BULLETIN SEAH  8/1999

Společnost pro elektroakustickou hudbu Praha - Brno
 
 

    Vážení a milí přátelé, členové SEAH a zájemci o elektroakustickou hudbu,

    Osmým číslem našeho "BULLETINU SEAH", které vydáváme jako poslední před rokem 2000, pokračujeme v informacích a sděleních, určených hlavně našim členům.

    V bulletinu již tradičně uvádíme aktualizovaný seznam všech členů SEAH, výsledky poslední soutěže "MUSICA NOVA '98", vyhlášení nové soutěže "MUSICA NOVA '99", informace o koncertech i aktivitách našich členů, zařazujeme zprávy z jednání výboru SEAH aj.

    Přikládáme složenku pro úhradu členských příspěvků, které slouží především k financování vydání tohoto bulletinu a jiných materiálů SEAH a k úhradě poštovních poplatků. Poslední úpravu výše členských příspěvků stanovil výbor: členové 150,- Kč, studenti 75,- Kč s možností dobrovolného zvýšení příspěvku. Finanční částky je také možné uhradit bankovním spojením na účet naší SEAH, který má číslo: 5039156-048/0800, zahraniční členové a příznivci mohou poslat na tento účet příspěvek také v cizí měně na adresu našeho konta: Spolecnost pro elektroakustickou hudbu, No. 5039156-048/0800, C.S.a.s., Sofijske nam. 3404, 143 00 PRAHA - Czech Republic. Obzvlášť oceňujeme loňské mimořádné příspěvky L.Dohnalové, J.Gahéra a J.Hanouska.

    Opětovně připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali svoje vlastní aktivity v oblasti elektroakustické hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, pro přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich zařazování na přednášky, konference a semináře, vytváření adresářů, slovníků atd.

    Požadované údaje můžete zasílat poštou - písemně nebo na disketách na adresu naší SEAH, příp. i elektronickou poštou na e-mailové adresy W.Dobrovské, L.Dohnalové a R.Růžičky.

    Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU:
    Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH

Praha dne 20. května 1999.

Adresář členů SEAH k 1.5.1999

Čestní členové SEAH
Eduard Herzog, dr. in memoriam
Karel Odstrčil, ing. in memoriam
Jiří Hanousek A.Bebel Str. 7, D-63486 Bruchköbel bei Hanau, BRD, tel.0049/06181/76782

