BULLETIN SEAH  4/1997

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno
 
 

    Vážení a milí přátelé, členové SEAH a příznivci elektroakustické hudby,

    v minulém bulletinu č.3/1996 jsme úvod věnovali nekrologu našeho zakládajícího člena dr.Oldřicha Pukla. Přáli jsme si, aby se to již nikdy nepakovalo. Osud tomu chtěl jinak. Naše řady opustil PhDr. Eduard Herzog, jehož jsme v naší Společnosti ocenili nejvýše jmenováním čestným členem SEAH. V tomtéž čísle bulletinu jsme mu přáli k jeho osmdesátinám hodně zdraví a ještě dlouhou spolupráci s námi. Bohužel toto přání se nám již nesplnilo. Byl posledním žijícím členem legendární jury poprvé vyhlášené soutěže o nejlepší elektronickou a konkrétní skladbu "Musica Nova" v roce 1969.....
 
 

 
 

Za Dr. Eduardem Herzogem

   Zastihla nás smutná zpráva: 26. února zemřel nestor SEAH Dr. Eduard Herzog (1916-1997), vynikající vědec a hudebník mnohostranného talentu a vysokého intelektu a ušlechtilý člověk. Byl mimořádnou osobností: suverénním tvůrčím muzikologem se zkušenostmi pianisty a skladatele, pedagogem, hudebním režisérem, šéfredaktorem gramofonové redakce Supraphonu, publicistou, překladatelem (ovládal 10 jazyků), matematikem a v neposlední řadě expertem elektroakustické hudby.

   V článku k jeho pětasedmdesátinám jsem napsal: "Teď, konečně ve svobodnější společnosti, by měla být dána osobnostem takového formátu, jakým Dr.Herzog je, přiměřená satisfakce za dlouhá léta, ba za celý tvůrčí život, kdy musely žít ve stínu a přesto vydaly plody mimořádné, trvalé hodnoty a krásy." Ano, je dobře, že se Herzog aspoň pár let svobodných časů a určité satisfakce dočkal. Jenže přišlo to už pozdě. Vždyť oba zločinecké totalitní režimy mu po dobu plného půlstoletí jeho práci systematicky znesnadňovaly, omezovaly, ničily a několikrát ohrožovaly přímo jeho existenci.
   Jakožto člověk orientovaný celoživotně na avantgardní umění se Herzog velmi zasloužil též o českou elektroakustickou hudbu. Vznik hudby spjaté s elektroakustickou realizací předvídal a stal se jejím průkopníkem. Byl pro to výborně vybaven vědecky, umělecky i technicky. V 6O.letech pracoval jako člen kybernetické komise SČS, prosazoval vybudování rozhlasového studia elektroakustické hudby v Plzni, u nás prvního, přednášel na jednorázových i dlouhodobějších kurzech (spolu s M.Kabeláčem, V.Léblem a B.Čiperou) a stal se rozhlasovým dramaturgem elektroakustické hudby pro české země, kde pečoval jak o výrobu, tak o vysílání. Novinkové koncerty domácí i zahraniční elektroakustické hudby osobně uváděl svými precizními analýzami. Podařilo se mu navázat zahraniční kontakty s nejvýznamnějšími tehdejšími evropským centry elektroakustické hudby: se střediskem elektroakustické hudby v Paříži (s P.Schaefferem a jeho spolupracovníky), v Utrechtu (s G.M.Koenigem a jeho týmem), v Kolíně nad Rýnem aj.
   V době neblahé "normalizace" byly tyto aktivity potlačovány, Dr.Herzog však dále studoval, sledoval vývoj a byl ve stálém plodném kontaktu s domácími i zahraničními odborníky. Rád se ujímal spolupráce a byl neocenitelným rádcem mladších. Tak např. mi ochotně poskytoval ze svého bohatého zvukového archivu nahrávky a analýzy pro cykly Nové hudby, které jsem v 7O.a 80.letech realizoval v brněnském Divadle hudby, a občas tam i sám přednášel. Až do poslední doby si uchoval duševní svěžest: např. se pravidelně zúčastňoval seminářů "Hudba a matematika" a významně na nich přispíval svými referáty a diskusními postřehy. Byl též stálým a váženým členem poroty mezinárodní soutěže SEAH Musica Nova. Až loni na podzim pro svou těžkou nemoc poprvé přijít nemohl... Dr. Herzog nám bude velmi chybět... 
 

   Alois Piňos 
 
 

Čest jeho památce !
 


