BULLETIN  SEAH  3/1996

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno
Radlická 99, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov, tel . 02-537374

 
    Vážení a milí přátelé, členové SEAH,

    vydáním třetího čísla našeho "BULLETINU SEAH" docházíme již k určité tradici ve tvaru našeho časopisu. V úvodu to budou opět nejdůležitější sdělení všem členům.
    První zprávou bude nejméně populární opatření. Vzhledem k nárůstu poštovného a jeho opětovně plánovanému zvýšení v blízké době rozhodlo vedení SEAH od letošního roku zvýšit členský příspěvek na 150 Kč. Stále je to oproti jiným obdobným organizacím jeden z nejnižších poplatků. Všichni členové již dostali složenku na zaplacení členského příspěvku. Těm, od kterých jsme dosud příspěvek neobdrželi, přikládáme k tomuto bulletinu složenku.
    Ve snaze o podrobnější a celistvější informovanost našich členů i veřejnosti, ve které je neobyčejný zájem o náš bulletin, uvádíme opět aktualizovaný seznam našich členů i se samostatnou přílohou přátel SEAH, opětovně uvádíme výsledky poslední soutěže "MUSICA NOVA '95" a vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA '96" i aktivity vedení SEAH a našich členů.
    Pro úplnost všech těchto a dalších informací proto opětovně jako v minulých vydáních našeho bulletinu žádáme všechny naše členy, aby nám zaslali svoje vlastní aktivity v oblasti elektroakustické a computerové hudby, zejména v současnosti, včetně budoucích plánů. Tyto informace chceme zveřejňovat a prezentovat tak činnost SEAH u nás i v zahraničí. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové a televizní vysílání, zvukové archivy i pro vydávání propagačních materiálů včetně CD, pro zahraniční přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich překladů pro naše i zahraniční publikace, zařazování na přednášky, konference, semináře u nás i v zahraničí, vytváření adresářů, slovníků atd. Opakujeme požadovaná data: podrobný soupis, popis a doplňování údajů o nově zkomponovaných skladbách, soupis knih, článků, textů, přednášek (i nepublikovaných), úvodní slovo ke koncertům, soupis rozhlasových, televizních aj. relací a dále pak o realizační podíl na zvukově technickém vzniku skladeb, relací a doprovodů k filmové, televizní a video tvorbě apod.

    Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU:
    Ing.Karel Odstrčil, Mgr.Rudolf Růžička

    Praha - Brno, dne 15.dubna 1996.
 
 

 

        Dne 2.dubna 1995 navždy opustil naše řady náš zakládající člen dr.Oldřich Pukl. Je příznačné pro jeho význam v naší elektroakustické hudbě, že jednou z jeho posledních prací byla recenze v Hudební vědě (čís. 3/1995, roč. XXXII, str. 327), která vysoce hodnotila první vydání osobního slovníku skladatelů, programátorů, techniků, hudebních vědců, kritiků a publicistů "Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994" od našeho kolegy Miroslava Kaducha. 

ZA OLDŘICHEM PUKLEM

     Společenský přínos tvůrčího ducha je determinován ne zcela vyzpytatelnou kvalitou jedincovy životní cesty. Jeho genetickým kódem, noetickou akumulací, psychofyziologickou dispozicí, optimistickým zaujetím či houževnatou vytrvalostí. Muzikolog PhDr. Oldřich Pukl, CSc. , plně vstřebával tyto vlastnosti a významové faktory. Byl poučeným vědcem, profesionálně uvědomělým folklóristou, objektivním recenzentem, publicistou a odpovědným popularizátorem hudby, přispívajícím fundovanými články do nejrůznějších periodik a sborníků odborného i všeobecnějšího zaměření.

