BULLETIN  SEAH   28 / 2018

 

vydavatel  Společnost pro elektroakustickou hudbu

  

  
   Vážení členové SEAH, přátelé a kolegové, příznivci elektroakustické hudby,
opětovně připomínáme informaci o zřízení nového internetového kanálu s aktuálními zprávami pro všechny naše členy a další zájemce o elektroakustickou a počítačovou hudbu. Jeho název je „SEAH informace“ s odkazem na internetové adrese  http://seah.info/ . Původní odkaz na internetové adrese  http://www.seah.cz  zůstává zachován.

 

   Internetový portál „SEAH informace“ obsahuje aktuální zprávy, inovovaný adresář členů, nové stanovy SEAH, kompletní text dosud nepřekonaného Kaduchova slovníku elektroakustických skladatelů, programátorů, techniků, muzikologů, hudebních kritiků a publicistů; dále programy všech dosavadních 30ti koncertů SEAH v ČMH a texty všech našich dosavadních 28 bulletinů. Nejdůležitější jsou podrobné informace o základních textech a publikacích našich členů o elektroakustické a počítačové hudbě, doplněných diplomními pracemi studentů, rozhlasovými pořady, koncerty, skladbami apod. Většina textů je uvedena v Hypertextu (umožňuje vlastní úpravy textů) nebo Portable Document Format (PDF).

 

   Naše bulletiny budou i nadále zveřejňovat podrobné výsledky poslední konané soutěže a vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA 2018"; pořádání soutěží Musica Nova je v současné době naší nejvýznamnější činností.

 

   Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU


Rudolf Růžička
, předseda výboru SEAH - ruzickarudolf@gmail.com

Lenka Dohnalová, manažerka SEAH - lenka.dohnalova@divadlo.cz


Adresa SEAH:  
Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3 (Dr.Lenka Dohnalová, Ph.D.); tel.: 222540809, mobil: 603584218

 

* * * * * * * * * *

 

Adresář členů SEAH k 1.8.2018

 

Čestní členové SEAH

Jiří Hanousek  in memoriam

Eduard Herzog  in memoriam

Miroslav Hlaváč  in memoriam

Miroslav Kaduch  in memoriam
Ivana Loudová  in memoriam

Karel Odstrčil  in memoriam

Alois Piňos  in memoriam

Milan Slavický  in memoriam

Wanda Dobrovská  Praha, wanda.dobrovska@rozhlas.cz, 731827157

Lenka Dohnalová  Praha, lenka.dohnalova@divadlo.cz; 603584218

Juraj Ďuriš  Bratislava, Juraj.Duris@rtvs.sk; +421903576769

Miloš Haase  Praha, milos@haase.cz; 602322612

Čestmír Kadlec  Plzeň, tel.603966209  

Pavel Kopecký  Praha, kopecky.4me@tiscali.cz; 721135612

Michal Košut  Brno, kosut@ped.muni.cz, 776176822

Radek Rejšek  Praha, radek.rejsek@rozhlas.cz, rejsek@dltm.cz; 603417932

Rudolf Růžička  Brno, ruzickarudolf@gmail.com; 511112113

Miloš Štědroň  Brno, mil.stedrsen@email.cz, 541247122

Emil Viklický  Praha, emil@viklicky.com; 233379379, 724077079

 

Řádní členové SEAH

Čechová Zdeňka - cechova.zdenka.dr@volny.cz

Čihák Miloš - spiritmusic@seznam.cz

Flašar Martin - martin.flasar@gmail.com; 603925638

Forró Daniel - danfor@r5.dion.ne.jp

Jiráčková Marta - marta.jirackova@seznam.cz; 736782344

Klúčovský Ivan (Michaal Mays) - michaal.mays@volny.cz; 603276245

Lazarov Simo - slazarov@hotmail.com

Machajdík Peter - mango@machajdik.de
Matoušek Lukáš - cameralis@volny cz; 777029518