 

    Již čtvrtým číslem našeho "BULLETINU SEAH", které jsme zahájili tak smutnou zprávou, pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení, určených především všem našim členům.
    Po loňském zvýšení členských příspěvků na 150 Kč, které je stále oproti jiným obdobným organizacím jedním z nejnižších, dostali i letos počátkem roku všichni naši členové složenku na zaplacení členského příspěvku. Těm, od kterých jsme dosud příspěvek neobdrželi, přikládáme k tomuto bulletinu složenku ještě jednou. Členy, kteří tuto základní členskou povinnost nesplní, rozhodlo vedení SEAH z naší Společnosti nevylučovat, nebudou však dostávat náš bulletin, pozvánky ani jiné materiály, protože poštovné nás nejvíce finančně zatěžuje a členský příspěvek je alespoň částečně dotuje.
    V bulletinu uvádíme opět aktualizovaný seznam našich členů se samostatnou přílohou přátel SEAH, výsledky poslední soutěže "MUSICA NOVA '96", vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA '97" a aktivity vedení SEAH a našich členů. Na závěr již tradičně otiskujeme texty nebo jejich části, týkající se problematiky elektroakustické nebo computerové hudby.
    Opětovně jako v minulých vydáních našeho bulletinu žádáme naše členy, aby nám průběžně zasílali svoje vlastní aktivity v oblasti elektroakustické a computerové hudby. Opakujeme, že tyto informace chceme zveřejňovat a prezentovat tak činnost SEAH u nás i v zahraničí. Vámi zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové a televizní vysílání, zvukové archivy i pro vydávání propagačních materiálů (včetně dalších CD s elektroakustickou hudbou našich členů), pro přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich překladů pro naše i zahraniční publikace, zařazování na přednášky, konference a semináře, vytváření adresářů, slovníků atd.
Požadované údaje: podrobný soupis, popis a doplňování údajů o nově zkomponovaných elektroakustických a computerových skladbách, soupis knih, článků, textů, přednášek (i nepublikovaných), týkajících se elektroakustické a computerové hudby, úvodní slovo ke koncertům, soupis rozhlasových, televizních aj. relací a dále pak realizační podíl na zvukově technickém vzniku skladeb, doprovody k filmové, televizní a video tvorbě apod. Tato data nám můžete zasílat poštou písemně nebo na disketách, příp. i elektronickou poštou na adresu člena vedení SEAH Mgr.Libora Zajíčka: zajicek@h.amu.cz

Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU:
Ing.Karel Odstrčil, Mgr.Rudolf Růžička

Praha - Brno, dne 15.května 1997.
 
 

Adresář členů SEAH k 1.5.1997

  Čestní členové SEAH
Eduard Herzog, dr.
Jiří Hanousek A.Bebel Str. 7, D-63486 Bruchköbel bei Hanau, BRD tel.0049/06181/76782