     Vedle rodného ostravského regionu byl Oldřich Pukl bytostně spjat s Brnem, Olomoucí a Prahou. Někdejší Ústav pro hudební vědu ČSAV v Praze (1964/71) a posléze Ústav teorie a dějin umění mu vytvořili výtečné pracovní zázemí s hlavní oborovou specializací zaměřenou na analytické postižení stylové problematiky Nové hudby. Jako člen Společnosti pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno rozšiřoval své plodné zájmy i na tvůrčí oblast elektroakustického a computerového hudebního umění pozoruhodné estetické působivosti. Záslužným Puklovým činem bylo napsání padesáti charakteristických hesel o českých skladatelích publikovaných v "New Grove Dictionary of Music and Musicians". Úctyhodný badatelský odkaz skromného vědce rozsáhlé erudice byl takřka na sklonku jeho života graduován kriticky výběrovým členstvím v "The Academy of Sciences" se sídlem v New Yorku. Puklovo celoživotní muzikologické dílo zůstává výrazným zdrojem poznání nepřetržitých hodnot moderního avantgardního hudebního umění.

     PhDr. Miroslav Kaduch, CSc.
 

Čest jeho památce !

Adresář členů SEAH k 1.4.1996

Čestní členové SEAH
Jiří Hanousek A.Bebel Str. 7, D-63486 Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/06181/76782
Eduard Herzog, dr. Ostrovní 22, 110 00 Praha 1, tel.02/24911012

Řádní členové SEAH
Rafael Brom Kloboukova 2203, 143 60 Praha 4
Daniel Brožák Leustetten 17, D-83416 Saaldorf, BRD, tel.0049/8682/7299
Taťána Bublíková, mgr. Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel.02/4014083
Karel Cón, mgr. Kamenná čtvrť 20, 620 00 Brno
Wanda Dobrovská, dr. Laudova 1018, 163 00 Praha 6, tel.02/3011589
Jiří Dohnal, ing. VU 6483, 250 02 Stará Boleslav
Lenka Dohnalová, dr. Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.02/2328824
Jarmila Doubravová, dr. Počernická 82, 108 00 Praha 10
Aleš Dvořák, dr. Uralská 3, 160 00 Praha 6, tel.02/3124409
Juraj Ďuriš, ing. Experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1,
812 90 Bratislava, SR, tel.07/492389
Ladislav Firsov Svojšovická 2876/32, 140 00 Praha 4, tel.02/766276
Daniel Forró, mgr. Luční 40, 316 00 Brno, tel.05/41218484
Jozef Gahér, dr. Solivarská 4, 821 03 Bratislava, SR, tel.07/233955
Miloš Haase, ing.arch. Aubrechtové 3100, 106 00 Praha 10, tel.02/753157
Miroslav Hlaváč, ing. Zelenečská 26, 194 00 Praha 9, tel.02/8641185
Marta Jiráčková Ve Střešovičkách 45, 169 00 Praha 6, tel.02/353425
Jan Jirásek, mgr. Kytínská 1188, 102 00 Praha 10, tel.02/7863588
Čestmír Kadlec, ing. Český rozhlas, Nám.Míru 10, 320 70 Plzeň, tel.019/273240
Miroslav Kaduch, dr. L.Podéště 1886, 708 00 Ostrava-Poruba
Afrodita Katmeridu, mgr. ul.Ruse, bl.350 A, ap.14, Sofia 1309, Bulgaria
Petr Klán, dr. Herčíkova 11, 620 00 Brno
Ivan Klúčovský, ing. Kamínky 15, 603 00 Brno, tel.05/339272
Jaroslav Kolda Valtická 38, 691 41 Postorná
Pavel Kopecký Střížkovská 80, 180 00 Praha 8, tel.02/6835357
Michal Košut, doc.mgr. Třískalova 10, 638 00 Brno, tel.05/45222325
Jaroslav Krček Nad Bertramkou 4, 150 00 Praha 5
Václav Kučera, prof.dr.CSc. Jižní II 778, 141 00 Praha 4
Ivan Kurz, doc.mgr. Drtinova 26, 150 00 Praha 5, tel.02/551401
Ivana Loudová, mgr. Aubrechtové 3100, 106 00 Praha 10, tel.02/753157
Zdeněk Lukáš Murmaňská 13, 100 00 Praha 10, tel.02/743294
Zbyněk Matějů, mgr. Kloboukova 2163, 149 00 Praha 4, tel.02/7932533
Vlastislav Matoušek Jagellonská 21, 130 00 Praha 3, tel.02/6270163
Jan Málek Francouzská 26/148, 120 00 Praha 2
Ivo Medek, mgr.ing. Sirotkova 67, 616 00 Brno, tel.05/749840
Bohdan Mikolášek Milchbuckstr.57, 8052 Zürich, Schweiz, tel.0041/1/3611146
Vojtěch Mojžíš, dr.mgr. Pod vlastním krovem 23, 182 00 Praha 8, tel.02/821424
Lubomír Müller, dr. U dálnice 157, 664 81 Ostrovačice
Karel Odstrčil, ing. Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel.02/4014083
Otakar Olšaník Kosmákova 30, 615 00 Brno, tel/fax 05/538894
Arnošt Parsch, doc.mgr. Jiráskova 613, 664 01 Bílovice n.Svit., tel.05/592414
Petr Pařízek Luční 40, 616 00 Brno, tel.05/308218
Alois Piňos, prof.ing. Borodinova 12, 623 00 Brno, tel.05/382301
Petr Randula, ing. Dělnická 45, 170 00 Praha 7, tel.02/803011
Radek Rejšek, mgr. Badeniho 5, 160 00 Praha 6, tel.02/325219
Rudolf Růžička, mgr. Šeříková 32, 637 00 Brno, tel.05/41220174
Václav Rysl Valentova 1729, 140 00 Praha 4, tel.02/7924551
Milan Slavický, dr.CSc. Lukešova 39, 142 00 Praha 4, tel.02/4714589
Eduard Spáčil, mgr. Spořická 315/20, 184 00 Dolní Chabry, tel.02/8544908
Václav Syrový, doc.ing.CSc. U smaltovny 20F, 170 00 Praha 7, tel.02/800080
Miloš Štědroň, prof.dr.CSc. Marešova 10, 602 00 Brno, tel.05/787571
Emil Viklický, mgr. Letohradská 36, 170 00 Praha 7, tel.02/378051
Ivo Vítek, ing. Chmelová 2812/5, 106 00 Praha 10, tel.02/751030
Libor Zajíček, mgr. Běhounkova 2306, 155 00 Praha 5, tel.02/5617689
Tomáš Zikmund Novodvorská 1497, 140 00 Praha 4, tel.02/4711030
Vít Zouhar, mgr. Kvapilova 3, 616 00 Brno, tel.02/759659