Matoušek Vlastislav - vlastislav@gmail.com; 732272217

Mikolášek Bohdan - bohdan@mikolasek.cz

Mojžíš Vojtěch - vojtech_mojzis@nm.cz; 603739135

Ospalík Jiří - jiri.ospalik@gmail.com; 739014099

Randula Petr - randula@softconsult.com, 602313675

Rusko Vlado - vlado.rusko@rozhlas.cz; 739539487

Slezák Pavel - pav.slezak@gmail.com, 546242763

Spáčil Eduard - spacil.mms@tiscali.cz, 603418130

Šťastný Jaroslav - graham@jamu.cz

Kollert Jiří - kollert@chello.cz

Jaroslav Krček

Milan Křivohlavý

Ivan Kurz, ivan.kurz@seznam.cz

Zbyněk Matějů, fidlipidli@gmail.com

Ivo Medek, medek@jamu.cz

Mikuláš Piňos, mikpinos@volny.cz

Kateřina Piňosová, k.ruzickova@volny.cz; hudbaba@centrum.cz
Miroslav Pudlák,
mpudlak@seznam.cz
Tomáš Šenkyřík
, tom_senk@hotmail.com, tomas@tomassenkyrik.com 
Vít Zouhar,
vit.zouhar@upol.cz

 

 Pokud došlo u našich členů ke změně telefonního čísla nebo adresy elektronické pošty nebo k jakémukoliv chybnému uvedení dat, dejte nám vědět.

 

************************

 

   Připomínáme významná letošní životní jubilea našich členů:


75 let: J.Kollert, L.Matoušek,  70 let: M.Haase, V.Matoušek, B.Mikolášek, E.Viklický,  60 let: D.Forró, Z.Matějů,

110 let uplynulo od narození zakladatelské osobnosti naší elektroakustické hudby Miloslava Kabeláče
90 let
 by se letos dožili  M.Ištvan, V.Lébl ,  80 let čestný člen Miroslav Kaduch


* * * * * * *
* * * * * * * * * * * *

   Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2017". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální výsledný protokol včetně přidružené soutěže České ucho:

                   

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

in cooperation with

Czech Music Council / Arts Institute, Academy of Arts

supported by

Ministry of Culture CR, Municipality of Prague

 

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA 2017

Jury

Rainer Bürck, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký, Michal Košut, Peter Nelson, Rudolf Růžička

83 pieces were considered from 28 countries

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)

 

First Prize

Fred Szymanski (USA) Scree

 

Honorary Mentions

Gilles Gobeil (Canada) Sous l´ecorce pierres-promenade

Robert Normandeau (Canada) Tunnel Azur

 

Other Finalists 

Anette van de Gorne (Belge) Haiku: Printemps
Clara Maida
(France) Ipso Lotto

 

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

 

First Prize

Hiromi Watanabe (Japan) Anamnese

 

Honorary Mentions

James O´Callaghan (Canada/France) Xeno

 

Other Finalists

Dennis Reyes (Filipino) Agnus Dei

Przemyslaw Scheller (Poland) Winter

 

Special Award for Czech Composition

Slavomír Hořínka  Rány zářící

 

Czech Ear/České ucho

Special award for children and young non-professional students (special protocol)

Lenka Dohnalová, director of the competition            Rudolf Růžička, chairman of jury

MUSICA NOVA 2017 / SEAH, Czech Republic

Prague, November 12, 2017

 

 

************************************

Arts and Theatre Institute

in cooperation with

Society for Electroacoustic Music of Czech RepublicInstitute for Modern Music

supported by

Ministry of Culture CR

FINAL PROTOCOL of competition Czech Ear

Competition in sound creations for young amateur authors (under 20 years old)

Jury:

Rainer Bürck (D), Lenka Dohnalová (ČR), Juraj Ďuriš (SR), Pavel Kopecký (ČR), 
Michal Košut (ČR), Peter Nelson (GB), Rudolf Růžička (ČR)

13 pieces were considered

Category under 14 years old

First Prize
Jiří Petříček (13 years) for composition SPACE VACUUM:

Second Prize
Jan Stejskal (12 years) for composition PLANET X - ATMOSPHERE:

Third Prize
David Princ (11 years) for composition HOUR OF JOYING:

Category over 14 years old

First Prize
Dan Smejkal (19 years) for composition ANUNNAKI:

Second Prize
Jakub Svoboda (14 years) for composition EXTRATERRESTRIAL:

The competition Czech Ear was held within the competition Musica Nova 2017.