Řádní členové SEAH
Rafael Brom Kloboukova 2203, 143 60 Praha 4
Daniel Brožák Leustetten 17, D-83416 Saaldorf, BRD, tel.0049/8682/7299
Taťána Bublíková, mgr. Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 02/4014083
Karel Cón, mgr. Kamenná čtvrť 20, 620 00 Brno
Zdeňka Čechová, dr. Litvínovská 520, 190 00 Praha 9, tel.02/885907
Wanda Dobrovská, dr. Laudova 1018, 163 00 Praha 6, tel.02/3011589
Lenka Dohnalová, dr. Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.02/6279188
Jarmila Doubravová, dr. Počernická 82, 108 00 Praha 10, tel.02/774974
Aleš Dvořák, dr. Uralská 3,160 00 Praha 6, tel.02/3124409,mobil 0602/316329
Juraj Ďuriš, ing. Švabinského 16, 851 01 Bratislava, SR, tel/fax 00421/7/492389, duris@mbox.bts.sk
Ladislav Firsov Svojšovická 2876/32, 140 00 Praha 4, tel.02/766276
Daniel Forró, mgr. Luční 40, 316 00 Brno, tel.05/41218484, forro@sci.muni.cz
Jozef Gahér, dr. Solivarská 4, 821 03 Bratislava, SR, tel.00421/7/233955
Miloš Haase, ing.arch. Aubrechtové 3100, 106 00 Praha 10, tel.02/753157
Radomil Hertl, mgr. Sarajevská 12, 120 00 Praha 2, tel.02/254615
Miroslav Hlaváč, ing. Zelenečská 26, 194 00 Praha 9, tel.02/8641185
Jan Jára, ing. Lesní 1675, 370 06 České Budějovice, tel.0603/456765
Marta Jiráčková Ve Střešovičkách 45, 169 00 Praha 6, tel.02/353425
Jan Jirásek, mgr. Kytínská 1188, 102 00 Praha 10, tel.02/7863588
Čestmír Kadlec, ing. Český rozhlas, Nám.Míru 10, 320 70 Plzeň, tel.019/273240
Miroslav Kaduch, dr.CSc. L.Podéště 1886, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.069/6661596
Afrodita Katmeridu, mgr. Sokolovská 230, 190 00 Praha 9, tel.02/6830955
Petr Klán, dr. Herčíkova 11, 620 00 Brno
Ivan Klúčovský, ing. Kamínky 15, 603 00 Brno, tel.05/339272
Jaroslav Kolda Valtická 38, 691 41 Postorná
Jiří Kollert, mgr. Zelenohorská 511, 181 00 Praha 8, tel/fax 02/8555970
Pavel Kopecký, mgr Střížkovská 80, 180 00 Praha 8, tel.02/6835357
Michal Košut, doc.mgr. Třískalova 10, 638 00 Brno, tel.05/45222325
Jaroslav Krček Nad Bertramkou 4, 150 00 Praha 5, tel.02/542437
Václav Kučera, prof.dr.CSc. Jižní II 778, 141 00 Praha 4, tel.02/766326
Ivan Kurz, doc.mgr. Drtinova 26, 150 00 Praha 5, tel.02/551401
Simo Lazarov, dr. Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria, tel.+3592/715675, +3592/854584
Ivana Loudová, mgr. Aubrechtové 3100, 106 00 Praha 10, tel.02/753157
Zdeněk Lukáš Murmaňská 13, 100 00 Praha 10, tel.02/743294
Peter Machajdík Hagarova 13, 831 05 Bratislava, SR, tel.00421/7/281173
Jan Málek Francouzská 26/148, 120 00 Praha 2
Zbyněk Matějů, mgr. Kloboukova 2163, 149 00 Praha 4, tel.02/7932533
Vlastislav Matoušek, mgr. Jagellonská 21, 130 00 Praha 3, tel.02/6270163
Ivo Medek, mgr.ing. Sirotkova 67, 616 00 Brno, tel.05/749840
Bohdan Mikolášek Milchbuckstr.57, 8052 Zürich, Schweiz, tel.0041/1/3611146
Vojtěch Mojžíš, dr.mgr. Pod vlastním krovem 23, 182 00 Praha 8, tel.02/821424
Lubomír Müller, dr. U dálnice 157, 664 81 Ostrovačice, tel.0502/427293
Karel Odstrčil, ing. Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 02/4014083
Otakar Olšaník Kosmákova 30, 615 00 Brno, tel/fax 05/538894
Arnošt Parsch, doc.mgr. Jiráskova 613, 664 01 Bílovice n.Svit., tel.05/592414
Petr Pařízek Luční 40, 616 00 Brno, tel.05/308218
Alois Piňos, prof.ing. Borodinova 12, 623 00 Brno, tel.05/382301
Miroslav Pudlák, dr. HIS, Besední 3, 118 00 Praha 1, tel.02/539730, fax 02/539720, czmic@login.cz
Petr Randula, ing. Kunnická 33, 102 00 Praha 10, tel.02/90023551, mobil 0602/313675, softcons@bohem-net.cz
Radek Rejšek, mgr. Badeniho 5, 160 00 Praha 6, tel.02/325219
Rudolf Růžička, mgr. Šeříková 32, 637 00 Brno, tel.05/41220174, ruzicka@ffa.vutbr.cz
Václav Rysl Valentova 1729, 140 00 Praha 4, tel.02/7924551
Milan Slavický, dr.CSc. Lukešova 39, 142 00 Praha 4, tel.02/4714589
Eduard Spáčil, mgr. Litohlavy 15, 337 01 Rokycany, tel.0181/725227, mobil 0603/418130
Václav Syrový, doc.ing. U smaltovny 20F, 170 00 Praha 7, tel.02/800080, syrovy@h.amu.cz
Miloš Štědroň, prof.dr.CSc. Marešova 10, 602 00 Brno, tel.05/787571
Emil Viklický, mgr. Letohradská 36, 170 00 Praha 7, tel.02/378051
Tomislav Vitchev Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria
Ivo Vítek, ing. Chmelová 2812/5, 106 00 Praha 10, tel.02/751030, fax 02/273386
Petr Weisar Luční 298, 252 43 Průhonice, tel.02/6775064
Libor Zajíček, mgr. Běhounkova 2306, 155 00 Praha 5, tel.02/5617689, zajicek@h.amu.cz
Tomáš Zikmund Novodvorská 1497, 140 00 Praha 4, tel.02/4711030
Vít Zouhar, mgr. Kvapilova 3, 616 00 Brno, tel.02/759659, zouhar@risc.upol.cz, vzouhar@iem.mhsg.ac.at

