BULLETIN SEAH  25 / 2015

 

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno

 

Vážení členové SEAH, přátelé a kolegové, příznivci elektroakustické hudby,
v
letošním jubilejním 25. bulletinu SEAH, pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení určených především všem našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše bulletiny jsou spolu s dalšími materiály zveřejněny na internetové adrese: http://www.seah.cz . Na stránkách jsou také uvedeny zápisy ze schůzí a každoroční zprávy o činnosti a hospodaření naší SEAH.

V současné době se nepředpokládá vydávat náš časopis v tištěné podobě, proto od tohoto čísla nebude náš bulletin uvádět efektní grafická strana, ale budeme začínat přímo tímto textem. Bulletiny budou nadále vydávány v internetové podobě v hypertextovém formátu nebo PDF (Portable Document Format).  

Inovujeme seznam našich členů, který nadále budeme uvádět jen s e-mailem, příp. s kontaktním telefonem. Řada dlouholetých členů z různých důvodů nereagovala na dopis vedení SEAH o pokračujícím členství a neobnovila si tak svoje členství v SEAH. Domníváme se, že vzhledem k jejich odbornému tvůrčímu, pedagogickému a vědeckému zaměření by se měli podílet na činnosti SEAH, která je jedinou společenskou organizaci, sdružující specialisty a zájemce o elektroakustickou a počítačovou hudební činnost u nás. Proto tyto bývalé řádné členy stále považujeme za naše členy a uvádíme je jako členy, kteří si dosud neobnovili svoje členství v SEAH.

Zveřejňujeme výsledky soutěže a vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA", která je v současné době naší nejvýznamnější činností; informujeme o koncertech, jednáních i aktivitách našich členů apod. Bližší podrobnosti jsou zveřejněny na internetových stránkách naší SEAH: http://www.seah.cz , které jsou průběžně inovovány.

Stále připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické a počítačové hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, k jejich zařazování na přednášky a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech SEAH. CD budou uloženy v archivu SEAH ve Zvukové fonotéce Českého muzea hudby. Uvítáme také informace o významných provedeních elektroakustických skladeb našich členů, abychom je mohli uvést v našem Bulletinu.

 

Všechny údaje můžete zasílat klasickou poštou na naši současnou adresu: SEAH, Jeronýmova 7, 13000 PRAHA 3, příp. elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzickarudolf@gmail.com).

 

Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU

Lenka Dohnalová, manažerka SEAH

Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH

 

Praha – Brno, dne 1. července 2015

 

* * * * * * * * * *


Adresář členů SEAH k 1.7.2015

 

Čestní členové SEAH

Jiří Hanousek in memoriam

Eduard Herzog in memoriam

Miroslav Hlaváč in memoriam

Miroslav Kaduch in memoriam

Karel Odstrčil in memoriam

Alois Piňos in memoriam

Milan Slavický in memoriam

Čestmír Kadlec Plzeň, tel.603966209

 