Lenka Dohnalová, manager of the competition      Rainer Bürck, chairman of jury

Prague, Czech Republic, November 12th, 2017

**********************

KONCERT VÍTĚZŮ soutěže Musica Nova 2017 s účastí oceněných se konal 8.12.2017 od 19:30 v divadle ALFRED VE DVOŘE


************************************************

 

   Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž MUSICA NOVA 2018. Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli za snížený poplatek oproti zahraničním autorům zúčastnit především naši členové (podmínky jsou také zveřejněny na internetových stránkách soutěže http://musicanova.seah.cz/).

 

Pravidla mezinárodní skladatelské soutěže elektroakustické hudby MUSICA NOVA 2018

1.     Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2.     Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2015.

3.     Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou (dále EA)/sonic art kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4.     Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici /sonic art nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5.     Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6.     Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7.     Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8.     Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu, z.s. jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9.     Autor zašle do 31. října 2018 na adresu: Lenka Dohnalová - Institut umění, Celetná 17, 110 00 Praha 1

1.     soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD; k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD, skladby lze poskytnout v elektronické formě.

2.     místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)

3.     datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora

4.     lze se zaregistrovat elektronicky a nahrát skladbu (ve formátu MP3) na FTP server pro lepší přípravu poroty; skladba bude přístupná pouze Vám a porotě

10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 250 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na PayPal účet (paypal@seah.cz) nebo na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, č.ú. 14045349 kód banky 0800, Česká spořitelna, Sladkovského nám. 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.

11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s bezplatným uvedením skladby v rozhlasovém vysílání na veřejných koncertech, streamingu na webových stránkách soutěže. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní cena českému skladateli.

14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 30.11.2018.

16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2018 v Praze.

17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem a zaslány do EBU; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

18. Kontakt: Lenka Dohnaloválenka.dohnalova@divadlo.cz; mobil: 603 584 218

   

**********************

   Pro informaci zahraničních členů SEAH a zájemců o účast v soutěži uvádíme propozice v angličtině:

 

Propositions for International Electro-Acoustic Composition Competition MUSICA NOVA 2018

1.     The competition MUSICA NOVA was for the first time realized in 1969.

2.     Composers are invited to submit their works of electro-acoustic music (EAM) created after 1st January 2015. We place emphasis on the inner meaningfulness of the composition.

3.     Category A is open to compositions of autonomous art EAM or only one independent movement.

4.     Category B is open to compositions of autonomous art EAM, or only one independent movement, for acoustic instrument/voice/ensemble and electronic media (it have to include live performing part). Send a complete version of the composition, please, not only EA part. Incomplete compositions will be excluded.

5.     Each composer may submit only one entry to each category in duration of no longer than 20 minutes, and the work may not have been awarded a prize in another competition, nor been submitted to previous MUSICA NOVA competitions.

6.     Competition entries in both categories must be submitted with the name of the composer specified.

7.     Members of the jury cannot take part in the competition.

8.     The jury of the competition shall be appointed by the leadership of the Society for Electro-acoustic Music and composed of leading composers of electro-acoustic compositions, musicologists, critics, and recording engineers specializing in the electro-acoustic music field.

9.     All materials should be received (uploaded) to the November 5th 2018: 
Lenka Dohnalová - Arts and Theatre Institute, Celetná 17, 110 00 PRAHA 1, Czech Republic

1.     Entries into category A and B, recorded on a sophisticated technical level and in stereo /or format 5.1/ must be submitted in the medium of CD or DVD, and indexed by absolute time

2.     Entries into categories A and B shall be accompanied by a score (if necessary), technical and artistic description, name of studio where work was produced, their durata, graphs, etc., to be judged by the jury

3.     Entries into categories A and B shall be accompanied by a brief artist statement, short biography, nationality, address, telephone number, fax, and e-mail (attached form), see attached form

4.     N.B: You can register electronically on musicanova.seah.cz and upload your composition (in MP3 format) on the FTP server for better preparation working of jury. Your composition will be accessible only for you and jury.