Přátelé SEAH
Jan Adamus Na Rokytce 285, 251 00 Říčany, tel.0204/602190
Bohuslav Beneš Korunní 108, 100 00 Praha 10
Ivan Bierhanzl Společnost pro současnou hudbu,Terronská 64/878, 160 00 Praha 6
Petr Daňek, dr. Severozápadní V/477, 140 00 Praha 4, tel.02/767148
Miroslav Drozd, ing. NČHF, Besední 3, 118 00 Praha 1, tel.02/539720
Dagmar Henžlíková, dr. Letohradská 56, 170 00 Praha 7, tel.02/377379
Káťa Kabeláčová, dr. Písecká 20, 130 00 Praha 3
Marek Kopelent, prof. Na březince 22, 150 00 Praha 5, tel.02/541588
Antonín Matzner Zemědělská 8, 160 00 Praha 6, tel.02/3118582
Alena Pešlová Strakonická 15, 150 00 Praha 5-Smíchov, te.02/5359254
Jarmo Sermilä Niitykatu 7A7, Hämeenlinna, Suomi, tel.00358-3-6823146, fax.00358-3-6532102
Allen Strange,prof. 4 Euclid, Los Gatos, CA, 95032-7012, U.S.A. (pres.ICMA) fax.001-408-395-2648, strange@sjsuvm1.sjsu.edu
Dobroslav Zeman, JUDr. Zbojnická 1, 301 12 Plzeň, tel.019/7224716

Opětovně Vás žádáme, pokud došlo u některého z našich členů ke změně adresy, titulů, telefonního čísla, faxu nebo elektronické pošty, příp. k chybnému uvedení v tomto bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat.
 

    Na podzim loňského roku proběhla jubilejní pátá mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA ’96". Přetiskujeme pro informaci výsledný protokol:

Society for Electroacoustic Music
Foundation Czech Music Fund
FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition
MUSICA NOVA ’96

JURY: Dr.Zdeňka Čechová, Dr.Wanda Dobrovská, Ing.Juraj Ďuriš, Dr.Miroslav Kaduch, Ing.Karel Odstrčil, Prof.Alois Piňos, Mgr.Rudolf Růžička
104 pieces were considered from 22 countries

    Category "A" (compositions of autonomous art electroacoustic music)
Grand Prize   Not awarded
Main Prize   Marc Ainger (U.S.A.): Lament
Main Prize   Charles Bestor (U.S.A.): Into the Labyrinth
Special Prize   Mathew Adkins(England): Pagan Circus
Special Prize   John Levack Drever (Scotland): Butterfly Lovers
Prize for Best Czech Composition  Emil Viklický (ČR): Rajská zahrada
Honorable Mention   Adrian Moore (U.K.): Junky

    Category "B" (multimedia projects using electroacoustic music)
Grand Prize   Not awarded
Main Prize   Alessandro Cipriani (Italy): Terra Fluida
Main Prize   Mario Verandi (England): Effected

Decision of the jury is final

Karel Odstrčil                   Rudolf Růžička
Chairman of the Competition        Chairman of the Jury

Praha - Prague, October 27, 1996

    Společnost elektroakustické hudby a Nadace Český hudební fond uspořádaly dne 19.prosince 1996 v Janáčkově síni v Praze slavnostní koncert z vítězných děl Mezinárodní soutěže elektroakustických skladeb "MUSICA NOVA ´96" spojený s předáním cen a čestných uznání. V průběhu koncertu byl pokřtěn reprezentativní propagační kompaktní disk SEAH s názvem "Česká elektroakustická hudba - Czech Electroacoustic Music". Každý účastník slavnostního koncertu získal jeden exemplář tohoto CD a autoři obdrželi po 30 kusech. Na tomto neprodejném reklamním kompaktním disku, který realizovala naše Společnost pod ev.č. KO 0004 u fy. SOLITAIRE - K.O. Agency Prague, byly vydány následující elektroakustické kompozice českých skladatelů, členů SEAH:
Vlastislav Matoušek: 5 minut před (5:01), Alois Piňos: Advent (8:40), Eduard Spáčil: DG 304 (8:51), Emil Viklický: Ignác zmítán vášněmi (8:25), Karel Odstrčil: Agatha Christie (7:58), Rudolf Růžička: Saxophantasy (7:05), Milan Slavický: Adventus (11:03), Radejk Rejšek: Stomatologická minirapsodie (6:08)