Přátelé SEAH
Jan Adamus Na Rokytce 285, 251 00 Říčany
Bohuslav Beneš Korunní 108, 100 00 Praha 10
Ivan Bierhanzl Společnost pro současnou hudbu,Terronská 64/878, 160 00 Praha 6
Petr Daňek Sekretariát Pražského jara, Helichova 5, 118 00 Praha 1
Miroslav Drozd, Ing. NČHF, Besední 3, 118 00 Praha 1
Dagmar Henžlíková, dr. Letohradská 56, 170 00 Praha 7
Káťa Kabeláčová, dr. Písecká 20, 130 00 Praha 3
Marek Kopelent, prof. Na březince 22, 150 00 Praha 5
Antonín Matzner Zemědělská 8, 160 00 Praha 6
Alena Pešlová Strakonická 15, 150 00 Praha 5-Smíchov
Miroslav Pudlák, dr. HIS, Besední 3, 118 00 Praha 1
Dobroslav Zeman, JUDr. Zbojnická 1, 301 12 Plzeň

Opětovně Vás žádáme, pokud došlo u některého z našich členů ke změně adresy, titulů nebo telefonního čísla, příp. k chybnému uvedení v tomto bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat.
 

V tomto roce se dožívají významných životních jubilejí oba čestní členové naší SEAH:
Jiří Hanousek ( * 6. 5. 1926 ) a dr. Eduard Herzog ( * 8. 6. 1916 )
Jménem všech našich členů jim přejeme hodně zdraví a životní pohody do dalších let a těšíme se na ještě dlouholetou spolupráci s nimi.
 