Řádní členové SEAH
Rafael Brom Kloboukova 2203, 143 60 Praha 4
Daniel Brožák Leustetten 17, D-83416 Saaldorf, BRD, tel.0049/8682/7299, brozak@t-online.de
Taťána Bublíková,mgr. Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 02/4014083
Karel Cón,mgr. Kamenná čtvrť 20, 620 00 Brno
Zdeňka Čechová,dr. Litvínovská 520, 190 00 Praha 9, tel.02/885907
Wanda Dobrovská,dr. Laudova 1018, 163 00 Praha 6, tel.02/3011589, wandacz@iname.com
Lenka Dohnalová,dr. Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.02/24311212, dohnalova@email.cz
Jarmila Doubravová,dr. Počernická 82, 108 00 Praha 10, tel.02/774974
Aleš Dvořák,dr. Uralská 3,160 00 Praha 6, tel.02/3124409, mobil 0602/316329
Juraj Ďuriš,ing. Švabinského 16, 851 01 Bratislava, SR, tel/fax 00421/7/492389, duris@mbox.bts.sk
Stanislav Filip,dr. Cejl 90, 600 00 Brno, tel.05/45215108, fil@ffa.vutbr.cz
Ladislav Firsov Svojšovická 2876/32, 140 00 Praha 4, tel.02/766276
Daniel Forró,mgr. Luční 40, 316 00 Brno, tel.05/41243076, mobil 0602/754583, forro@sci.muni.cz
Jozef Gahér,dr. Solivarská 4, 821 03 Bratislava, SR, tel.00421/7/233955
Miloš Haase,ing.arch. Aubrechtové 3100, 106 00 Praha 10, tel.02/726533157
Radomil Hertl,mgr. U svobodárny 7/1071, 190 00 Praha 9
Miroslav Hlaváč,ing. Zelenečská 26, 194 00 Praha 9, tel.02/8641185
Jan Jára,ing. Lesní 1675, 370 06 České Budějovice, tel.0603/456765
Marta Jiráčková Ve Střešovičkách 45, 169 00 Praha 6, tel.02/24324096
Jan Jirásek,mgr. Kytínská 1188, 102 00 Praha 10, tel.02/7863588
Čestmír Kadlec,ing. Český rozhlas, Nám.Míru 10, 320 70 Plzeň, tel.019/273240
Miroslav Kaduch,dr.CSc. Ludvíka.Podéště 1886, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.069/6955404
Afrodita Katmeridu,mgr. Sokolovská 230, 190 00 Praha 9, tel.02/6830955
Petr Klán,dr. Herčíkova 11, 620 00 Brno
Ivan Klúčovský,ing. Kamínky 15, 603 00 Brno, tel.05/47218411
Jaroslav Kolda Valtická 38, 691 41 Postorná
Jiří Kollert,mgr. Voskovcova 1075/51, 152 00 Praha 5, tel.02/5817689, kollert@h.amu.cz
Pavel Kopecký,mgr Střížkovská 80, 180 00 Praha 8, tel.02/6835357
Michal Košut,doc.mgr. Třískalova 10, 638 00 Brno, tel.05/45222325
Jaroslav Krček Nad Bertramkou 4, 150 00 Praha 5, tel.02/542437
Milan Křivohlavý Egyptská 649, 160 00 Praha 6, tel.02/542437
Petr Křížek Krajánkova 6, 141 00 Praha 4, mobil 0603/776670, Petr-Krizek@email.cz
Václav Kučera,prof.dr.CSc. Jižní II 778, 141 00 Praha 4, tel.02/766326
Ivan Kurz,doc.mgr. Drtinova 26, 150 00 Praha 5, tel.02/551401, kurz@h.amu.cz
Simo Lazarov,dr. Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria, tel.+359/2/715675, slazarov@hotmail.com
Ivana Loudová,mgr. Aubrechtové 3100, 106 00 Praha 10, tel.02/72653157, loudova@h.amu.cz
Zdeněk Lukáš Murmaňská 13, 100 00 Praha 10, tel.02/743294
Peter Machajdík Gercenova 11, 851 01 Bratislava, SR, tel.00421/7/281173
Josef Marek,mgr. Kováků 11, 150 00 Praha 5, tel.02/535149
Zbyněk Matějů,mgr. Kloboukova 2163, 149 00 Praha 4, tel.02/7932533
Vlastislav Matoušek,mgr. Jagellonská 21, 130 00 Praha 3, tel.02/6270163, matousek@h.amu.cz
Ivo Medek,mgr.ing. Sirotkova 67, 616 00 Brno, tel.05/749840, smmed@fce.vutbr.cz
Bohdan Mikolášek Milchbuckstr.57, CH-8057 Zürich, Schweiz, tel.0041/1/3611146, mikolasek@swix.ch
Vojtěch Mojžíš,dr.mgr. Pod vlastním krovem 23, 182 00 Praha 8, tel.02/821424
Lubomír Müller,dr. U dálnice 157, 664 81 Ostrovačice, tel.0502/427293
Tomáš Odstrčil Poljanovova 3159, 143 00 Praha 4, tel/fax 02/4014083
Otakar Olšaník Kosmákova 30, 615 00 Brno, tel/fax 05/538894
Marian Palla,mgr. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
Arnošt Parsch,doc.mgr. Jiráskova 613, 664 01 Bílovice n.Svit., tel.05/592414
Alois Piňos,prof.ing. Borodinova 12, 623 00 Brno, tel.05/382301
Mikuláš Piňos Borodinova 12, 623 00 Brno, tel.05/382301
Miroslav Pudlák,dr. HIS, Besední 3, 118 00 Praha 1, tel.02/57312422, his@vol.cz
Petr Randula,ing. Kunická 33, 102 00 Praha 10, tel.02/71961253, mobil 0602/313675, pr@consult.com
Radek Rejšek,mgr. Badeniho 5, 160 00 Praha 6, tel.02/33321299
Rudolf Růžička,mgr. Šeříková 32, 637 00 Brno, tel.05/41220174, ruzicka@ffa.vutbr.cz
Kateřina Růžičková,mgr. Kounicova 42, 602 00 Brno, tel.05/746975, katerina-ruzickova@czech-tv.cz
Václav Rysl Valentova 1729, 140 00 Praha 4, tel.02/7924551
Milan Slavický,dr.CSc. Lukešova 39, 142 00 Praha 4, tel.02/4714589
Eduard Spáčil,mgr. Litohlavy 15, 337 01 Rokycany, tel.0181/725227, mobil 0603/418130
Václav Syrový,doc.ing. U smaltovny 20, 170 00 Praha 7, tel.02/800080, syrovy@h.amu.cz
Miloš Štědroň,prof.dr.CSc. Marešova 10, 602 00 Brno, tel.05/787571
Jaroslav Šťastný,mgr. Družstevní 3, 679 04 Adamov 3, tel.0506/952314
Emil Viklický,mgr. Letohradská 36, 170 00 Praha 7, tel.02/378051
Tomislav Vitchev Postoyanstvo 12 bl.253, Sofia, Bulgaria
Ivo Vítek,ing. Chmelová 2812/5, 106 00 Praha 10, tel.02/751030, fax 02/273386
Petr Wajsar Luční 298, 252 43 Průhonice, tel.02/6775064
Libor Zajíček,mgr. Běhounkova 2306, 155 00 Praha 5, tel.02/5617689, zajicek@h.amu.cz
Vít Zouhar,mgr. 679 07 Kotvrdovice, tel.0506/442858, zouhar@risc.upol.cz

Pokud došlo u některého z našich členů ke změně adresy, titulů, telefonního čísla, faxu nebo elektronické pošty, příp. k jakémukoliv chybnému uvedení dat v tomto bulletinu, dejte nám ihned vědět, abychom mohli změnu zaregistrovat.