    Vítězné skladby "MUSICA NOVA '96", doplněné dalšími úspěšnými skladbami ze soutěže, byly s odborným komentářem předsedy soutěžní poroty Rudolfa Růžičky vysílány v Českém rozhlase na 3.programu (stanice "Vltava") ve dnech 7., 14. a 21. února 1997 vždy od 1:15 hod. Ze soutěžních skladeb členů naší SEAH byly v těchto pořadech uvedeny elektroakustické kompozice Emila Viklického: Rajská zahrada, Vlastislava Matouška: Shapes of Silence, Pavla Kopeckého: Zátiší s harlekýnem a Ladislava Firsova: Zevrubná anatomie.
 

    Pro rok 1996 vyhlásila SEAH další, v novodobé historii již pátou skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA '97". Pro informaci uvádíme zde úplná pravidla, aby se mohli soutěže zúčastnit především členové naší Společnosti:

 Společnost pro elektroakustickou hudbu
a Nadace Český hudební fond vyhlašují
mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž
MUSICA NOVA '97

    1. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.1995.
    2. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část o trvání maximálně 20 minut.
    3. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor umělecky ztvárněné audiovizuální dílo, integrující elektroakustickou hudbu a optická média (multivize, computerová grafika a animace, audiovizuální pořad, scénická produkce apod.) o trvání maximálně 30 minut.
    4. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo. Toto dílo však nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno opakovaně do soutěže MN.
    5. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.
    6. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.
    7. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.
    8. Autor zašle do 1.10.1997 (razítko pošty) na adresu:
Společnost pro elektroakustickou hudbu - MUSICA NOVA '97 Radlická 99, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov, Česká republika
    a) do kategorie "A" soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě pouze na CD nebo DAT-kazetě ve stereofonním záznamu s lokalizací indexovým číslem nebo časovým údajem (absolute time).
    b) do kategorie "B" soutěžní dílo nahrané ve vysoké technické kvalitě na videokazetě ve formátu VHS-PAL ve standardní rychlosti se zvukem nahraným jednak v příčných stopách (Hi-Fi sound), jednak v podélné stopě (mono).
    c) do kategorie "A i "B" orientační projekt soutěžního díla pro posouzení soutěžní porotou (partituru, umělecký nebo technický realizační popis, scénický návrh, graf apod.), stopáž, místo vzniku díla a stručný životopis.
    9. Do soutěže zaslané zvukové a obrazové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.
    10. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením díla v rozhlasovém a televizním vysílání a na veřejných koncertech; autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.
    11. Ceny budou uděleny vítězným skladbám po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.
    12. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny ve výši:
I. cena: 15.000 Kč, II. cena: 10.000 Kč, dále budou uděleny zvláštní ceny a čestná uznání.
    13. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.1997.
    14. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 1997 v Praze.
    15. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem a televizí.
    16. Tyto informace jsou kompletní a definitivní.

     Jury soutěže "MUSICA NOVA ´97" se ke své porotní práci sejde ve dnech 23. až 25. října 1997 opět v prostorách SEAH na Radlické. Slavnostní předání cen se uskuteční v rámci plánovaného koncertu elektroakustické hudby v průběhu festivalu "Třídenní PLUS" dne 2.prosince 1997 v koncertním sále HAMU v Praze.
 

    Z návrhu vedení SEAH realizovat elektroakustické skladby našich členů v Audiostudiu Českého rozhlasu v Praze v Karlíně, jak byl zveřejněn v minulém bulletinu SEAH, byly prozatím natočeny tyto skladby:
Jan Málek: Pastorale interrotta, Karel Odstrčil: Pět etap, Emil Viklický: Rajská zahrada, Libor Zajíček: Basová etuda
 

    Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje nebo se podílí na realizaci koncertů, seminářů, přednášek aj. akcí s elektroakustickými a computerovými skladbami našich členů:

    V rámci koncertu české a maďarské elektroakustické hudby, konaného 3.června 1996 ve francouzském Bourges v průběhu 26.Mezinárodního festivalu elektroakustické hudby, nazvaného "Synthése 96", zazněly mj. skladby našich členů K.Odstrčila, R.Růžičky a E.Viklického.

    Pro úvodní slavnostní koncert mezinárodního festivalu autonomní artificiální elektroakustické hudby "Absolute Musik 96", konaném dne 4.7.1997 v rakouském Allensteigu, vybrali pořadatelé z nabídky českých autorů elektroakustickou kompozici R.Růžičky "Aves" (podrobnosti o festivalu v článku "Festival Absolute Musik 96" - Hudební rozhledy č.10/1996, str.21).

