Rabas

Mgf.pás r.38 stereo

Materiál

091a

Štědroň Miloš

Panychida

Mgf pás r.38 stereo

Brno pro Prahu

091b

Ištvan Miloslav

Ostrov hraček

Mgf pás r.38 stereo

Brno pro Prahu

091c

Parsch Arnošt

Pro Josefa Horáka

Mgf pás r.38 stereo

Brno pro Prahu

091d

Parsch Arnošt

Didaktika č.1

Mgf pás r.38 stereo

Brno pro Prahu

091e

Štědroň Miloš

O Sancta Cecilia

Mgf pás r.38 stereo

Brno pro Prahu

092

Hlaváč Miroslav

Astroepos II.

Mgf pás r.38 stereo

Originál

093

Vostřák Zbyněk

Dvě ohniska

Mgf pás r.38 stereo

Originál

094a

Klusák Jan

O sacrum convivium

Mgf pás r.38 stereo

Kopie

094b

Dobrovolski Andrej

Musik fur…

Mgf pás r.38 stereo

Kopie

094c

Schaffer Boguslav

Monodrama

Mgf pás r.38 stereo

Kopie

094d

Dobrovolski Andrzej

Musica na…

Mgf pás r.38 stereo

Kopie

095a

Burlas Martin

Plač stromov

Mgf pás r.38 stereo

Kopie Bratislava

095b

Kubička Vitězslav

Venované Musorgskému

Mgf pás r.38 stereo

Kopie Bratislava

096a

Růžička Rudolf

Tibia – doprovod

Mgf pás r.19 stereo

kopie

096b

Růžička Rudolf

Discordia

Mgf pás r.19 stereo

kopie

096c

Růžička Rudolf

Concertino - doprovod

Mgf pás r.19 stereo

Kopie, Dolby A

097a

Pongrácz Zoltan

Mariphonia

Mgf pás r.19 stereo

Kopie

097b

Pongrácz Zoltan

The Story…

Mgf pás r.19 stereo

Kopie

097c

Eotvos Peter

The Tale

Mgf pás r.19 stereo

Kopie

097d

Patachich Ivan

Ta Fonaenta

Mgf pás r.19 stereo

Kopie

097e

Patachich Ivan

Funzione Acustica

Mgf pás r.19 stereo

Kopie

097f

Victor + Winkler

Viscositas

Mgf pás r.19 stereo

Kopie

098a

Stockhausen Karlheinz

Es

Mgf pás r.19 stereo

Kopie

098b

Stockhausen Karlheinz

Stimmung

Mgf pás r.19 stereo

Kopie

099

Vrkoč Jan

Podzimní romance

Mgf pás r.38 stereo

originál

100

Hlaváč Miroslav

Musica diafonica - doprovod

Mgf pás r.38 stereo

Originál

101

Růžička Rudolf

Malefica - doprovod

Mgf pás r.38 stereo

Originál

102a

Růžička Rudolf

Concertino – doprovod

Mgf pás r.38 stereo

Originál

102b

Růžička Rudolf

Concertino – materiál, harfa

Mgf pás r.38 stereo

Originál

103a

Růžička Rudolf

Tibia – doprovod

Mgf pás r.38 stereo

originál

103b

Růžička Rudolf

Tibia – materiál flétna

Mgf pás r.38 stereo

originál

104

Kopecký Pavel

Via Regia

Mgf pás r.38 stereo

originál

105

Lukáš Zdeněk

Nezabiješ - doprovod

Mgf pás r.38 stereo

originál

106

???

??? – EH-89 (plzeňské číslo)

Mgf pás r.38 stereo

originál

107

Hlaváč Miroslav

??? – EH-63 (plzeňské číslo)