* * *

    Jako v minulém čísle našeho bulletinu připomínáme i nyní významná životní jubilea našich členů. Přejeme jim hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují
40 let: Petr Randula, Radek Rejšek   45 let: Juraj Ďuriš, Michal Košut
50 let: Pavel Kopecký     65 let: Jozef Gahér

* * *

    Na podzim loňského roku proběhla v novodobé historii jubilejní pátá mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA ’98". Přetiskujeme pro informaci výsledný protokol:

Society for Electroacoustic Music
Foundation Czech Music Fund
Ministry of Culture of the Czech Republic
FINAL PROTOCOL
International Electroacoustic Music Competition
MUSICA NOVA ’98
JURY: Dr.Wanda Dobrovská, Dr.Miroslav Kaduch, Dr.Igor Lintz-Maues, Prof.Alois Piňos, Mgr.Radek Rejšek, Mgr.Rudolf Růžička
145 pieces were considered from 32 countries

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)
First Prize not awarded
Second Prize Marta Jiráčková (Czech Republic) Pura sub nocte
Second Prize Francis Dhomont (Canada) Avat Ars Son
Honorary Mention Benjamin Thigpen (U.S.A.) Dust

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble plus electroacoustic media)
First Prize Robert Normandeau (Canada) Figures de rhétorique
Second Prize not awarded
Honorary Mention Scott L.Miller (U.S.A.) Dies Sanctificatus
Special Prize for Composition by a Woman Rose Dodd (U.K.) Excess Pitch
Special Prize for Czech Composition Michal KošutFlautato
Special Prize for Composition by a Young Composer Kateřina Růžičková (Czech Republic) Mezisvětí
Decision of the jury is final
Rudolf Růžička, Chairman of the Jury
MUSICA NOVA ’98 - SEAH, Radlická 99, 150 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC
http://www.vol.cz/SDMUSIC/czmic/seah/index.htm
Praha - Prague, October 25, 1998

Společnost elektroakustické hudby a Nadace Český hudební fond uspořádaly dne 2.prosince 1998 v Galerii Lichtenštejnského paláce v Praze slavnostní předání cen soutěže MUSICA NOVA ´98 v rámci koncertu festivalu "Třídenní PLUS". Na koncertě zazněly také elektroakustické kompozice loňských jubilantů, členů naší SEAH.

Vítězné skladby MUSICA NOVA 98, doplněné dalšími úspěšnými skladbami ze soutěže, byly v  pěti samostatných pořadech s odborným komentářem předsedy soutěžní poroty Rudolfa Růžičky vysílány v Českém rozhlase na 3.programu (stanice "Vltava") ve dnech 15., 22. 29. ledna, 5. a 12. února 1999 vždy od 1:15 hod. V rámci těchto rozhlasových pořadů bylo provedeno všech 13 skladeb českých účastníků soutěže. Ze skladeb členů naší SEAH byly uvedeny kompozice D.Forró, M.Haaseho, M..Jiráčkové, I.Klúčovského, P.Kopeckého, M.Košuta, P.Křížka, I.Loudové, V.Matouška, M.Piňose, K.Růžičkové a P.Wajsara.

Oceněné skladby českých skladatelů v soutěži MUSICA NOVA 98 (Marta Jiráčková Pura sub nocte, Michal Košut Flautato, Kateřina Růžičková Mezisvětí) byly zařazeny do programu národního koncertu české elektrokaustické hudby na mezinárodním festivalu Synthése 99 konaném ve francouzském Bourges dne 2. června 1999 v Maison de la Culture v 18 hod.).
 

    Pro rok 1999 vyhlásila SEAH další skladatelskou soutěž "MUSICA NOVA '99". Uvádíme zde úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli zúčastnit především naši členové:

Společnost pro elektroakustickou hudbu
vyhlašuje
mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž
MUSICA NOVA '99

    1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

    2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.1996.

    3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

    4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby.

    5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

    6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

    7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

    8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

    9. Autor zašle do 10. října 1999 (razítko pošty) na adresu:
Společnost pro elektroakustickou hudbu - MUSICA NOVA '99 Radlická 99, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov, Česká republika
a) soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DAT-kazetě ve stereofonním záznamu s lokalizací indexovým číslem nebo časovým údajem (absolute time),
b) místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.),
c) datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, pohlaví, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora.

    10. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

    11. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

    12. Ceny budou uděleny vítězným skladbám po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

    13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny ve výši: I. cena: 15.000 Kč, II. cena: 10.000 Kč, dále budou udělena čestná uznání a zvláštní ceny ženě - skladatelce, mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli.

    14. Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.1999.

    15. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 1999 v Praze.

    16. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem.

INFORMACE: Společnost pro elektroakustickou hudbu, tel. 02-537374, fax: 02-4014083, czmic@login.cz, http://www.sdmusic.cz/czmic/compet.htm, http://www.sdmusic.cz/czmic/seah/index.htm
[ Poznámka: vedení SEAH rozhodlo nepožadovat vstupní poplatek za skladby přihlášené do soutěže od účastníků soutěže, kteří mohou číst její propozice v češtině. Proto vyhlášení soutěže v angličtině, jak je zveřejnilo na internetu HIS, se liší od této české verze. ]
* * *
    Hudební informační středisko změnilo internetové adresy domovské stránky naší společnosti (v angličtině) a informací o soutěži MUSICA NOVA včetně její historie, výsledků a propozic (anglicky a česky) na:
http://www.sdmusic.cz/czmic/seah.htm
http://www.sdmusic.cz/czmic/compet.htm
* * *

    Stručné informace z jednání vedení a výboru SEAH:

Výbor se schází podle potřeby a pracuje ve složení, ve kterém byl nominován a schválen v Bulletinu SEAH čís.6/1997. Na návrh vedení SEAH vykonává činnost tajemníka SEAH Dr.Lenka Dohnalová (po odjezdu Libora Zajíčka do USA).