    V rámci akce Unie českých počítačových a multimediálních umělců nazvané "Počítačové a multimediální umění" se konaly ve dnech 1., 20. a 27.srpna 1996 koncerty computerové a elektroakustické hudby v galerii Nový horizont na Národní třídě v Praze. Na koncertech zazněly díla našich členů: J.Ďuriše, J.Jiráska, I.Kurze, K.Odstrčila, R.Růžičky a V.Syrového .

    Na 2.Koncertu Prémie, který se uskutečnil 3.října v Janáčkově síni v Praze byly v interpretaci V.Kopecké, R.Hertla a E.Spáčila provedeny skladby P.Kopeckého, K.Odstrčila, R.Růžičky a E.Spáčila.

    V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Brno - Expozice Nové Hudby se za spolupráce SEAH pod názvem "Elektronické prsty - Hudba digitálního věku" uskutečnil 6.října 1996 v brněnském Planetáriu Koncert elektroakustické a computerové hudby. Na velmi dobře navštíveném koncertě v interpretaci Eduarda Spáčila na syntetizéry a Radomila Hertla na trombón zazněly mj. skladby našich členů M.Košuta (premiéra elektroakustické opery "Ifigénie"), K.Odstrčila, A.Piňose, R.Růžičky a E.Spáčila.

    V rámci "Festivalu elektroakustickej a computerovej hudby" (FEM 96), který se konal ve dnech 16. - 19.října 1996 v Bratislavě, zazněly na závěrečném koncertu festivalu 19.10., nazvaném "Slovenská elektroakustická hudba v kontexte", mj. skladby členů SEAH: J.Gahéra, K.Odstrčila a R.Růžičky v provedení J.Gahéra na klavír a R.Hertla na trombón.

    Jako doprovodná akce výstavy "HI-TECH UMĚNÍ" bylo v brněnském Domě umění při přednášce R.Růžičky "O soutěži Musica Nova" předvedeno na špičkovém projekčním a reprodukčním zařízení také vítězné multimediální dílo soutěže z r.1994 od našeho člena J.Ďuriše, nazvané "Portrait" .

    V rámci 2.odborného sympozia České sekce AES (Audio Engineering Society), konaného v pražském hotelu "Olšanka" byl za pomoci organizátora sympozia, našeho člena ing.Ivo Vítka, uspořádán dne 1.11.1997 koncert elektroakustické a computerové hudby, který uváděl Rudolf Růžička. Na koncertě zazněly také skladby členů SEAH: J.Ďuriše, K.Odstrčila, R.Rejška, R.Růžičky a E.Spáčila. Na podzim tohoto roku plánujeme obdobný samostatný koncert elektroakustické a computerové hudby, více spojený s provozem výstavy.

    Naše Společnost se podílela dne 5.prosince 1996 na realizaci samostatného koncertu elektroakustické hudby v rámci festivalu "Třídenní PLUS", který pořádal Ateliér 90. Na koncertě zazněly mj. skladby členů SEAH: K.Odstrčila, R.Růžičky, M.Slavického a E.Viklického.

    9.prosince 1996 uvedl autor pořadu R.Růžička v cyklu "Nepsaná hudba", který pořádal Dům Skleněná louka v Brně pod názvem "Advent v české sakrální elektroakustické hudbě", skladby členů SEAH B.Mikoláška, A.Piňose, R.Rejška, R.Růžičky a M.Slavického.

    V rámci 3. Koncertu Prémie dne 9.dubna v Janáčkově síni v Praze byly v interpretaci J.Sermilä, E.Spáčila a E.Viklického provedeny také skladby našich členů K.Odstrčila, E.Spáčila a E.Viklického. Následující, již 4.koncert Prémie, se uskuteční 21.října 1997 v Mozarteu a zazní na něm skladby našich členů v interpretaci D.Forró a E.Spáčila.

    Dne 25. června 1997 se v průběhu sekce "Fuzzy Principles in Music" při kongresu "IFSA´97" v Praze uskuteční koncert computerové a elektroakustické hudby, o jehož realizaci bylo požádáno vedení SEAH. Na koncertech se uplatní především díla členů naší SEAH a vítězů soutěže "Musica Nova".

    Rakouská sesterská organizace "Gesellschaft für elektroakustische Musik" uspořádá začátkem července v prostorách "Alte Schmiede" ve Vídni v rámci cyklu koncertů elektroakustické hudby, nazvaných "Elektronischer Frühling 97", koncert české elektroakustické hudby z děl členů SEAH.