Mgf pás r.38 stereo

Materiál

108

Kopecký Pavel

Reminiscence - doprovod

Mgf pás r.38 stereo

Originál

109

Hlaváč Miloslav

Concerto da camera - doprovod

Mgf pás r.38 stereo

Originál

110

Rejšek Radek

Stomatologická mimirapsodie

Mgf pás r.38 stereo

Kopie

111

Růžička Rudolf

Rota – doprovod

Mgf pás r.38 stereo

Originál, Dolby A

112a

Kubička Vítězslav

… a plakal by aj kameň

Mgf pás r.38 stereo

kopie

112b

Ďuriš Juraj

Sny

Mgf pás r.38 stereo

kopie

112c

Pospíšil Juraj

Suita da modum tympanorum

Mgf pás r.38 stereo

Kopie

113

Hlaváč Miroslav

Musica Diafonica

Mgf pás r.38 stereo

originál

114

Hanuš Jan

Ecce Homo

Mgf pás r.38 stereo

Originál

115a

Kučera Václav

Spartakus – sbor + trumpeta

Mgf pás r.38 stereo

Originál

115b

Kučera Václav

Spartakus - materiál

Mgf pás . 38 kvadro

Orginál

116a

Málek Jan

Invence

Mgf pás . 38 kvadro

Orginál

116b

Rudolf Růžička

Gurges

Mgf pás . 38 kvadro

Orginál

116c

Kučera Václav

Kinechromie

Mgf pás . 38 kvadro

Orginál

 

 

Mgf.nahr 04

Popisy k magnetofonovým pásům (krabice č.4)

 

Číslo

autor

Skladba

materiál

poznámka

117

Šimandl Karel

Mgf pás 38

Výuka JAMU

118a

Růžička Rudolf

Bucina

Mgf pás 38

Komplet

118b

Růžička Rudolf

Bucina

Mgf pás 19

Doprovod

118c

Růžička Rudolf

Bucina

Mgf pás 19

Komplet

118d

Růžička Rudolf

Bucina

Mgf pás 19

Komplet, DolbyA

118e

Machajdík Petr

Sedm barev světla

Mgf pás 19

 

118f

Viklický Emil

Dřevěná hudba

Mgf pás 19

 

118g

Kopecký Pavel

Via Regia

Mgf pás 19

Část

119a

Růžička Rudolf

Timbri – doprovod

Mgf pás 19

Dolby A

119b

Růžička Rudolf

Timbri – originál

Mgf pás 19

Dolby A

119c

Růžička Rudolf

Gurges

Mgf pás 19

Dolby A – bílý pás

119d

Růžička Rudolf

Tibia – doprovod

Mgf pás 19

Dolby A

119e

Růžička Rudolf

Tibia – originál

Mgf pás 19

Dolby A

120a

Růžička Rudolf

Rosa sepulcreti

Mgf pás 19

Dolby A

120b

Růžička Rudolf

Rosa sepulcreti

Mgf pás 38

 

120c

Růžička Rudolf

Rosa sepulcreti

Mgf pás 19

Doprovod

120d

Růžička Rudolf

Komorní koncert 1.

Mgf pás 38

Generálka

121a

Růžička Rudolf

Malefica – doprovod

Mgf pás 19

Dolby A

121b

Růžička Rudolf

Malefica – celé

Mgf pás 19

Dolby A

121c

Růžička Rudolf

Arcanum

Mgf pás 19

Dolby A

121d

Růžička Rudolf

Concertino harfa - doprovod

Mgf pás 19

Dolby A

121e

Růžička Rudolf

Concertino harfa – komplet

Mgf pás 19

Dolby A

121f

Růžička Rudolf

Discordia

Mgf pás 19

Dolby A – bílý pás

122

 …

Zvukové efekty – ptačí zpěv

Mgf pás 38 ?

 

123a

Růžička Rudolf

Celula

Mgf pás 19

Dolby A

123b

Růžička Rudolf

Celula

Mgf pás 38

 

123c

Růžička Rudolf

Celula

Mgf pás 19

 

123d

Matoušek Vlastislav

Široká stezka

Mgf pás 19

 

123e

Matoušek Vlastislav

Návrat

Mgf pás 19

 

123f

Viklický Emil

Adaemus

Mgf pás 19

 

123g

Zabelka Mia

Veniše

Mgf pás 19

 

124a

Morrill Dexter

Fantasy Quintet

Mgf pás 38

 

124b

Morrill Dexter

Studies for Trumpet

Mgf pás 38

 

125

Růžička Rudolf

Aves

Mgf pás 38

 

126

Růžička Rudolf

Saxophantasy

Mgf pás 38

Orig. + zbytky

127

Růžička Rudolf

Creation

Mgf pás 19

Dolby A

128a

Katmeridu Afrodita

Bulgaria

Mgf pás 38

Výuka JAMU

128b

Katmeridu Afrodita

Sen

Mgf pás 38

Výuka JAMU

129

Štědroň Miloš

Pasternak

Mgf pás 38

 

130

Odstrčil Karel

Fiction I.