    Na podzim loňského roku proběhla již čtvrtá mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA ’95". Přetiskujeme pro informaci výsledný protokol:

Society for Electroacoustic Music
Foundation Czech Music Fund
Final protocol
International competition for the best electroacoustic composition
MUSICA NOVA ’95
JURY: Dr.Wanda Dobrovská, Ing.Juraj Ďuriš, Dr.Eduard Herzog, Ing.Čestmír Kadlec, Dr.Miroslav Kaduch, Ing.Karel Odstrčil,
Prof.Alois Piňos, Mgr.Rudolf Růžička

65 pieces in category "A" and 12 pieces in category "B" were considered from 24 countries

    Category "A" (compositions of autonomous artificial electroacoustic music)
Grand prize ( 15.000,- Kč )   Jean-Claude Risset (France): Invisible Irene
Main prize ( 7.000,- Kč )   Robert Normandeau (Canada): Spleen
Special prize ( 3.000,- Kč )   Howard J.Frederics (USA): The Raven´s Kiss
Special prize ( 3.000,- Kč )   Adolfo Núnez (Spain): Jurel
Honourable mention   Marc Ainger (USA): Dreaming Hills
Honourable mention   Vít Zouhar (ČR): Wide Crossing

    Category "B" (multimedia projects using electroacoustic music)
Grand prize ( 15.000,- Kč )  Joran Rudi (Norway): When Timbre Comes Apart
Main prize ( 7.000,- Kč )   Maurizio Squillante (Italy): A spasso nel parco di Cosimo

Decision of the jury is final

Karel Odstrčil              Rudolf Růžička
chairman of the competition    chairman of the jury

MUSICA NOVA ’95
Radlická 99, 150 00  Praha 5 - Smíchov CZECH REPUBLIC

Praha - Prague, October 22, 1995

      Společnost elektroakustické hudby a Nadace Český hudební fond uspořádaly dne 30. listopadu 1995 v Janáčkově síni v Praze slavnostní koncert z vítězných děl Mezinárodní soutěže elektroakustických skladeb "MUSICA NOVA ´95" spojený s předáním cen a čestných uznání.

    Vítězné skladby soutěže "MUSICA NOVA '95", doplněné dalšími úspěšnými skladbami ze soutěže, byly s odborným komentářem předsedy soutěžní poroty Rudolfa Růžičky vysílány Českým rozhlasem na 3.programu (stanice "Vltava") ve dnech 1., 8. a 15. března 1996 vždy od 1:15 hod. Ze soutěžních skladeb členů naší SEAH byly v těchto pořadech uvedeny elektroakustické kompozice A.Katmeridu (Fantastico), M.Košuta, (Vzdálené vrcholky hor), J.Málka (Pastorale interrota), V.Matouška (Tvary ticha) a V.Zouhara (Wide Crossing).
 

    Pro rok 1996 vyhlásila SEAH další, již jubilejní pátou skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA '96". Pro informaci uvádíme zde úplná pravidla, aby se mohli soutěže zúčastnit především členové naší Společnosti :

Společnost pro elektroakustickou hudbu
a Nadace Český hudební fondvyhlašují
mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž
MUSICA NOVA '96

    1. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.1994.
    2. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její část o trvání maximálně 20 minut.
    3. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor umělecky ztvárněné audiovizuální dílo, integrující elektroakustickou hudbu a optická média (multivize, computerová grafika a animace, audiovizuální pořad, scénická produkce apod.) o trvání maximálně 30 minut.
    4. Každý autor může do každé kategorie přihlásit jen jedno dílo, dosud neoceněné v jiných soutěžích.
    5. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.
    6. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.
    7. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

    8. Autor zašle do 1.10.1996 na adresu:
Společnost pro elektroakustickou hudbu
MUSICA NOVA '96
Radlická 99 150 00 PRAHA 5 - Smíchov Česká republika
    I. do kategorie "A" soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DAT-kazetě ve stereofonním záznamu s lokalizací indexovým číslem nebo časovým údajem (absolute time)
    II. do kategorie "B" soutěžní dílo nahrané ve vysoké technické kvalitě na videokazetě ve formátu VHS-PAL ve standardní rychlosti se zvukem nahraným v příčných stopách (Hi-Fi sound)
    III. do kategorie "A i "B" orientační projekt soutěžního díla pro posouzení soutěžní porotou (partituru, umělecký nebo technický realizační popis, scénický návrh, graf apod.), místo vzniku díla a stručný životopis.