    Na Mezinárodním hudebním festivalu Brno v průběhu "Expozice Nové Hudby" pod tématickým názvem "Podivné atraktory - Chaos a komunikace" se uskuteční 5.října 1997 v 18 hod. již tradičně v prostorách brněnského Planetária Koncert elektroakustické a computerové hudby ve spolupráci se Společností mikrointervalové hudby v interpretaci D.Forró. Na programu zazní skladby našich členů D.Forró, M.Košuta, K.Odstrčila, R.Růžičky, E.Viklického aj.

    "Computer Music and Musical Informatics Association", sídlící v estonském Tallinnu plánuje na podzim 1997 uspořádat koncert "Computer Music in Czechia". Skladby převezme z kompaktního disku "Česká elektroakustická hudba", vydaného SEAH.

    Na festivalu "Dny soudobé hudby 1997", který se bude konat ve dnech 3. - 11.listopadu 1997 v Praze PLáNUJE uspořádat Společnost skladatelů Koncert elektroakustické hudby. Vedení SEAH bylo požádáno o realizaci koncertu a navrhlo skladby našich členů: D.Forró, M.Hlaváče, V.Matouška, I.Medka, P.Kopeckého, M.Košuta, R.Rejška, R.Růžičky a E.Viklického.
 

    PhDr. Miroslav Kaduch, CSc. vytvořil datovou počítačovou verzi Osobního slovníku skladatelů, programátorů, techniků, hudebních vědců, kritiků a publicistů pod názvem "Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994" s další možností doplňování údajů o nově vzniklých elektroakustických skladbách. V nejbližší době plánuje také rozšíření slovníku pomocí celosvětové počítačové sítě Internet. Zájemci se mohou obrátit přímo na autora.

    Tématikou dějin české a slovenské elektroakustické hudby se zabývá také Mgr.Libor Zajíček, který pokračuje v doktorandském studiu kompoziční teorie české a slovenské elektroakustické hudby na pražské Akademii múzických umění. Podílel se na anglickém překladu zadání, protokolu a informací o dějinách Musica Nova, uložených v Internetu na URL:
http://www.vol.cz/SDMUSIC/CZMIC/compet.html
http://www.savba.sk/logos/mca/cecm/mus_nova/rules.html
http://www.savba.sk/logos/mca/cecm/mus_nova/info.html
 

    Ukázka z připravované práce dr. Miroslava Kaducha:
Vývojové aspekty české a slovenské elektroakustické hudby