Mgf pás 19

Quadro

131a

Růžička Rudolf

Suita 9. komplet

Mgf pás 19

 

131b

Růžička Rudolf

Suita 9. doprovod

Mgf pás 19

 

131c

Růžička Rudolf

Suita 9. komplet

Mgf pás 19

lepený pás

132

Růžička Rudolf

Saxophantasy

Mgf pás 38

 

133a

Růžička Rudolf

Sinfonia concertata

Mgf pás 19

 

133b

Růžička Rudolf

Sonata bravura

Mgf pás 19

 

133c

Růžička Rudolf

Druhá dechový kvintet

Mgf pás 38

 

133d

Růžička Rudolf

Cantilena ae ae ae

Mgf pás 38

 

133e

Růžička Rudolf

Homaggio a´Apollo

Mgf pás 38

 

134a

Růžička Rudolf

Miniatury

Mgf pás 19

 

134b

Růžička Rudolf

Trio

Mgf pás 19

 

134c

Růžička Rudolf

Sonata nuova

Mgf pás 19

 

134d

Růžička Rudolf

Contaminationi

Mgf pás 19

 

134e

Růžička Rudolf

Stvoření světa

Mgf pás 19

 

134f

Team Brno

Mlčení ptáčků v lese

Mgf pás 19

 

135a

Rudolf Růžička

Dvojkoncert

Mgf pás 19

 

135b

Rudolf Růžička

Óda na Afroditu

Mgf pás 38

 

135c

Rudolf Růžička

Slavností hudba

Mgf pás 38

 

135d

Rudolf Růžička

Nomos 1.

Mgf pás 19

 

136

Spáčil Eduard

Digitální kontrapunkty

Mgf pás 19

Rozhl pořady o CM

137a

Růžička Rudolf

Crucifiction

Mgf pás 38

 

137b

Růžička Rudolf

Bucina

Mgf pás 38

 

137c

Růžička Rudolf

Celula

Mgf pás 38

 

137d

Růžička Rudolf

Rosa sepulcreti

Mgf pás 38

 

138a

Grossmann Jan

???

Mgf pás 38

Výuka JAMU

138b

Cón Karel

???

Mgf pás 38

Výuka JAMU

139a

Patachich Iván

Ballade

Mgf pás 19

Radio Budapest

139b

Csont István

Awakenings

Mgf pás 19

Radio Budapest

139c

Pongrácz Zoltán

Madrigale

Mgf pás 19

Radio Budapest

139d

Dubrovay Lászlo

Suite

Mgf pás 19

Radio Budapest

139e

Decsenyi János

Prospero´s Island

Mgf pás 19

Radio Budapest

140a

Jirásek Ondřej

???

Mgf pás 38

Výuka JAMU

140b

Dobrovolski Andrzej

Bělehrad

Mgf pás 19

Radio Beograd

141a

Pignon Paul

Hardware Performance III.

Mgf pás 19

Radio Beograd

141b

Devčič Natho

Sonata

Mgf pás 19

Radio Beograd

141c

Kalčič Josip

Duboki Do

Mgf pás 19

Radio Beograd

141d

---

Demonstration MOOG 900

Mgf pás 19

 

141e

Górski

Poly MOOG

Mgf pás 19

 

141f

Horký Karel

Korg MS 10 - improvizace

Mgf pás 38

 

142a

Růžička Rudolf

Elektronia A,B

Mgf pás 19

 

142b

Růžička Rudolf

Deliciae

Mgf pás 19

 

142c

Růžička Rudolf

Druhý sextet

Mgf pás 19

 

142d

Růžička Rudolf

Koncert pro kontrabas

Mgf pás 19

 

142e

Růžička Rudolf

Nomos III.

Mgf pás 19

 

142f

Růžička Rudolf

Suita III.