Ze zápisu schůze výboru SEAH, konané dne 23.října 1998 v 19 hod. v prostorách Hudebního informačního střediska na Besední ul.3, vyjímáme:
Bod 3. Návrh projektu vydání kompaktních disků pro vydavatelství Českého rozhlasu v Praze dramaturgicky sestaví W.Dobrovská a R.Růžička. R.Rejšek s M.Slavickým dojedná schůdnou cestu s vedením rozhlasu.

Pro informaci našich členů uvádíme návrh v plném znění:
Návrh pro vydání kompaktních disků s elektroakustickou hudbou v Českém rozhlase (jsou navrženy elektroakustické kompozice, které vznikly v rozhlasových studiích v České republice a nebyly dosud vydány na CD; skladby jsou abecedně seřazeny podle jmen skladatelů nebo podle ocenění v soutěži):

CD 1. Zakladatelská díla českých autorů - celkové trvání 71:20
M.Kabeláč: Ex fontibus bohemicis (česká verze) - vyrobil Český rozhlas Plzeň, čís. EH 64 - trvání 30:40
J.Kapr: Šifry - vyrobil Český rozhlas Praha, čís. St 59 - trvání 11:40
Z.Vostřák: Telepatie - vyrobil Český rozhlas Praha, čís. St 20098 - trvání 14:50
Z.Vostřák: Váhy světla - vyrobil Český rozhlas Praha, čís. St 20012 - trvání 13:50

CD 2. MUSICA NOVA 1969 - celkové trvání max. 73:40
R.Růžička: Gurges (l.cena) - vyrobil Český rozhlas Plzeň, čís. EH 28 - trvání 12:40
K.Odstrčil: Gandhí (2.cena) - vyrobil Český rozhlas Plzeň, čís. EH 27 - trvání 10:50
M.Hlaváč: Biochronos (3.cena) - vyrobil Český rozhlas Plzeň, čís. EH 23 - trvání 8:00
A.Parsch: Transposizioni II. (4.cena) - vyrobil Český rozhlas Plzeň, čís. EH 25 - trvání 11:30
M.Haase: Per aspera ad astra (zvláštní uznání) - vyrobil Český rozhlas Plzeň, čís. EH 24 - trvání 9:15
dále tři další skladby, které se zúčastnily soutěže ( ? Lukáš, Málek, Kučera, Rožek)

CD 3. MUSICA NOVA 1992 - 1998 (oceněné skladby českých autorů)
M.Jiráčková: Pura sub nocta (2.cena 1998) - vyrobil Český rozhlas Praha, čís. ? - trvání 12:20
E.Viklický: Rajská zahrada (cena české skladbě 1996) - vyrobil Český rozhlas Praha, čís. ? - trvání 9:55
V.Matoušek: 108 vln větru (čestné uznání 1994) - vyrobil Český rozhlas Praha, čís. VS 290038 - trvání 10:40
B.Mikolášek: Porcelánová hudba (čestné uznání 1993) - vyrobil Český rozhlas Praha, čís. VS 289953 - trvání 12:10
doplnit oceněnými skladbami českých skladatelů, které nebyly natočeny v rozhlasových studiích:
M.Košut: Flautato (cena české skladbě 1998) - trvání 8:20
K.Růžičková: Mezisvětí (cena mladému skladateli 1998) - trvání 4:40
V.Zouhar: Wide Crossing (čestné uznání 1995) - trvání 11:45
příp doplnit oceněnými skladbami českých skladatelů, které již byly vydány na CD:
M.Košut: Cesta fagarašským údolím (cena české skladbě 1997) - trvání 8.50
R.Rejšek: Carmen Campanarum (2. cena 1993) - vyrobil Český rozhlas Praha, čís. VS 289958 - trvání 11:50
K.Odstrčil: Pět etap (zvláštní cena 1997) - vyrobil Český rozhlas Praha, čís. VS 289953 - trvání 12:20

CD 4. Skladatelský tým Brno - celkové trvání 71:20
J.Berg, M.Ištvan, A.Parsch, A.Piňos, R.Růžička, M.Štědroň: Ecce homo - vyrobil Český rozhlas Brno, čís. ST 1140 - trvání 26:10
A.Parsch, A.Piňos, R.Růžička, M.Štědroň: Concerto per sei - vyrobil Český rozhlas Brno, čís. ST 1053 - trvání 28:40
A.Parsch, A.Piňos, R.Růžička, M.Štědroň: Peripetie - vyrobil Český rozhlas Brno, čís. T 819 - trvání 16:40