Řádní členové SEAH


Čihák Miloš
- spiritmusic@seznam.cz

FLAŠAR MARTIN - martin.flasar@gmail.com; 603 925 638

Forró Daniel - danfor@r5.dion.ne.jp

DOHNALOVÁ LENKA - lenka.dohnalova@divadlo.cz; 603 584 218

ĎURIŠ JURAJ - Juraj.Duris@rtvs.sk; +421 903 576 769

HAASE MILOŠ - milos@haase.cz; 602 322 612

JIRÁČKOVÁ Marta - marta.jirackova@seznam.cz; 736 782 344

KLÚČOVSKÝ IVAN (Michaal MAYS) - michaal.mays@volny.cz; 603 276 245

KOPECKÝ Pavel - kopecky.4me@tiscali.cz; 721 135 612

LAZAROV SIMO - slazarov@hotmail.com

LOUDOVÁ IVANA - ivana@loudova.cz

MACHAJDÍK PETER - mango@machajdik.de

MATOUŠEK Vlastiskav - vlastislav@gmail.com; 732 272 217

MIKOLÁŠEK Bohdan - bohdan@mikolasek.cz

MOJŽÍŠ VOJTĚCH - vojtech_mojzis@nm.cz; 603 739 135

OSPALÍK JIŘÍ - jiri.ospalik@gmail.com; 739 014 099

RANDULA Petr - randula@softconsult.com

REJŠEK RADEK - radek.rejsek@rozhlas.cz, rejsek@dltm.cz; 603 417 932

RUSKO VLADO - vlado.rusko@rozhlas.cz; 739 539 487

RŮŽIČKA RUDOLF - ruzickarudolf@gmail.com; 511 112 113
SLEZÁK Pavel -
pav.slezak@gmail.com

SPÁČIL EDUARD - spacil.mms@tiscali.cz

ŠŤASTNÝ Jaroslav - graham@jamu.cz

VIKLICKÝ Emil - emil@viklicky.com; 233 379 379, 724 077 079

 

Členové, kteří si dosud neobnovili členství

Zdeňka Čechová, cechova.zdenka.dr@volny.cz

Wanda Dobrovská, wanda.dobrovska@rozhlas.cz 

Jiří Kollert, kollert@chello.cz

Michal Košut, kosut@ped.muni.cz

Jaroslav Krček, gabikrckova@seznam.cz

Milan Křivohlavý

Ivan Kurz, kurz@h.amu.cz

Zbyněk Matějů, zb.mateju@volny.cz 4

Ivo Medek, medek@jamu.cz

Mikuláš Piňos, mikpinos@volny.cz

Kateřina Piňosová, hudbaba@centrum.cz

Miroslav Pudlák, pudlak@hisvoice.cz, his@musica.cz

Tomáš Šenkyřík, tom_senk@hotmail.com, tomas@tomassenkyrik.com

Miloš Štědroň, mil.stedrsen@email.cz

Vít Zouhar, vit.zouhar@upol.cz

 

Pokud došlo u některého z našich členů ke změně telefonního čísla nebo adresy elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto Bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat nebo opravit.

 

* * * * *

Připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů. Přejeme jim hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují

65 let: Eduard Spáčil a 55 let: Ivan Klúčovský (uměleckým jménem Michaal Mays)

 

Připomínáme si také zakladatelské osobnosti naší SEAH a české elektroakustické tvorby, kteří už nejsou mezi námi:

letos by se dožil 85 let zakladatel naší SEAH Karel Odstrčil a 90 let náš čestný člen Alois Piňos 

před 25 lety nás opustil Miloslav Ištvan a před 30 lety Zbyněk Vostřák, který by se letos dožil 95 let


* * * * *
Na adresu vedení SEAH přišla smutná zpráva, že 26.9.2014 zemřela ve věku 66 let Taťána Bublíková – Odstrčilová, která se po boku svého manžela Karla Odstrčila zasloužila o uspořádání řady koncertů elektroakustické hudby, pořádaných naší SEAH. Čest její památce!
* * * * * * *


Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2014". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální výsledné protokoly:

 

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

in cooperation with Czech Music Council / Arts Institute, Academy of Arts

supported by Ministry of Culture CR, Municipality of Prague

 

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA 2014

Jury

Lenka Dohnalová, Rainer Bürck, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký, Peter Nelson, Rudolf Růžička

83 pieces were considered from 26 countries


Category A
(compositions of autonomous art electroacoustic music)

 

First Prize
Manuella Blackburn (GB) Time Will Tell

Honorary Mentions
Valérie Delaney
(Canada) La caverne aquatique

Alfredo Ribeiro (Brazil) Chronicles of Life and Death


Finalists

Natasha Barrett (GB) Hidden Values
Clemens von Reusner (Germany) Topos Concrete
Robert Scott Thompson (USA) Flora of Fynbos
 