10.  The entry fee for each composition is 35 € (or equivalent). If you register electronically, you can pay on-line via paypal (paypal@seah.cz) or Way of payment: IBAN: CZ48 0800 0000 0000 1404 5349, BIC: GIBACZPX, address of the bank: Ceska sporitelna, a.s., Sladkovského 4, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Please, hold the distinction of address postal for sending CD (Lenka Dohnalová - Arts and Theatre Institute, Celetná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic) and address official that could be write on the bank order or checks /SEAH, Jeronýmova 7, 130 00 Prague 3/. If your transfer charges would be to expensive, write to: 
lenka.dohnalova@divadlo.cz, please.

11.  The audio recordings entered in the competition shall not be returned to the composers and shall remain in the Society for Electro-acoustic Music archives.

12.  By entering his/her work in the competition, the composer consents to public for free performances of his/her work in concerts and/or radio broadcasting/EBU linked to the Musica nova brand and streaming on the web site of Musica nova competition.

13.  Prizes shall be awarded for the winning entries after the jury has announced its verdict, which cannot be appealed. The jury can decide to either combine, divide or not award some of the prizes.

14.  Prizes in Categories A and B include: First Prizes, Honorable Mentions and Special Prizes for Czech composers.

15.  All entrants shall be notified of the verdict by the jury on the awarding of prizes and honorable mentions by 30 November 2018.

16.  Awarded compositions will be presented during the Concert of laureats in December 2018 in Prague.


INFORMATION:

Official address of the organiser: Society for Electroacoustic Music, Jeronýmova 7, 130 00 PRAGUE 3, Czech Republic

Director of the competition: Lenka Dohnalová, Ph.D. - tel. +420 603 584 218, tel&fax +420 222 540 809, lenka.dohnalova


***********************

    Celý zvukový a písemný archiv SEAH včetně zvukových nahrávek ze soutěží Musica Nova je trvale umístěn v Hudebně historickém oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, který spravuje kurátorka sbírek Českého muzea hudby, vedoucí hudebně historického oddělení PhDr Markéta Kabelková PhD, e-mail: marketa_kabelkova@nm.cz , tel. 257257739 ; archiv je k dispozici našim členům i dalším zájemcům o poslech a studium

**********************************


     V rámci pražského festivalu Dny soudobé hudby byla 28. listopadu 2017 v Galerii HAMU provedena skladba Pavla Kopeckého „Zrcadlové bludiště“ pro klarinet, klavír a elektroakustický zvuk v interpretaci Karla Dohnala a Martina Levického

    Na festivalu FORFEST Kroměříž zazněla 21. června 2018 premiéra skladby „Ritorni“ pro trio a elektroakustický zvuk Pavla Kopeckého v provedení dechového tria APERTO: Barbora Šteflová - flétna, Jan Charfreitag - klarinet a Pavel Horák - fagot; elektroakustickou hudbu realizoval Jiří Pejcha

     Skladbu Rudolfa Růžičky „Aranea“ pro saxofon s doprovodem elektroakustické hudby provedla na svém doktorandském koncertu Věra Kestřánková 2. června 2018 v sále Martinů HAMU

*******************************************


     Na závěr letošního Bulletinu SEAH připomene náš člen Lukáš Matoušek loňské úmrtí čestné členky SEAH in memoriam Ivany Loudové. Článek původně vyšel ve zkrácené formě v časopise „
autor in“ čís. 3/2017, str. 59, jehož vydavatelem je Ochranný svaz autorský.


Lukáš Matoušek:
  Osobní vzpomínka na Ivanu Loudovou

         Na konci července jsme si připomenuli, že to je již rok, kdy nás navždy opustila báječná skladatelka a dobrá kamarádka Ivana Loudová.