CD 5. Skladby z brněnského studia - celkové trvání 72:20
M.Ištvan: Avete morituri - čís. EH 101 - trvání 7:30
M.Ištvan: Láska, vzdor a smrt - čís. VS 674859 - trvání 12:30
A.Parsch, M.Štědroň: Kuře krákoře -čís. EH 113 - trvání 8:30
A.Parsch, A.Piňos, R.Růžička, M.Štědroň: Capriccio - čís. EH 148 - trvání: 10:20
A.Piňos: Hudba pro dva - čís. EH 126 - trvání: 11:50
R.Růžička: Cantata ai ai a - čís. ST 2265 - trvání: 13:20
M.Štědroň: Panychida - čís. EH 62 - trvání: 9:40

CD 6. Skladby z plzeňského studia - celkové trvání 72:20
M.Hlaváč: Logogenesis - čís. EH 8 - trvání 7:40
K.Odstrčil: Noc v kabinetu voskových figur - čís. EH 118 - trvání 16:50
A.Piňos: Tance - čís. EH 79 - trvání 10:10
R.Růžička: Malefica - čís. EH 85 - trvání 18:40
M.Slavický: Chvála cembala - čís. EH 84 - trvání 8:50
E.Spáčil: Krok k extázi - čís. EH 113 - trvání 10:00

CD 7. Skladby z pražského studia - celkové trvání 71:10
K.Horký (D.Forró): Kreslená hudba - čís. VS 289387 - trvání 9:30
P.Kopecký: Via Reggia - čís. RS 0910 - trvání 13:20
M.Košut: Kometa - čís. ? - trvání 7:20
V.Matoušek: Kniha 5 kruhů - čís. ? - trvání 14:10
R.Růžička: Suita 9 - čís. VS 293038 - trvání 8:35
M.Slavický: Prosvětlení V. - čís. RS 2857 - trvání 14:10
E.Viklický: Adaemus - čís. VS 289956 - trvání 5:20

CD 8. Duchovní skladby z pražského studia - celkové trvání 71:10
B.Mikolášek Žalm II. - čís. DA 571 - trvání 10:50
A.Piňos: Advent - čís. VS 289957 - trvání 8:20
R.Rejšek Roráty - čís. VS 290041 - trvání 16:40
R.Růžička: Creation - čís. VS 289927 - trvání 24:10
M.Slavický: Adventus - čís. VS 290037 - trvání 11:10

[ Tento předběžný návrh může projít řadou změn (např. při vydání uvedených skladeb na jiných CD). Za jakých podmínek, kdy a zda vůbec bude návrh realizován, nevíme.]

* * *

    Kompaktní disk SEAH 2, který je věnován památce K.Odstrčila, byl vydán v první půli tr. a obsahuje výborem SEAH schválená elektroakustická díla v pořadí:
1.K.Odstrčil: Pět etap, 2.R.Růžička: Aves, 3.R.Rejšek: Carmen campanarum, 4.M.Jiráčková: Bláznivý rej, 5.M.Pudlák: Dejte mi pevný bod, 6.M.Košut: Kometa, 7.P.Kopecký: Zátiší s pierotem

* * *

    Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky aj. akce s elektroakustickými a computerovými skladbami našich členů:

Koncert duchovní elektroakustické hudby se uskutečnil dne 9.června 1998 v koncertním sále Konzervatoře J.Deyla v Praze. Na programu byla díla našich členů A.Katmeridu, P.Kopeckého, B.Mikoláška, R.Rejška, R.Růžičky a M.Slavického. Koncert uváděla Dr.W.Dobrovská.

Na celoevropské konferenci a festivalu elektroakustické hudby Elektrokomplex ve Vídni 2.července 1998 zazněly skladby K.Odstrčila Agatha Christie, R.Rejška Carmen campanarum, R.Růžičky Posonensia a kolektivní dílka Vlado Ruska, Petra Šplíchala a Milana Křivohlavého Symboly (mužské-ženské) a Růžové ticho. Na konferenci v rámci festivalu přednesly naše členky přednášky a o historii soutěže Musica Nova (dr.Wanda Dobrovská) a o historii a trendech české elektroakustické hudby (dr.Lenka Dohnalová). Na závěr tohoto bulletinu je otisknuta rozsáhlejší informace o průběhu festivalu.

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Brno - Expozice Nové Hudby se 2.října 1998 uskutečnil Koncert elektroakustické a alternativní hudby již tradičně v prostorách brněnského planetária. Na programu byly skladby našich členů S.Filipa, P.Grahama, M.Mayse, M.Košuta, M.Pally a R.Růžičky.

U příležitosti výstavy COMPUTER–MULTIMEDIA ART ´98 pořádané Unií českých počítačových a multimediálních umělců se uskutečnil 2.listopadu v Redutě na Národní třídě v Praze live koncert z vlastních skladeb D.Forró a videoprojekce mj. s elektroakustickou hudbou našich členů A.Katmeridu, S.Lazarova, V.Matouška, K.Odstrčila a R.Růžičky. V rámci stejné akce se v těchto prostorách 16.listopadu konal koncert elektroakustické hudby Prémie IV. se skladbami P.Kopeckého, V.Matouška, K.Odstrčila, R.Rejška, R.Růžičky, E.Spáčila a E.Viklického.

Na festivalu "Dny soudobé hudby ´98", jehož organizátorem byla Společnost skladatelů AHUV, a na němž se dramaturgicky podílela naše SEAH, byly dne 3.listopadu 1998 v sále Konzervatoře J.Deyla v Praze provedeny elektroakustické skladby V.Matouška a R.Růžičky.