Category B
(compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

 

First Prize
Myrto Korkokiou & Apostolos Loufopoulos (Greece) Machine Gun


Honorary Mentions
Roderik de Man
(Nederland) Les extrêmes se touchent
Teresa Hron
& Monty Adkins (Czech/Canada) Lepidoptera

João Pedro Oliveira (Portugal) Titanium

Finalists
Martin Klusák (Czech Republic) Z-E-N
Mario Mary (France/Argentina) Double Concerto
Flo Menezes (Brazil) TransScriptio
Akiko Ushijima (Japan) Instan
'stillation

 

Special Award for Czech Composition

Martin Klusák  Z-E-N

Honorary Mention
Jakub Rataj  Jeden

 

Czech Ear/České ucho

Special award for children and young non-professional students (special protocol)

Lenka Dohnalová, director of competition            

Rudolf Růžička, chairman of jury

MUSICA NOVA 2014, Prague, Czech Republic

Prague, November 23, 2014

* * * * *


Institut umění-Divadelní ústav
ve spolupráci se Společností pro elektroakustickou hudbu a Move Association s podporou Ministerstva kultury ČR


vyhlašuje


FINÁLNÍ PROTOKOL
soutěže zvukové tvorby pro nejmladší neprofesionální autory do 18 let

 

ČESKÉ UCHO 2014

Mezinárodní porota soutěže Musica nova ve složení Lenka Dohnalová, Rainer Bürck (D), Juraj Ďuriš (SR), Pavel Kopecký, Peter Nelson (GB), Rudolf Růžička obdržela 10 kompozic 8 autorů a 36 zvukových objektů


V kategorii do 12 let získal první místo:
OLIVER BROWN (10 let) za skladby: Kostel, Chodník, Lijavec

čestná ocenění: JOSEFÍNA ZACHOVÁ (10 let) za skladbu Vzpomínky na prázdniny a JAKUB BURIAN/MAYTON (11 let) za skladby Chernobyl a Reincarnation


V kategorii nad 12 let získal první místo:
JAN HUBÁČEK (17 let) se skladbou Napětí a čestné místo: DAN SMEJKAL (17 let) se skladbami Příjemnost a Intersect

 

Skladby budou provedeny na koncertě 9.12.2014 od 19 hod. v divadle Alfred ve Dvoře, Fr. Křížka 36, Praha 7


Předseda poroty MN Rudolf Růžička, manažerka soutěže Lenka Dohnalová

V Praze 23.11.2014

************

Společnost pro elektroakustickou hudbu uspořádala dne 9.prosince 2014 v divadle „Alfred ve dvoře“ od 19 hodin slavnostní koncert vítězných skladeb z mezinárodní soutěže elektroakustické hudby MUSICA NOVA 2014 s účastí oceněných autorů. Na programu byly premiéry vítězných skladeb s komentářem dr.Lenky Dohnalové.

V Českém rozhlase na stanici Vltava dne 8.prosince 2014 v rámci pořadu „Mozaika“ zazněly ukázky ze skladeb soutěže Musica Nova 2014. S autorem pořadu rozmlouvala Lenka Dohnalová.

Michal Rataj uváděl na stanici Vltava ve dnech 3.4., 10.4. a 17.4.2015 pořady s úspěšnými skladbami v soutěži Musica Nova 2014 s odborným komentářem.

                                                                         

Na kolokviu mezinárodního festivalu soudobé duchovní hudby FORFEST v Kroměříži dne 23.června 2015 uvedla Lenka Dohnalová informace o soutěži MUSICA NOVA doplněnou ukázkami skladeb s duchovnější tématikou z posledních soutěží Musica Nova.


Všechny nahrávky, popisy skladeb, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2014 i z předcházejících soutěží jsou uloženy ve zvukovém archivu Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kde jsou k dispozici všem zájemcům.