    9. Do soutěže zaslané zvukové a obrazové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.
    10. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením díla v rozhlasovém a televizním vysílání a na veřejných koncertech; autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.
    11. Ceny budou uděleny vítězným skladbám po rozhodnutí soutěžní poroty, proti jejímuž verdiktu není odvolání; porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

    12. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny ve výši:
velká cena: 15.000 Kč, hlavní cena: 10.000 Kč, dále budou uděleny zvláštní ceny a čestná uznání.

    13. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem do soutěže přihlášeným autorům do 1.11.1996.
    14. Ceny a čestná uznání budou předány autorům během slavnostního koncertu v prosinci 1996 v Praze.
    15. V soutěži oceněné skladby budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem a televizí.

    Jury soutěže "MUSICA NOVA ´95" se ke své porotní práci sejde ve dnech 18. až 20. října 1996 v prostorách SEAH na Radlické. Předání cen a provedení vítězných skladeb se uskuteční na slavnostním koncertě dne 19. prosince v Janáčkově síni, který bude spojen s křestem reprezentativního kompaktního disku SEAH a s vánočním pohoštěním.
 

    Plánovaný provoz Elektroakustického a computerového studia Společnosti Nové Hudby v Písku se projevil jako nerealizovatelný v původním záměru (vznik skladeb členů SEAH v tomto studiu formou grantů Nadace Českého hudebního fondu).
 

    Vedení SEAH navrhlo realizaci elektroakustických skladeb našich členů v Audiostudiu Českého rozhlasu v Praze v Karlíně pro rok 1996:

Aleš Dvořák:
"Záznam o stavu světa", trvání 10 min., 18 frekvencí, 2 natáčecí
Marta Jiráčková:
"Dámský gambit", 2 instrumentalisté, trvání 9 min., 14 frekvencí, 3 natáčecí
Pavel Kopecký:
"Reverîe", trvání 12 min., 15 frekvencí, 2 natáčecí
Michal Košut:
"Koncert" pro housle a elektroakustický doprovod (1 interpret) - trvání: 12 min., 15 frekvencí, 2 natáčecí
Zbyněk Matějů:
"Mechanika nebeského ticha", 1 instrumentalista, trvání 10 min., 13 frekvencí, 1 natáčecí
Vlastislav Matoušek:
"Osmá cesta", EA opera, libreto Jan Burian, námět Stanislav Lem, trvání 40 min., 20 frekvencí
Ivo Medek:
"Postludio" pro elektronické housle, bicí, zpěv a elektroakustické zvuky (3 interpreti) - trvání: 9 min., 15 frekvencí, 3 natáčecí
Karel Odstrčil:
"Futurum", elektroakustická kompozice s využitím živé improvizace, trvání 12 min., 16 frekvencí, 3 natáčecí
Alois Piňos:
"Speciality" - cyklus miniatur s 1 dechovým nástrojem (saxofon), elektroakustickou hudbou a počítačem (1 interpret) - trvání: 9 min., 14 frekvencí, 2 natáčecí
Radek Rejšek:
"Mofety", trvání 6 min., 10 frekvencí, 2 natáčecí
Rudolf Růžička:
"Tamburo" pro bicí nástroje a elektroakustické zvuky (1 interpret) - trvání: 12 min., 20 frekvencí, 2 natáčecí
Emil Viklický:
"Gomel", EAH s využitím smyčcového kvarteta, trvání 8 min., 12 frekvencí, 2 natáčecí
"Honička v bludišti" I, trvání 12 min., 18 frekvencí, 3 natáčecí
Vít Zouhar:
"Il ritorno della tortorella" ("Návrat hrdličky á A.Vivaldi") pro staré nástroje (viola da gamba, traverso, loutna), hlasy (count-tenor, soprán) a elektroakustické zvuky - (4 interpreti) - trvání: cca 25 min., 30 frekvencí, 5 natáčecích

    Realizace autonomních elektroakustických skladeb v Audiostudiu Českého rozhlasu v Praze se řeší. Prozatím byla nabídnuto vytvoření tří elektroakustických skladeb našim členům A.Dvořákovi, K.Odstrčilovi a L.Zajíčkovi.
Vedení SEAH jedná spolu s redaktorem Radkem Rejškem o možnostech vzniku dalších elektroakustických děl .
 

    Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu získalo od Nadace Český hudební fond grant ve výši 20.000 Kč na umožnění vydání reprezentativního propagačního kompaktního disku s nahrávkami elektroakustické a computerové hudby svých členů, kteří jsou občany České republiky. Každý autor, který dodá vysoce kvalitní nahrávku své skladby a uhradí příspěvek na realizaci vydání disku ve výši 1.000 Kč, získá 40 kusů neprodejných propagačních kompaktních disků vydaných SEAH.

    Předběžný seznam skladeb, vybraných pro reprezentativní propagační kompaktní disk SEAH, jehož křest je plánován na 19. prosince 1996 v Janáčkově síni:
Pavel Kopecký: Zátiší s pierotem (10:15)
Michal Košut: Kometa (7:24)
Vlastislav Matoušek: 5 minut před (5:00)
Alois Piňos: Advent (8:20)
Karel Odstrčil: Průlet vesmírných částic (10:20)
Radejk Rejšek: Stomatologická minirapsodie (6:10)
Rudolf Růžička: Saxophantasy (7:05)
Eduard Spáčil: DG 304 (8:50)
Emil Viklický: Ignác zmítán vášněmi (7:47)
Vlastislav Matoušek: 5 minut před (5:00)
 

    SEAH organizuje nebo se podílí na realizaci koncertů s elektroakustickými a computerovými skladbami našich členů:

    V rámci Klubového festivalu soudobé experimentální tvorby - 1. ročník - VIOLA Praha - ve čtvrtek 31. srpna 1995 - 20 hod., ve středu 6. září 1995 - 20 hod. byly v rámci koncertů elektroakustické a computerové hudby provedeny následující skladby našich členů

Bohdan Mikolášek: Žalm II.
Vlastislav Matoušek: Ze střechy světa
Vít Zouhar: Wide Crossing
Alois Piňos: Genese
Afrodita Katmeridu: Vivat Musica Bohemica
Milan Slavický: Adventus
Pavel Kopecký: Zátiší s Pierotem
Rudolf Růžička: Saxophantasy
Radek Rejšek: Stomatologická minirapsodie
Michal Košut: Kometa
Daniel Brožák: Zvěřinec aneb Lýdie
Daniel Forró: Virtuální hudba 01/95
Rudolf Růžička: Aves
Karel Odstrčil: Agatha Christie
Karel Odstrčil: Den v Kabinetu voskových figur neboli Fór
Emil Viklický: Ignác hraje stupnici
Emil Viklický: Ignác v Koridoru

    V rámci "Festivalu elektroakustickej a computerovej hudby" (FEM 95), který se konal ve dnech 26. - 29. října 1995 v Bratislavě a byl věnován 30. výročí vzniku Experimentálního studia Slovenského rozhlasu, se uskutečnil seminář na téma "30 rokov Českej a Slovenskej elektroakustickej hudby v Evrópskom kontexte - retrospektívy, spektrá, perspektívy". V průběhu semináře a na koncertech bulharské, české, maďarské, rakouské a slovenské elektroakustické hudby vystoupili se svými referáty a prezentovali se svými elektroakustickými skladbami také členové SEAH J.Ďuriš, M.Kaduch, A.Katmeridu, V.Matoušek, A.Piňos, R.Rejšek a R.Růžička.

