BULLETIN  SEAH  5/1997
Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno

Mimořádné vydání


 

Naši Společnost postihla 
nejtěžší ztráta. 

Opustil navždy naše řady
 

Karel Odstrčil,
předseda SEAH,

který se nejvíce zasloužil o její 
vznik, uznání a prosperitu.


     "... Ing. Karel Odstrčil, hudební skladatel, zemřel náhle ve středu 21. května 1997 ve věku 66 let v Praze ...". 

     Tato velice smutná zpráva z úmrtního oznámení zastihla nás zcela nečekaně a nepřipravené ji přijmout bez hlubokého pohnutí. Vždyť jen málokdo z jeho nejbližších přátel a spolupracovníků věděl o jeho srdečním onemocnění. Přes tyto vážné obtíže byly jeho zásluhy o Společnost pro elektroakustickou hudbu nesmírné. S neutuchajícím mladistvým elánem zařizoval koncerty, psal množství žádostí o finance, sháněl sponzory, organizačně zajišťoval soutěže MUSICA NOVA a mnoho dalších akcí, nutných pro řádný chod SEAH. Největší a nikdy nezapomenutelnou zásluhou byl jeho stěžejní podíl na vzniku a zahájení činnosti naší Společnosti. Jeho nekompromisní snaha o očistu různých hudebních asociací a institucí od členů, kteří se v minulém režimu nezachovali čestně a mj. předávali tajné policii informace o činnosti svých kolegů, se úspěšně uskutečnila právě jenom v SEAH. 

     Naše Společnost bude muset nyní nadále pracovat bez jeho aktivní pomoci. Doufáme, že bude naši snahu pokračovat v jeho práci sledovat alespoň z povzdálí ...
 
 

 
    Při přípravě čtvrtého čísla našeho bulletinu, jen několik dní před jeho tiskem a rozesíláním, skončil navždy práci na jeho vydávání ing.Karel Odstrčil. Výbor SEAH a vydavatelé bulletinu rozhodli o vydání čtvrtého čísla v původní, Odstrčilem schválené podobě a o tomto vydání mimořádného pátého čísla "BULLETINU SEAH", věnovaného památce K.Odstrčila.

     Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU:

         Mgr.Rudolf Růžička

    Praha - Brno, červen 1997.
 

Bulletin SEAH, zvláštní číslo 5 / 1997
Redakce a vydavatel: Společnost pro elektroakustickou hudbu,
Radlická 99, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov, Česká republika