 

* * * * *

 

Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž MUSICA NOVA 2015. Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli za snížený poplatek oproti zahraničním autorům zúčastnit především naši členové (podmínky jsou také zveřejněny na internetových stránkách soutěže http://musicanova.seah.cz/).

 

Pravidla soutěže - 2015

1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2011.

3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5. V rámci českého kola soutěže je v r.2015 speciální kategorie pro děti a mládež v oboru „soundecology“ v návaznosti na projekt České ucho. Zasílány jsou výstupy tohoto projektu v délce max. 5 min.

6. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

7. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

8. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

9. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

10. Autor zašle do 31. října 2015 na adresu: Lenka Dohnalová - Institut umění, Celetná 17, 110 00 Praha 1

a. soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD; k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD

b. místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)

c. datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora

d. lze se zaregistrovat elektronicky a nahrát skladbu (ve formátu MP3) na FTP server pro lepší přípravu poroty. Vaše skladba bude přístupná pouze Vám a porotě. Zaslání CD zůstává povinné.

11. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 150 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na PayPal účet (paypal@seah.cz) nebo na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, č.ú. 14045349 kód banky 0800, Česká spořitelna, Koněvova 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

12. Kolo pro děti a mládež je bezplatné.

13. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

14. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

15. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny mladému skladateli (do 25 let) a českému skladateli.

16. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

17. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 23.11.2015.

18. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2015 v Praze.

19. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu, vysílány rozhlasem, zaslány do EBU a archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

20. Kontakt: lenka.dohnalova@divadlo.cz; mobil 603 584 218

 

* * *

 

Nabídka CD s kvalitními nahrávkami vítězných skladeb ze soutěží MUSICA NOVA

kontakt pro objednávky CD: Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

 

* * * * * *

 

Zvukový a písemný archiv SEAH včetně zvukových nahrávek ze soutěží Musica Nova je trvale umístěn ve fonotéce Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kterou spravuje náš člen dr.Vojtěch Mojžíš (tel.286884295, e-mail: vojtech.mojzis@nm.cz). Celý tento archiv je k dispozici našim členům i dalším zájemcům o poslech a studium.

 

*************

 

Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky, informace aj. akce s elektroakustickými a počítačovými díly našich členů

 

Zakládající členka SEAH a prezidentka Unie českých počítačových a multimediálních umělců Zdeňka Čechová vytvořila unikátní multimediální autorský umělecký projekt BETLÉMSKÁ ODYSEA – VIDEO MAPPING, který byl věnován 600. výročí upálení M. J.Husa jako audiovizuální projekce na budovu Betlémské kaple v Praze dne 4.července 2015 od 22:30 hodin.

 

*****

Předseda výboru SEAH Rudolf Růžička spolu s předsedou Komise tvorby Emilem Viklickým a členkou KOT Ivanou Loudovou iniciovali v Ochranném svazu autorském (OSA) požadavek na rozhodnutí Dozorčí radou OSA o výhodnějším honorování koncertního provedení elektroakustických skladeb. Dosud byly samostatné, na veřejném koncertu prováděné elektroakustické skladby většinou hodnoceny jako produkce „repro“ hudby a za ně odměny putovaly do neadresného balíku odměn za reprodukovanou hudbu – takže jejich autoři za ně nedostali od OSA žádný honorář. Členka představenstva OSA Mgr.Jiřina Barello napsala R.Růžičkovi v e-mailu dne 22.dubna 2015: „dozorčí rada na svém včerejším zasedání schválila pravidlo, že koncerty elektroakustické hudby budou rozúčtovávány jako živé veřejné produkce.“ Z toho plyne, že každá koncertně provedená elektroakustická kompozice bude hodnocena (a také od OSA honorována) jako veřejně provedená komorní instrumentální nebo vokální skladba. Toto rozhodnutí platí i zpětně. „Provedeme tedy doúčtování koncertů, které nebyly rozúčtovány adresně. Nejde ale o všechny koncerty elektroakustické hudby, některé totiž rozúčtovány byly.“ dodává J.Barello. Zkontrolujte si toto nové hodnocení a proplácení honorářů ve Vašem vlastním zájmu.