Koncert v rámci festivalu "Třídení plus", na kterém byly provedeny oceněné skladby ze soutěže Musica Nova ´98, se uskutečnil 2.12.1998 v Galerii Lichtenštejnského paláce. V první části koncertu byly uvedeny elektroakustické kompozice na počest jubilantů T.Bublíkové-Odstrčilové, M.Haaseho, M.Hlaváče, Z.Lukáše, J.Málka, V.Matouška, B.Mikoláška a E.Viklického.

Hudebním matiné výtvarného odboru Umělecké besedy, konaném 27.prosince 1998, byly předvedeny elektroakustické skladby K.Odstrčila a R.Růžičky.

Expozice Nové Hudby při Mezinárodním hudebním festivalu Brno opět připravuje samostatný Koncert elektroakustické hudby dne 3.října 1999 v osvědčených prostorách brněnského planetária. Na programu budou především úspěšné skladby českých účastníků soutěže MUSICA NOVA ´98 - D.Forró, M.Haaseho, M.Jiráčkové, P.Kopeckého, M.Košuta, I.Loudové, V.Matouška, M.Piňose, K.Růžičkové a P.Wajsara.

Festival "Dny soudobé hudby ´99" připravuje na 2.listopad 1999 v sále Konzervatoře J.Deyla v Praze provedení elektroakustických skladeb P.Kopeckého, R.Růžičky a E.Viklického.

* * *

    Tradičně na závěr bulletinu uvádíme textovou přílohu:

Wanda Dobrovská, Radek Rejšek: Česká elektroakustická hudba ve Vídni

I "Ze spolkového života"
Do Vídně jsme se vypravovali jako chudý král do boje. Vlastně vypravovaly, protože mužští členové delegace SEAH postupně odpadali - Libor Zajíček dal přednost dlouho již odpírané mateřské péči, Rudolf Růžička to vzdal, když seznal, že místo auta pojedeme hromadnou dopravou - a tak barvy české EA hudby nakonec jely hájit "tři Grácie": Taťána Odstrčilová, Lenka Dohnalová a já (viz podpis pod příspěvkem).

Poté, co manžel dr. Dohnalové prakticky v předvečer našeho odjezdu naboural auto, jímž jsme měli jet, řekla pí Odstrčilová odhodlaně: "Tak já tedy jdu pro ten můj vrak." Míněna celkem udržovaná Š 120 s děravým chladičem. Pak si to ovšem přece jen rozmyslela. Osobně jsem vůz stejné značky a stejného stáří odmítla dát všanc už dříve, protože Rudolf Růžička mne jemně upozornil, že Rakušané si našich OTP neváží a řídí se vlastními technickými předpisy.

Jely jsme tedy autobusem a bylo to O.K. stejně jako bydlení ve Vídni, které s buldočí vytrvalostí vyběhala Taťána. Bydlely jsme stanici metrem za Schönbrunnem (Rakušani neříjaké Schönbrunn, nýbrž Schön-brunn - to až budete chtít dělat machry) v nóbl apartmá za ucházející peníz.

Programy, jichž jsme se účastnily, a prezentaci naší EA hudby probírám ve vážné části příspěvku. V té ovšem na některé postřehy nemůže být místo - což by byla podle mého názoru škoda. Z nich nejroztomilejší je asi o tom, kterak EA hudba, reprodukována "na plné koule" v programu Kino für das Ohr pod širým nebem útulného dvora rakouského Hudebního informačního střediska, vyhnala postupně všechny shromážděné posluchače (zbyla tam jen česká delegace a jeden jediný očividně hluboce zaujatý mladík, který by soustředěně poslouchal, i kdyby kolem zuřila válka) a poštvala na organizátory obyvatele přilehlých činžáků. V jednu chvíli se EA hudební produkci pokoušel kdosi konkurovat - v pauzičkách během ohlušujícího elektronického řevu vyrobeného z petard a bůhvíčeho vyrážely z jednoho okna naplno vyjeté basy a bicí nějakého metalu, ale v porovnání s kvalitní aparaturou rakouské GSM (Gesselschaft für elektronische Musik) a dobrými rezonančními podmínkami prostoru sevřeného obytnými bloky se rockerovo úsilí ukázalo být směšnou donkichotštinou. Líbilo se mi, že přitom nikdo nikomu nenadával. Vídeňáci jsou klidní a laskaví lidé. Vzdorovali asi půldruhé hodiny a pak nás chodili po jednom do dvora informovat, že tam vlastně bydlí. Pořadatelé nakonec - se stejným klidem - produkci ukončili. Zůstala tam jen kočka (zvíře) na cihlové zdi. Objevila se tam hned po začátku a celou dobu si tam olizovala tlapky nebo přívětivě mžourala proti oblačnému nebi. Pravděpodobně byla hluchá.

Kino für das Ohr (to byly odpolední, vždy tři hodinové bloky, v rámci nichž jsme nabídli i náš program) bylo posléze přesunuto do neméně sympatického klubu Alte Schmiede v bohémsky vyhlížející čtvrti města, která má skoro úplně "domácí" (= naši) atmosféru. Jinak jsme se shodli, že Vídeň vůbec nevypadá jako hlavní město, je to taková větší Plzeň nebo spíš Domažlice. Impozantní jsou tam samozřejmě budovy v centru - muzea jsou tak obrovská, že na to, aby člověk každé z nich jen prošel, by se v něm musel alespoň na měsíc utábořit. Ve skutečnosti ale ani monstróznost staveb příliš nevyniká - je to tam podunajská rovina a všude rostou vysoké, košaté stromy, přes jejichž husté větvoví a listí není na nic vidět.