Mgf pás 19

 

143a

Růžička Rudolf

Gurges

Mgf pás 38

 

143b

Růžička Rudolf

Mavors

Mgf pás 38

 

143c

Růžička Rudolf

Cantata ai ai a

Mgf pás 19

 

143d

Team Brno

Capriccio

Mgf pás 19

 

143e

Růžička Rudolf

Anthroporea

Mgf pás 19

 

144a

Team Brno

Hlasová vernisáž

Mgf pás 19

S úvod. slovem

144b

Team Brno

Concerto per sei

Mgf pás 19

 

145

Růžička Rudolf

Rosa sepulcreti

Mgf pás 38

 

146a

Katmeridu Afrodita

Vivat Musica Bohemica

Mgf pás 19

 

146b

Růžička Rudolf

Suita 6

Mgf pás 19

 

146c

Růžička Rudolf

Tota (doprovod)

Mgf pás 19

 

146d

Růžička Rudolf

Tota (kompletní znění)

Mgf pás 19

 

146e

Růžička Rudolf

Tota (kompletní znění)

Mgf pás 38

Dolby A

147a

Team Brno

Peripetie

Mgf pás 19

 

147b

Team Brno

Divertissement

Mgf pás 19

S úvod. slovem

147c

Team Brno

Ecce Homo

Mgf pás 19

S úvodním slovem

147d

Růžička Rudolf

Divertimenti in F

Mgf pás 19

 

147e

Růžička Rudolf

Deliciae (doprovod)

Mgf pás 38

 

147f

Růžička Rudolf

Deliciae (II.verze, doprovod)

Mgf pás 38

 

148a

Růžička Rudolf

Arcanum

Mgf pás 19

Dolby A

148b

Růžička Rudolf

Rota

Mgf pás 19

Dolby A

149

Růžička Rudolf

Anthroporea (orig.)

Mgf pás 38

 

150a

Málek Jan

Dudácká

Mgf pás 38

 

150b

Kolman Peter

E-15

Mgf pás 38

 

150c

Bach J.S.

Interpretace synt. MOOGem

Mgf pás 19

 

150d

Růžička Rudolf

přednáška – zvukové ukázky

Mgf pás 19

 

151

Vangelis Papa

Chariots of Five

Mgf pás 19

 

 

 

Mgf-nahrávky (další krabice)

Anonym, Různé elektronické zvuky, EH 014, cca 5
Anonym, Konkrétní hudba [6 skladeb], EH 028, 17.7
Anonym, Ukázky z práce v semináři EH v Plzni, EH 021, cca 2
Anonym, Syntetické zvukové efekty [1-13], EH 023, cca 15
Anonym, Subharchord, EH 021, cca 2
Anonym, Úpravy mluveného slova [díl 2.], EH 025, cca 10
Anonym, Syntetické zvukové efekty [14-25], EH 024, cca 15
Badings Henk, Genese [music for five Sine-Wawe Generators], EH 041, cca 10
Badings Henk, Ballet micro-biologique [z elektronické skladby Genesis], EH 018, 10.7
Bayle Francois, Espaces inhabitables, EH 079, 18.0
Berio Luciano, Mutazioni, EH 015, cca 4
Bucchi Valentino, Girotondo, EH 010, 2.5
Bulent Arel, Stereo Electronic Music No.1, EH 038, 10.3
Cage John, Fontana mix pro hlas a mgf.pás, EH 016, 10.0
Carson Phillippe, Turmac, EH 034, 9.5
Castiglioni Niccolo, Divertimento, EH 009, 2.4
Clementi Aldo, Collage II., EH 011, 5.15
Diernete, Psalm, EH 092, 12.5
Donatoni Franco, Quartetto III., EH 005, 4.45
Earle Brown, Times five, EH 043, 14.5
El-Dabh Halim, Leiyla and a Poet [úryvek z díla Electronic Drama No.1), EH 039, 5.3
Henry Pierre, Le voile d'Orphée, EH 027, 15.6
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Etude pour le piano, EH 026, 3.5
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Bidule en Ut, EH 026, 1.5
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Tam-tam III., EH 026, 3.1
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Flute mexicaine, EH 026, 3.0
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Final de concerte des Ambiguités, EH 026, 2.0
Henry Pierre-Schaeffer Pierre, Tambour-Bateriegace, EH 026, 2.2
Mache Francois Bernard, Terre de feu, EH 034, 6.5
Maderna Bruno, Serenata III., EH 003, 11.2
Maderna Bruno, Invenzione su una voce, EH 040, 11.5
Maderna Bruno, Notturno, EH 015, cca 4
Malovec Jozef, Ukázky z EH, EH 019, 7.0
Marinuzzi Gino, Traiettorie, EH 012, 4.0
Maticic , Oscillations, EH 073, 4.57
Mayudzumi Toshiro, Ectoplasma, EH 035, 5.9
Meester Louis de, Čtyři básně na texty Paula van Ostayena, EH 017, 17.25
Nono Luigi, La fabrica illuminata, EH 033, 16.6
Nono Luigi, Omaggio a Emilio Vedova, EH 007, 4.45
Paccagnini Angelo, Sequenze e strutture, EH 006, 7.25
Parmegiani Bernard, Violostries, EH 078, 16.5
Parmegiani Bernard, Captures Epheméres, EH 075, 11.8
Rautavaara Yinojuhani, Ludus verbalis, EH 040, 3.5
Reibel Guy, Echappée 2, EH 085, 7.25
Schaeffer Pierre, Symphonie pour un homme seul, EH 074, 21.1
Siffonia Firmino, Canoni, EH 008, 4.1
Stockhausen Karlheinz, Kontakty [neúplné], EH 022, cca 10
Šrámek , Sonet pro Sonet duo, EH 032, 9.7
Tamba, Deux Poémes, EH 076, 13.0
Togni Emilio, Recitativo, EH 004, 4.0
Ussachevsky Vladimir, Zvuková studie, EH 035, 5.0
Vandele Romuald, Crucifixion, EH 036, 11.8
Varése Edgar, Hyperprisme, EH 037, 3.9
Varése Edgar, Poéme electronique, EH 037, 8.1
Vlad Roman, Ricercare elettronico, EH 013, 6.15
Wilding-White R., Monochromes, EH 086, 25.0
Xenakis Iannis, Orient/Occident, EH 077, 10.4
Zeljenka Ilja, Etudová studie, EH 020, 4.8
Zeljenka Ilja, Piano préparé, EH 020, 3.8 
 

 

    I nadále mohou naši členové (a nejen oni) po domluvě s V.Mojžíšem předat do Českého muzea hudby svoje starší nahrávky, které nelze doma přehrát (např. mgf.pásky na středovkách a cívkách) i partitury a technické popisy svých elektroakustických (a nejen elektroakustických) skladeb. V muzeu budou trvale zabezpečeny, zaregistrovány a budou k dispozici muzikologům, badatelům a dalším zájemcům.

 

**************

   
Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů


    V rámci Úterků Umělecké Besedy byly 20.března 2007
v Salónu Z.Podhajské uvedeny elektroakustické skladby P.Kovaříka, J.Bařinkové a P.Kopeckého.
 

    Dne 14.6.2007 v Zentrum für Kunst und Medientechnologie v Karlsruhe byly provedeny spolu se skladbami R.Webera elektroakustická díla Fontana Cantans a Chimerion našeho člena Miroslava Hlaváče, a to za jeho přítomnosti.

 

    Během XVIII. festivalu FORFEST 2007 byla v pondělí 18.června 2007 v Chrámu sv. Mořice v Kroměříži poprvé povedena koncertní verze elektroakustické mše Rudolfa Růžičky pod názvem MISSA. Sedmidílný cyklus s částmi KYRIE, GLORIA, CREDO, OFFERTORIUM, SANCTUS, BENEDICTUS a AGNUS má celkové trvání 43 min.
        

*   *   *


 

V rámci tradičních závěrečných textů v našem Bulletinu uvádíme textovou část přednášky Rudolfa Růžičky "Religiózní kompozice účastníků skladatelské soutěže Musica Nova", kterou přednesl na letošním kolokviu Festivalu FORFEST 2007 dne 19.6.2007 v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska. Dotýká se nejen dějin soutěže Musica Nova, ale i všeobecného historického vývoje elektroakustické hudby nás. 