*****

Databáze a slovník české, příp. i slovenské elektroakustické hudby od Lenky Dohnalové (Česká elektroakustická hudba - seznam skladeb z let 1961-1997) a od Miroslava Kaducha (Česká a slovenská elektroakustická hudba - osobní slovník 1964 -1994 - skladatelé, programátoři, technici, muzikologové, hudební kritici, publicisté), které jsou umístěny na internetových stránkách naší SEAH http://www.seah.cz, budou v dohledné době převedeny a upraveny pro použití na současných počítačích.

Slovník Česká a slovenská elektroakustická hudba Miroslava Kaducha byl již převeden a upraven pro bezproblémové použití v současných počítačích při využití Hypertextu a Wordu ( viz. internetové stránky SEAH:
http://www.seah.cz/download/Soup-eah.html ). Při převodu bylo zohledněno Kaduchovo řešení osobních hesel; nepatrné úpravy většinou jen grafické podoby se projevily jen v základních úvodních textech. Původní přílohy ve formě grafických obrazů chybí; jsou k dispozici jen v originálním knižním vydání. Autorské životopisné texty zpracované dr.Kaduchem mají vysokou faktografickou hodnotu i v současné době, kdy je vydaný slovník rozebraný i jinak nedostupný a v knihovnách se proto často „ztrácí“.   

********************


Odborný článek s tématikou elektroakustické hudby, který se pravidelně objevuje na závěr Bulletinu SEAH, se tentokrát zaměří na výuku interpretace elektroakustické hudby na elektronických klávesových nástrojích na plzeňské konzervatoři, kterou vede náš dlouholetý člen Eduard Spáčil.

 

1)      Historie

a)      2012 se konal v Karviné Metodický seminář pro výuku hry na EKN (elektronické klávesové nástroje) nazvaný „Nová konfrontace 2012“. Na tomto semináři jsem působil jako člen poroty přehlídky a jako lektor. V průběhu diskuse padla otázka – zda se bude vyučovat hra na EKN i na konzervatořích. Podobné otázky jsem slyšel již dříve, ale odpověď mi nikdo nedal – vždy to byly jen rozpaky. V průběhu tohoto semináře mi v hlavě vykrystalizoval nápad, jak a co učit na konzervatoři, jaká by měl být studijní náplň.

b)      Po návratu jsem kontaktoval p. ředitele plzeňské konzervatoře M. Brejchu a celou myšlenku mu přednesl. K mému údivu celý projekt přijal s tím, že bude nutné jednotlivé předměty v rámci oboru doladit a vytvořit ŠVP. Sestavili jsme tým z řad skladatelů, aranžérů, počítačových odborníků (profesoři J.Bezděk, J.Vyšata, P.Samiec. T.Kuhn) a do konce kalendářního roku 2012 byly vzdělávací plány hotové.

2)      Začátek

a)      V roce 2013 byli přijati první dva studenti, zakoupen první nástroj (workstation YAMAHA) a v suterénu Domu hudby začala výuka. Postupně se dokupovalo další zařízení  - ozvučení, zvuková karta aj.)

b)      Na jaře 2014 jsme uspořádali první koncert s názvem Proměny kláves, který vzbudil velkou pozornost. Mimoto studenti vystoupili i na koncertech ZUŠ Třemošná a Zbiroh, kde byli inspirací pro žáky hry na EKN. Dále vystoupili i na celostátní přehlídce Klávesfest v Prachaticích.

3)      Současnost

a)      V současné době (školní rok 2014/15) studuje tento obor 8 studentů (4 na denním studiu, 4 kombinované - dálkové), do 1. ročníku jsou přijatí další 4 studenti

b)      V tomto školním roce probíhá výuka v budově v Kopeckého sadech, rozšiřuje se vybavení nástroji (další 3 nástroje – Yamaha, Roland, Waldorf), počítačem, softwarovými syntetizéry, sluchátky apod.

4)      Budoucnost

a)      Probíhá výstavba studia v budově v Tylově ulici, kde bude prostorná učebna s možností pořádání koncertů a nahrávání, proběhne další vybavování nástroji

b)      Připravuje se výuka EA (elektroakustické hudby) pro studenty oboru skladba.

 

O studiu všeobecně:

Plzeňská konzervatoř je první a v současné době jediná v ČR, kde tato výuka aktivně probíhá. V tomto školním roce bylo otevřeno podobné oddělení na Konzervatoři v Teplicích, ale dle mých informací tam aktivní výuka neběží. Dále se připravuje otevření hry na EKN na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Proto také máme studenty z celé republiky (České Budějovice, Česká Třebová, Dačice, Sedlčany, Sušice, dále i z Plzně a okolí).

Textová informace na webových stránkách konzervatoře (2012):

Hra na elektronické klávesové nástroje je nový hlavní obor, který je možné studovat na Konzervatoři v Plzni od 1.9.2013.

Naše škola vychází vstříc potřebě základních uměleckých škol, kde „klávesy“ učí většinou vystudovaní klavíristé, kteří se elektronickými klávesovými nástroji ve svém studiu nezabývali, protože v klasickém klavírním studiu není na tento nástroj prostor.

Nový hlavní obor už má zpracované svoje učební osnovy ( ŠVP ). Důraz je v nich kladen nejen na samotnou hru na různé typy elektronických klávesových nástrojů, ale i na spojení těchto nástrojů s počítačem, na ovládnutí nutného softwaru, na základní znalosti o nahrávání zvuku, ozvučení koncertního prostoru a další související záležitosti.

Absolvent tohoto oboru bude tedy nejen zdatným hráčem na tento typ klávesových nástrojů, ale bude vybaven i hlubokými teoretickými znalostmi, které jsou pro tento moderní obor nezbytné.

 

Informace o oboru Hra na EKN

Studium Hry na EKN není jen výukou zručnosti ve hře na klávesy (ta je podmínkou), ale je to komplexní obor pro výuku tvorby elektronické nebo elektroakustické tvorby. Elektronická hudba se stala za poslední roky nedílnou součástí našeho života a to nejen v projektech klasické hudby, samozřejmostí je hudba populární, jazzová, filmová a počítačová. Mimoto, aniž bychom to vnímali, by bez této hudby nebylo televizního vysílání (všechny znělky, jingly, upoutávky na filmy, reklamy jsou tvořeny elektronicky). Absolventi oboru Hra na EKN na konzervatoři budou nejen vysoce kvalifikovanými učiteli na ZUŠ (zatím tato kvalifikace nebyla možná), ale i profesionální hráči na klávesové nástroje ve studiích, orchestrech a dále experti v tvorbě hudby pomocí počítačů a elektronických hudebních nástrojů.

Novinka:

Od září 2015 se otevírá studium předmětu Tvorba EA hudby pro studenty skladby 5. a 6. ročníku. Studium obsahuje přehled o historii a základy tvorby EA hudby, vytváření EA kompozic z konkrétních zvuků, lidských hlasů, zvuků hudebních nástrojů a elektronických zvuků. Studenti v průběhu budou vytvářet kompozice pro reprodukci, hru se živými hudebníky i hru na elektronické klávesové nástroje. Součástí je i výuka v programu Cubase, kde se dají jednotlivé zvukové materiály upravovat a míchat do výsledné podoby.

 

* * * * *


Bulletin SEAH, číslo
25 / 2015

Redakce a vydavatel: Společnost pro elektroakustickou hudbu, Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, Česká republika