Ve Vídni se naše reprezentace rozrostla o mé rozhlasové kolegy Radka Rejška a Vladimíra Ruska. Zatímco my jsme tam jely na Elektrokomplex, což byl festival a konference, pánové tam trávili čas na Mezinárodní tribuně EA hudby.

Myslím, že jsme českou EA hudbu ve Vídni představili důstojně a že náš program měl - v porovnání s programy jiných "subjektů" v Kinu für das Ohr - velmi pozitivní ohlas. Perlička ze zpáteční cesty: z Vídně jsme jely přes Brno, kde měl na náš autobus okamžitě navazovat spoj do Prahy. Ten nám samozřejmě ujel, takže jsme čekaly mnoho hodin do hořké půlnoci, kdy konečně jede nějaký vlak (mezi osmou a půlnocí z Brna neodjedete, kdybyste se na hlavu stavěli). Toho večera byl v Brně koncert Kelly Family. Společnosti fanoušků ve stavu hodně rozšířeného vědomí, jíž jsme se upřímně děsily, nás ušetřil ctižádostivý mašinfýra: ve snaze dohnat notné zpoždění zastavil v Brně skutečně jen na skok, takže většina příznivců populární kapely ani nestihla přijít k smyslům a vyjít na perón, aby z vlaku zahlédli alespoň mizející zadní světla.

II
Dlouhodobá stagnace, která poznamenala zařízení specializovaných zvukových studií v Čechách během 70. a 80. let, přinesla důsledky povahy nejen technologické, ale i mentální. Do "matrice" tvůrců, kteří se věnují EA hudební tvorbě, v 90. letech téměř nikdo nepřibývá. Tvoří ji několik věrných, z nichž někteří vytrvali ještě z počátků EA hudby v Čechách v 60. letech (mnozí z nich se ale naopak odmlčeli, invenčně vyčerpali nebo zemřeli). Z mladších generací bylo na EA hudbu ochotno už před listopadem ´89 vsadit jen pár nadšenců a směrem k těm nejmladším se zdá zájem o tuto oblast ještě více slábnout. Jistěže hudební tvůrci široce využívají EA hudebně-zvukových zařízení - většinou ale k usnadnění a ekonomizaci své práce a mnohem méně k dobrodružstvím tvorby. Mladí skladatelé registrují celosvětový trend, kdy tento hudební obor už ztratil kredit samospasitelné avantgardy a jako médium s novými zvukovými možnostmi se organicky včlenil do více či méně běžně užívaného instrumentaria, a často jim zkrátka nestojí za to investovat do náročného poznávání jeho specifik čas a energii, neboť návratnost takové investice je nejistá. Naučit se zacházet s EA hudebním materiálem vyžaduje od tvůrce, aby se stal do určité míry technickým specialistou, což může leckomu, kdo se chce ubírat cestami konvenčního hudebního provozu, připadat zbytečné. Navíc, co se asi tak lze naučit na zastaralých zařízeních školních studií a od hrstky specializovaných pedagogů, kteří své výklady budují na stavu EA hudby před deseti či patnácti lety? Kontakty skomírají, teoretické zázemí prakticky neexistuje.

Přece však je EA rozměr v hudbě, ať už chápán ryze technologicky, organologicky anebo filosoficky, zcela nezastupitelnou zkušeností hudebního myšlení druhé poloviny 20. století a jako s takovým by s ním měl přijít do hlubšího kontaktu každý, kdo činí hudbu integrální součástí svého života. Počátkem 90. let došlo zásluhou "matadorů" EA hudby v Čechách (zejména Karla Odstrčila) k přechodnému oživení této oblasti. Konkrétně: v roce 1991 byla založena Společnost pro EA hudbu a v Českém rozhlase bylo zásadně modernizováno experimentální studio (Audiostudio). Tyto aktivity - třebaže rozhlasové studio dnes, pokud jde o umělecké ambice vlastní produkce, už zase živoří - přinesly dlouhodobě několik plodů, jejichž funkčnost byla v červenci 1998 na festivalu Elektrokomplex ve Vídni s úspěchem prověřena.