TVŮRČÍ KONCEPCE V HISTORICKÉ RETROSPEKTIVĚ

    Staré a nové tvoří vnitřní protiklady plynoucích vývojových změn či souvislostí. V kontextu novodobého rozmachu hudebního umění je pak tradiční obvykle jakýmsi opěrným východiskem předcházejícího, intuitivního, neurčitého, nejistého, interpretační praxí a posluchačskou odezvou teprve ověřovaného estetického produktu. Dlouhodobě kanonizovaný melodicko - harmonický princip byl rázem deformován hodnotou dodekafonické stylizace, strhujícím proudem serialismu a punktualismu, novým jazzovým opojením, reakcí aleatoriky, sónickou vlnou, montážemi, kolážemi a postupnými modifikacemi syntézujících úsilí vyvěrajících z nekonvenční pracovní volby, ze zužitkovávání a organizace nebývalých materiálů nebo významových struktur respektive nacházením “objets trouves” [1] a jejich výpovědí. Umělecký odraz atmosféry šedesátých let vyznačujících se na kontinentu velice proměnlivým politickým, ekonomickým, kulturním a společenským kvasem doby bude tu výstižným dokladem veškerých revolučně vzestupných i retardujících momentů. Pokrokové snahy nastupujících neoavantgardních osobností oslňuje rafinovaný duch konstruktivismu implantující hudební matérii mimohudební prvky vyvozované z techniky, matematiky, přírodních zákonitostí a svérazné vize soudobé reality.
    V obsahovém hledisku našeho zájmu nabývá hlavní význam experimentální odnož pozdějšího alternativního uměleckého projevu. Již od padesátých let se konstituuje a rozvíjí hudba elektronická, konkrétní avšak i elektronicko – konkrétní  [2]. Fenomén sledovaného nového umění je ve své technické a částečně i technologické podstatě závislý na speciálně vybavené zvukové laboratoři. V rámci celosvětového dění vzpomeňme alespoň Columbia – Princenton Electronic Music Center (New York 1951), Studio für Elektronische Musik (Kolín nad Rýnem 1951), Sony Corporation Studio (Tokio 1951), ORTF Studio (Paříž 1952), Technische Universität Studio (Berlín 1955), Tristram Cary Studio (Londýn 1955), Hermann Heis – Studio für Elektronische Komposition (Darmstadt 1957), Electronmusik Studio (Stockholm 1957), Studio eksperimentalne ustavené při polském rozhlasu (Varšava 1957), Electronic Music Studio (Řím 1958), Radio televizija (Zagreb 1959), Qualiton Records (Budapešť 1959), Studio voor Electronische Muziek en Klanbewirking (Utrecht 1959), Luis de Pablo Studio (Madrid 1959), CBC Radio Studio (Montreal 1961), avšak tehdá i Eksperimentaľnaja studija elektronnoj muziky (Moskva 1961), situovaná v Skrjabinově muzeu a další laboratorní pracoviště, lokalizovaná na rozličných teritoriích evropského i mimoevropského kontinentu.
    Studiová centra elektroakustické hudby budovaná při rozhlasových stanicích a televizních studiích nebo na univerzitních fakultách, sdružující přední komponisty spolu s další profesně spřízněnou plejádou odborníků, vytvářela optimální podmínky novátorského úsilí. Jejich ozvláštněné rysy a osobité přístupy vtiskly probojovávaným koncepcím či technologiím charakter tvůrčí kompoziční školy. Vedle New Yorku (1948 - 1953) to bylo Studio ď Essai fungující při francouzském rozhlasu a televizi (1948), kde panoval Pierre Schaeffer (1910 – 1984). Školením byl elektrotechnický inženýr, který zásadně ovlivnil rozvoj Musique concréte přinášející na premiéře “Triptychu” v Ecole Normale de Musique (1950) takřka velké zděšení přítomných posluchačů i vlastních experimentátorů [3] z této úplně nové zvukově neskonale šokující produkce [4] zcela abstrahující od živých interpretů.
    Středoevropan rekrutující se z našich regionů, sledující noetická hlediska progresívního vývoje umění, inklinoval z titulu komunikativní možnosti a jisté tradiční návaznosti více k německým programovým ohniskům. Darmstadt naplňuje u frekventantů poznání racionálních systematik ve svých rozmanitých teoretických, kompozičních a interpretačních rovinách. Specializovaným centrem našeho smyslu se stal Kolín nad Rýnem. V roce 1953 aplikuje fyzik Werner Meyer – Eppler ve Studiu elektronické hudby severozápadního rozhlasu svůj základní výzkum v oboru analýz elektronických zvukových zdrojů, jejichž pokusné začátky dlužno hledat na Institutu fonetiky a komunikace Bonnské univerzity (1948). Následné rezultáty se neobešly bez sledování hudebních asociací vedoucích posléze ke kompozičním pokusům. Vedoucí skladatelskou osobností byl Karlheinz Stockhausen (n. 1928), známý svými kompozicemi (Kreuzspiel z r. 1951), teoretickými díly (Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik z r. 1963) a zasvěcenou nejen evropskou přednáškovou činností.
    Situační vývojový obzor západoevropského klimatu přispíval k zmnožování představ o postupech, rozmanitých aktivitách, uměleckých směrech a tvůrčích perspektivách. Byl zdrojem poznání dobových trendů zahrnujících vybranou evropskou respektive i mimoevropskou tvorbu nejnovější technologie. Signifikantní moment poskytovala geografická šíře zasahující působnosti vykazující ovšem nestejný a různorodý záběrový rozměr. Zúženo na problematiku české a slovenské elektroakustické hudby, nemůžeme nevidět určitou časovou retardaci rodícího se tehdá elektronického a konkrétního, dnes elektroakustického hudebního umění v minulosti velmi pozvolna začleňovaného do záměrně omezovaného společenského kontextu kulturního významu.

[1] Srovn. D. Kaufmann, Koho boskáva diesata múza alebo Zrodenie akuzmatického umenia z ducha hudby. In: sborník IFEM’92, Bratislava – Dolná Krupá, november 1992, s. 14 – 22
[2] Viz M. Kaduch, Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 – 1994, osobní slovník, Ostrava 1996, s. 10
[3] Viz P. Schaeffer, Konkrétní hudba, Editio Supraphon 1971, s. 5
[4] Zprávy o Music for Tape, produkované na Columbijské univerzitě za odborného vedení Vladimíra Ussachevského a Otto Lueninga , pocházejí z roku 1951
 
 

Bulletin SEAH, číslo 4 / 1997
Redakce a vydavatel: Společnost pro elektroakustickou hudbu,
Radlická 99, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov, Česká republika
tel.02/537374, fax 02/4014083