  

V České republice se koná jediná kompoziční soutěž se zaměřením na tvorbu elektroakustické hudby, ve světě existuje řada skladatelských soutěží elektroakustické a počítačové hudby, zejména ve Spojených státech amerických. V Evropě mezi nejvýznamnější patří již tradiční soutěže ve francouzském Bourges a festival soudobého počítačového umění "Ars Electronica" v rakouském Linci. Mezi ně se svým významem a proslulostí zejména v zahraničí zařazuje i naše soutěž "Musica Nova", vypisovaná jako mezinárodní skladatelská soutěž pro autonomní artificiální elektroakustické kompozice. Poprvé byla vyhlášena již před 38 lety - roku 1969. Pravidelné pořádání soutěže Musica Nova od roku 1992 zajišťuje Společnost pro elektroakustickou hudbu v Praze, v loňském roce to bylo již popatnácté. Soutěž se tak stala prestižním fórem ve svém oboru nejen u nás, ale i v celém kulturním světě.

 

Ve Studiu pro experimentální hudbu Československého rozhlasu v Plzni, prvním profesionálním elektroakustickém studiu v České republice, byla již v roce 1969 uspořádána mezinárodní soutěž o nejlepší skladbu v oboru konkrétní a elektronické hudby pod názvem "MUSICA NOVA". Soutěžní porota pracovala ve složení: předseda Eduard Herzog, členové Miloslav Kabeláč, Antonín Špelda, Vladimír Lébl, Zdeněk Barborka. Do soutěže bylo přihlášeno 22 skladeb, 21 bylo porotou posuzováno; výsledky jury vyhlásila v lednu 1970.

První cenu v této soutěži získal Rudolf Růžička za skladbu "Gurges", druhou cenu Karel Odstrčil za kompozici "Gándhí", třetí cenu Miroslav Hlaváč za "Biochronos" a čtvrtou cenu Arnošt Parsch za "Transposizioni II". Zvláštní uznání vyslovila porota Miloši Haasemu za skladbu "Per aspera ad astra". Koncert vítězných skladeb byl uspořádán 9.února 1970 v Hudebním studiu Čs.rozhlasu v Plzni.

 

Po období slibného rozvoje byl za tzv. normalizace vznik elektroakustické hudby násilně přerušen. Výroba elektroakustické a počítačové hudby byla v rozhlasových provozech zastavena, v českých zemích živořilo jen elektroakustické studio v plzeňském rozhlase.

Elektroakustická hudba byla vládnoucími kulturními činiteli minulého režimu potlačována pomocí zákazů a omezování provádění na koncertech, vysílání rozhlasem a televizí, vydávání na gramofonových deskách i jinak diskriminována. Česká a slovenská elektroakustická hudební tvorba byla oceňována především v zahraničí, u nás se před rokem 1989 šířila zejména formou hudebního samizdatu. Celá společnost se tehdy dopouštěla pomocí víceméně souhlasného mlčení likvidace těch směrů hudební tvorby, které bojovaly za samostatnost, svébytnost, umělecké uplatnění a světovost české hudby. Týkalo se to nejen moderních, soudobých hudebních kompozičních směrů, jakými jsou právě elektroakustická a počítačová hudba, ale i zcela jiných tvůrčích hudebních oblastí, např. jazzu.

 

Po r.1990 nastala situace, kdy bylo třeba napravit chyby minulého kulturního vývoje mimo jiné i podporou vzniku uměleckých hudebních děl z oblasti elektroakustické a počítačové hudby formou tvůrčích skladatelských soutěží, které nepochybně zvýšily zájem zejména mladých tvůrců o toto v nedávné době násilně a neoprávněně potlačované hudební umění.

V roce 1992 připravila Společnost pro elektroakustickou hudbu v České republice ve spolupráci s Českým hudebním fondem a Českým rozhlasem mezinárodní kompoziční soutěž o nejlepší autonomní elektroakustickou skladbu pod stejným názvem "Musica Nova". Byla vypsána u příležitosti 30. výročí vzniku první československé elektroakustické kompozice a 25. výročí zřízení Studia pro experimentální hudbu Československého rozhlasu v Plzni. Tato soutěž se také uskutečnila k uctění památky hlavního organizátora první soutěže MUSICA NOVA konané v roce 1969, kterým byl zakladatel a propagátor elektroakustické hudby u nás, prof. Miloslav Kabeláč. Svou uměleckou tvorbou se Kabeláč jednoznačně postavil na stranu umělců, kteří otevřeně vystoupili proti okupaci naší země v roce 1968 a následnému normalizačnímu procesu. Jeho dílo za minulého režimu nebylo možno veřejně provozovat ani na koncertním pódiu, ani v rozhlasovém vysílání, řada jeho děl se uplatňovala převážně jen v západních zemích.
Soutěžní podmínky kompoziční soutěže "Musica Nova" vyhlášené na podzim 1992 a realizované roku 1993 předpokládaly možnost účasti různých druhů autonomních elektroakustických skladeb s využitím live electronic, jazzových prvků, tradičních nástrojů a hlasů, synthesizerů a podobně. Pro mladé a začínající skladatele byla určena samostatná kategorie, ve které měli větší naději na získání ceny.

Do soutěžní poroty byli vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci, kritici a zvukoví mistři, zabývající se oblastí elektroakustické a počítačové hudby. Složení jury bylo následující: Eduard Herzog, čestný předseda soutěže (jako jediný žijící člen poroty první soutěže MUSICA NOVA z roku 1969), Karel Odstrčil, organizační předseda soutěže, Rudolf Růžička, umělecký předseda soutěžní poroty, Lenka Dohnalová, Miroslav Kaduch a Alois Piňos, členové poroty.

Soutěžní jury vybírala z předložených kompozic nejlepší díla podle několika kritérií. Členové poroty hodnotili u každé soutěžní skladby samostatně estetický dojem jako výsledný umělecký účin celého díla, strukturální hloubku oceněním kvality a zpracování vybraných elektroakustických zvuků, formální soudržnost a její vliv na kompozici i autorovo technické mistrovství při využití možností elektroakustické zvukové techniky.

 

V následujících letech prošly soutěžní podmínky řadou změn a úprav, nejdůležitější předpisy z minulých let však platí stále. Soutěž pro letošní rok je vypisována ve dvou kategoriích; do kategorie „A“ může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci, do kategorie „B“ přihlašují autoři autonomní artificiální skladby nebo jejich samostatné části, které jsou určeny pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2004. Ceny v obou kategoriích jsou: první cena, čestná uznání, účast ve finále, zvláštní cena mladému skladateli do 30 let a ocenění českým skladatelům. Ceny a čestná uznání budou předávány vítězům během slavnostního koncertu za přítomnosti autorů a oficiálních hostí v prosinci 2007 v Praze.

Mezinárodní jury pro soutěž "Musica Nova" v posledních letech pracovala za mého předsednictví ve složení: muzikoložka Lenka Dohnalová, která je i ředitelkou soutěže, Rainer Bürck, předseda Německé společnosti pro elektroakustickou hudbu, Juraj Ďuriš, předseda Centra pro elektroakustickou a počítačovou hudbu a vedoucí Experimentálního studia Slovenského rozhlasu v Bratislavě, a čeští skladatelé, kteří vyučují elektroakustickou hudbu na vysokých školách: Pavel Kopecký, Michal Košut a Milan Slavický. Zasedání poroty se uskutečňuje vždy na podzim v prostorách pražské Filmové akademie múzických umění. 

 

Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodat kompletní nahrávky soutěžních skladeb na předepsaných nosičích a pro potřeby jury umělecké a technické popisy skladeb včetně partitur. Po skončení soutěže jsou všechny materiály ukládány do zvukového archivu Českého muzea hudby v Praze, kde je možnost nahrávky soutěžních skladeb poslechnout, případně i vypůjčit. V archivu ČMH jsou umístěna všechna soutěžní díla kromě několika neúplných ročníků, které byly zničeny při povodni v srpnu 2002 v archivu Hudebního informačního střediska.

Počet všech přihlášených skladeb od vzniku soutěže Musica Nova (tedy od r.1969) do loňské soutěže včetně je neuvěřitelné množství – celkem 1295 děl, z toho odhaduji, že 5-10% skladeb jsou díla s duchovním zaměřením. Nejvíce se objevují křesťanské inspirace a texty, dále také židovské (hebrejské) a buddhistické texty a náměty.

Podrobnější informace o soutěži "Musica Nova" (zejm. protokoly vítězných děl, úplná znění soutěžních podmínek a soupisy všech skladeb účastníků) jsou k dispozici na internetu česky (http://www.musica.cz/musnova/indexcz.htm) a anglicky (http://www.musica.cz/musnova).