Česká SEAH připravila pro Vídeň koncepčně ucelený program, v jehož rámci představila skladby Rudolfa Růžičky (Posonensia), Radka Rejška (Carmen campanarum) a Karla Odstrčila (Agatha Christie) a v podobě dvou referátů nabídla informaci o historii EA hudby v Čechách a o mezinárodní soutěži EA hudby Musica nova. Tři uvedené skladby mohou být považovány za charakteristickou ukázku hlavního směru, jímž se ubírá hudební myšlení českých tvůrců EA hudby, kteří si v tísni nedokonale vybavených studií a zbaveni možnosti různosměrných kontaktů se zahraničím dokázali uchovat víru v aktuálnost a nezastupitelnost nového média. Naučili se vystačit si s minimem a technologický deficit vynahrazovat invencí. Proto možná se o této tvorbě dá stále ještě mluvit jako o hudbě, zatímco na koncertech elektroakustické, resp. "akusmatické" hudby - jak bylo zřejmé i ve Vídni - bývá k slyšení čím dál častěji spíše zvukové umění. Muzikálnost jako výrazný rys české EA hudební tvorby je mimo jiné projekcí jejího humanistického rozměru - který je v ní přítomen ať v rovině fyziologické přirozenosti a ohleduplnosti anebo v rovině explicitních významů. Právě pro tento rozměr - přece - západní kultura pěstuje a podporuje umění, a pečuje tak o rozšiřování svého vědomí (a ztratí-li tento rozměr ze zřetele, jako taková hyne). Podle soustředěné pozornosti, kterou publikum ve vídeňském klubu "Alte Schmiede" českému programu věnovalo, lze prezentaci české EA hudební tvorby na Elektrokomplexu považovat za úspěšnou. Smysluplné kulturní vztahy jsou pro novou tvorbu téměř stejně důležité jako nutnost inovovat technologie. Vídeň poskytla české hudbě ideální prostředí, ve kterém byla skutečně poslouchána, kde měla možnost působit a kde se o ní dalo diskutovat.

Současně s festivalem Elektrokomplex probíhala ve Vídni rozhlasová Mezinárodní tribuna EA hudby. Ani zde si česká hudba nevedla špatně. Rozhlasové rostrum bylo pořádáno v budově ORF ve Studiu 2, které slouží mimo jiné též k výrobě EA hudby. Během tří poslechových sezení od devíti ráno do pěti odpoledne účastníci vyslechli všechny příspěvky zaslané ze zemí, které na akci vyslaly alespoň jednoho zástupce. Český rozhlas byl reprezentován dvěma kompozicemi Vladimíra Ruska Růžové ticho a Symboly. Přestože nešlo o EA hudbu v pravém slova smyslu, resp. v pojetí běžně vžitém u nás, ukázalo se, že naprostá většina tvůrců tíhne k vyjadřování, které by bylo možno nazvat "elektroakustický feature" nebo - jak bývá nyní všeobecně mezinárodně tento žánr označován - "akusmatická tvorba", a že právě tímto druhem umění byly i Ruskovy příspěvky. Oba vzbudily pozornost a byly příznivě hodnoceny. V této souvislosti je ale nutno konstatovat, že EA hudba u nás se již poněkud vzdaluje našim "tradičním" představám a že naprostá většina evropských tvůrců opouští hudební myšlení ve prospěch definice hudby jako "veškeré, jakkoliv organizované struktury akustických jevů". Budiž to chápáno jako problém spíše filosofický, nicméně se obáváme, že naše současná EA hudební produkce nemá na akcích podobného typu šanci obstát, pokud bude vytvářena hudebníky vycházejícími z tradičně pojatých hudebních principů. Kompozice Vladimíra Ruska zaujaly právě proto, že takto pojaty nebyly.

Chceme-li EA tvorbu u nás začít smysluplně rozvíjet a "vybřednout" ze stagnace, v níž se nyní nacházíme, musíme si nejprve stanovit, zda zůstaneme věrni hudebním východiskům nebo zda se vydáme po cestě akusmatického umění. Smysluplné může být obojí, ale v žádném případě nejde o totéž a obě cesty lze jen dost obtížně slučovat. Je téměř jisté, že zde vznikl nový druh umění, který s hudbou v pravém slova smyslu má společného stále méně. Termín "akusmatická tvorba" zde budiž považován za odpovídající a výstižný, třebaže i zde zjevně vzniká mnoho produkce průměrné a podprůměrné vedle prací, které mají plné právo na uznání.

Zdá se, že akusmatická tvorba se může stát pro rozhlasovou praxi problémem. Vzhledem k tomu, že jde evidentně o další žánr "na pomezí", vyvstává otázka, zda je výlučnou záležitostí hudebních redakcí. Bylo totiž zajímavé zjištění, kolik "skladatelů" EA "hudby" - resp. akusmatických děl - již vůbec nepoužívá jakýkoliv záznam podobný notovému, pokud notové písmo vůbec znají... I to je důkaz, že se toto umění vzdaluje hudbě v našem chápání a slova smyslu.

Produkty, které jsme na přehlídce vyslechli, mohly vzejít stejně dobře z redakcí literárních či jiných. Spíše než "komponování" by této činnosti slušel název "umělecká zvukařina", což by bylo plně výstižné (bez jakéhokoliv pejorativního významu).

Zatímco rozhlasová tribuna probíhá každé dva roky a koná se vždycky v jiném městě, festival Elektrokomplex se uskutečnil letos poprvé. Jeho součástí byla i konference s širokým tematickým záběrem a řada doprovodných akcí. Věřme, že rakouská Společnost pro EA hudbu, která Elektrokomplex pořádala, byla s průběhem a efektem velkoryse pojatého projektu spokojena do té míry, že v něm - tak či onak, dříve či později - bude pokračovat.

* * *Bulletin SEAH, číslo 8 / 1999
Redakce a vydavatel: Společnost pro elektroakustickou hudbu,
Radlická 99, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov, Česká republika
tel.02/537374, fax 02/4014083