S Ivankou, jak jsme ji všichni nazývali, jsem se znal a přátelil od poloviny 60. let, kdy jsme oba ještě studovali. Její touha poznávat mi byla velmi sympatická a její energie, se kterou se do všeho doslova vrhala, byla nezadržitelná. A právě od druhé poloviny 60. let k nám za „železnou oponu“ začaly pronikat novinky soudobé hudby ze Západu. Ivanku jsme mohli potkávat na přednáškách Vladimíra Lébla a Eduarda Herzoga v Divadle hudby, na nedělních matiné Peškovy komorní Harmonie v Divadle Na Zábradlí, na koncertech Novákova kvarteta, souboru Musica Viva Pragensis a podobně. V té době Ivanka také zorganizovala šestičlennou skupinu mladých skladatelů při tehdejším Svazu skladatelů, která ovšem neměla dlouhé trvání, protože v návaznosti na okupaci v roce 1968 byl na počátku normalizace v roce 1969 Svaz skladatelů a s ním i tato skupina mladých zrušen. Do nově vytvořeného Svazu skladatelů již nikdo z nás nebyl přijat.

         V letech 1967-69 Ivanka navštěvovala dvouletý kurz elektronické a konkrétní hudby, který zorganizoval Miloslav Kabeláč s Eduardem Herzogem a Vladimírem Léblem. Její nápady tam byly pro mnohé z nás velmi inspirativní. Nezapomenutelná byla i její drobná kompoziční cvičení, která jsme v rámci tohoto kurzu realizovali přímo v průběhu setkávání, nebo v tehdejším studiu pro elektroakustickou hudbu v plzeňském rozhlase. Odtud pramení její celoživotní zájem o tvorbu i v této oblasti. V té době nás některé mladé skladatele přijali z iniciativy Miloslava Kabeláče a Eduarda Herzoga do Umělecké besedy. Zde se konaly zajímavé přednášky nejen hudebníků, ale i výtvarníků a literátů. S Ivankou jsme často mluvili o tom, jak nás tato setkání naplňovala novým poznáním. Ovšem ani tato setkání dlouho netrvala, v roce 1972 byla Umělecká beseda zrušena. V té době jsme s Ivankou jezdili za poznáním soudobé světové hudby na mezinárodní hudební festival Warszawska jesień.

         Po roce 1989 se konečně v nově získané svobodě mohla znovu rozvinout veškerá normalizací přerušená činnost. Ivanka byla aktivní hned od roku 1990 ve znovuobnovené Umělecké besedě i v nově vzniklém sdružení Ateliér 90. S velkou energií pomáhala realizovat každý nápad, o kterém jsme začali uvažovat v Umělecké besedě. A její iniciativa se začala projevovat i na Hudební fakultě AMU, kde se oddaně a nad míru svého úvazku věnovala svým studentům. Založila zde i Studio Nové hudby, kde každý týden seznamovala zájemce s tvorbou soudobých skladatelů našich i zahraničních. V rámci tohoto Studia organizovala na HAMU i koncerty, kdy zadávala nové skladby k nastudování mladým interpretům, a tím zcela přirozeně rozvíjela jejich pochopení pro soudobou hudbu. Velmi iniciativní byla i v posledních letech, v době své nemoci, kdy své poslání vzdělávat mladou generaci nejen skladatelů považovala za svoji prioritní povinnost.

         Od 90. let jsem s Ivankou pracoval v OSA v Komisi pro otázky tvorby. Její smysl pro spravedlnost by měl být příkladný všem, kteří se snažili a snaží obohacovat na úkor ostatních zastupovaných. Její činnost v této komisi byla navíc podložena obrovskou znalostí nejen české soudobé tvorby.

         Závěrem bych rád připomenul i to, že Ivanka byla za celou dobu více než poloviny století, kdy jsem ji znal, pozitivní, optimistická a přátelská. Nenechala se nikdy strhnout k jakékoli spolupráci s totalitní mocí ani v době nejtvrdší normalizace, kdy nepatřila u nás mezi oficiálně provozované skladatele. Bude nám všem, kteří jsme ji znali velmi chybět a věřím, že ve vzpomínkách a ve své hudbě bude i nadále s námi.

**********************************

Bulletin SEAH, číslo
28 / 2018

Redakce a vydavatel: Společnost pro elektroakustickou hudbu

internetové adresy: http://seah.info/ a http://www.seah.cz