 

 

Na závěr mého kolokviálního příspěvku vyslechneme ukázky z nahrávek vítězných soutěžních skladeb (všechny získaly čestná uznání), které jsem vybral ze skladatelských inspirací z religiózní křesťanské oblasti. Kromě názvů skladeb to dotvrzují i použité texty.

Ze soutěže "Musica Nova ’98 ", které se zúčastnilo 145 skladeb autorů ze 32 různých zemí to bude z kategorie děl pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby kompozice na latinský text nazvaná "Dies Sanctificatus" (Posvěcený den) pro smíšený sbor a počítačem vytvořený elektroakustický doprovod, kterou složil Američan Scott Miller. Autor se při kompozici skladby nejvíce inspiroval latinským slovem „lux“ - světlo, které se prosazuje i v textu skladby a využívá struktur podobných středověké polyfonii. Zajímavé je nenásilné a vkusné spojení tradičně traktovaného partu sboru s elektroakustickou hudbou. Nahrávka byla realizována koncertním sborem univerzity v Saint Cloud, který zpívá gregoriánský chorál.
(hrát celou skladbu 6:40)

V roce 2000 bylo v soutěži "Musica Nova" posuzováno 88 děl z 27 zemí. V kategorii autonomní elektroakustické hudby byla oceněna kompozice „Luke 2, 1-7“ (Lukáš) Maria Valentiho z Itálie. Je inspirována Evangeliem sv. Lukáše, v němž se pojednává o tom, jak se na základě nařízení císaře Augusta o sčítání lidu odebral Josef s Marií z Nazaretu do Betléma, kde Marie porodila Ježíše. Skladatel použil pro citaci evangelických veršů starořečtiny a italštiny. Této látce kontrastně položil konkrétní zvuky jako např. hluk městské dopravy, zvuk dud, tím vytváří napětí, které symbolizuje skladatelovu potřebu ticha a intimity, která je v naší době ve městě obtížně uspokojitelná. Zatím co zní aktuální zvukové prostředí, hlas v němčině říká "zde není místo pro Boha a možná ani pro vás…" - podle slov autora se tím vytváří obraz našeho "malého velkého dramatu z hlediska vánoční tradice."
(začíná mluvený text do 4:00, celá skladba 8:20)

V soutěži "Musica Nova 2001" za účasti 63 skladeb autorů z 21 zemí se v kategorii nástrojové hudby s elektroakustickým doprovodem úspěšně umístila skladba Itala Massima Carlentiniho nazvaná „Recycled“ (Recyklováno) pro flétnu a počítač (na flétnu hraje Alessandro Marino). Autor o ní uvádí: "Skladba má původ v potřebě recyklace, a to nejen papíru, plastu, ale i dalších předmětů. Recyklace vlastního skladatelského materiálu studiového a revidování vydaného zvukového materiálu různých kultur. Motivace díla pochází z koncepce života jako takového (narodit se, růst, zemřít – recyklovat sebe sama v jiném lidském bytí jakýmkoli způsobem)". Veškerý zvukový materiál je směrován k poselství „Evangelií“. Významuplná je flétna ve střední části kusu, kde zdůrazňuje svým hudebním gestem očistný moment. Skladba končí  zvuky, které symbolizují přírodu (umělé syntetické zvuky podobné křiku cikád), a fragmentem gregoriánského chorálu symbolizujícím nevysvětlitelnou sílu svaté trojice (ve skutečnosti se zpěv objevuje třikrát v horizontální a vertikální linii, aby podtrhl naši existenci ve víře).
(hrát od 10:30 do konce, celá skladba 13:00)

Soutěž "Musica Nova" v roce 2005 obsahovala účast 111 skladeb z 32 zemí. Kategorie autonomní elektroakustické hudby přinesla úspěch makedonskému skladateli, žijícímu v Austrálii, Robertu Sazdovi a jeho skladbě “Bogorodica 28.08”. Jak název napovídá, skladba vychází ze zvukových úprav hudby z původní autorovy země – z makedonského instrumentálního folklóru, z mužského církevního zpěvu a ženského polyfonního zpěvu.
(od začátku do 3:20, celá skladba 8:10)

 

 

*   *   *

Bulletin SEAH, číslo 16/ 2007

Redakce a vydavatel:  Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, Česká republika