    Na 1.odborném sympoziu České sekce AES (Audio Engineering Society), konaného ve dnech 17. a 18. listopadu 1995 v pražském hotelu "Olšanka" vystoupil Rudolf Růžička s referátem na téma "Česká elektroakustická a computerová hudba", doplněným ukázkami skladeb členů SEAH. V rámci 2. sympozia, které se bude konat na podzim letošního roku, je za pomoci organizátora sympozia, našeho člena ing. Ivo Vítka, plánován samostatný koncert elektroakustické a computerové hudby z děl našich členů

Pozvánka pro členy SEAH:
   1. KONCERT PRÉMIE
    YAMAHA PRVNÍ ZASÁHLA CÍL SPONZORUJE POSLUCHAČE!!
    Za vstupenku v ceně 80.- Kč dostanete po koncertě prémii 100.- Kč
    SPOLEČNOST PRO ELEKTROAKUSTICKOU HUDBU
     uvádí syntíkového čarodějeEdu Spáčila s hostem Radomilem Hertlem - trombón
    v hodinové show v JANÁČKOVĚ SÍNI (Praha 1, Besední 3) v 18:00 hod. 28. května 1996
    Předprodej-jen 120 vstupenek-v NČHF, Besední 3
    Spolupořadatel: Nadace Český Hudební Fond

    2. Koncert Prémie se uskuteční ve čtvrtek 3. října v Janáčkově síni v Praze v 18 hod. za obdobně výhodných podmínek. V hodinovém programu se představí Emil Viklický, Eduard Spáčil a další interpreti. Koncert bude uspořádán na počest významných životních jubilejíí našich čestných členů J.Hanouska a E.Herzoga, o jejichž záslužné práci pro naši elektroakustickou hudbu promluví muzikologové SEAH.

    Na festivalu "Dny soudobé hudby 1996" ve dnech 4. - 16. listopadu 1996 v Praze plánuje uspořádat Společnost skladatelů, člen Asociace hudebních umělců a vědců Koncert elektroakustické hudby. Všichni skladatelé elektroakustické hudby, kteří jsou zároveň členy Společnosti skladatelů AHUV, byli vyzváni, aby na koncert přihlásili svoje nejnovější skladby. SEAH se pořádání koncertu nezúčastní.

    Naše Společnost plánuje letos přiřadit svůj samostaný koncert k festivalu "Třídení PLUS", který pořádá Ateliér 90 v prosinci 1996.

    Na úterý 12. listopadu 1996 v 18 hodin připravuje SEAH již tradiční Koncert elektroakustické hudby z děl svých členů v Planetáriu v Brně. Na koncertě zazní v interpretaci Eduarda Spáčila na syntetizéry skladby K.Odstrčila, R.Růžičky a E.Spáčila. Dále zazní premiéra nové elektroakustické opery M.Košuta "Ifigénie".
 

    V současné době vychází již druhé, opravené, doplněné, rozšířené a částečně přepracované vydání Osobního slovníku skladatelů, programátorů, techniků, hudebních vědců, kritiků a publicistů dr. M.Kaducha pod původním názvem "Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994" o 222 stranách včetně 18 příloh. Všem našim členům byl zaslán výtisk prvního vydání, které je již nyní rozebráno, dr. Kaduch bude rozesílat také toto druhé vydání. Autor mj. plánuje vytvoření datové počítačové verze s další možností doplňování údajů o nově vzniklých elektroakustických skladbách a odborné publikační činnosti. Předpokládá také rozšiřování slovníkových dat pomocí celosvětové počítačové sítě Internet.

    Tématikou dějin české a slovenské elektroakustické hudby se zabývá ve svém muzikologickém díle také student českého původu na kalifornské univerzitě v San Jose, člen naší SEAH, Libor Zajíček, který v současné době pokračuje v doktorandském studiu kompoziční teorie české a slovenské elektroakustické hudby na pražské Akademii múzických umění. Jako absolventskou práci pro získání titulu "Master of Arts" na Department of Music, San Jose State University vydal v srpnu 1995 rozsáhlou publikaci s názvem: "An Oral History of Electro-Acoustic Music of the Czech and Slovak Republics", která je v současnosti nejúplnějším teoretickým dílem, které zahrnuje uvedenou oblast a navíc vydaným v angličtině. V prestižním světově proslulém časopise "Leonardo Music Journal", Vol. 5/1995, str. 39-48, otiskli jeho článek "The History of Electroacoustic Music in the Czech and Slovak Republics", kterým informuje odbornou světovou veřejnost o naší elektroakustické hudbě a jejích dějinách.
 
 

Bulletin SEAH, č. 3 / 1996 - vydavatel SEAH
Společnost pro elektroakustickou hudbu,
Radlická 99, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov